Hovedområder
Arrangementer /træf
Autocampere
Biler
Camping i TV
Campingnyt
Campingpladser i DK
Campingpladser i udl.
Campingvogne
Digital TV
Diverse
Efterlysninger
Fortelte og telte
Gode råd
Konkurrence
Køb og salg (Udstyr)
Mit vogntog
Navigation
Ny campist
Personlige sider
Rejseinspiration
Storebæltsbroen
Udstillinger
Udstyr og Tilbehør
Vintercamping
Debatforum på diverse mærker
Alle områder (liste)
Alle områder (detalj.)
Betingelser
Hjælp:
Oprette ny tråd eller svar på indlæg
Diverse
Fold alle indlæg sammen

Titel Forfatter Dato

GLÆDELIG NYHED!  F. Bruun 13.5.2019 |  15:04  
Formandsskifte i DCU
Enevældet er forbi, vi må så håbe, at demokratiet fremmes!!

www.dcu.dk

Så må vi håbe, at "demokratiet" ikk..   Robert Rasmussen 14.5.2019 |  11:13
Så må vi håbe, at "demokratiet" ikke medfører, at det bliver en samling af inkompetente personer, der hver især mener, at netop de og kun de har forstand på at drive DCU. Vi er trods alt nogen, der er gamle nok til at huske, hvilken tilstand Bjarne Jensen overtog DCU i. Han har om nogen sikret DCU's overlevelse og fremtid. Tak for et stort stykke arbejde Bjarne Jensen og alt godt fremover.
Ja, vi kan kun håbe F. Bruun - Håbe..   Anette Tracz Knudsen 14.5.2019 |  16:34
Ja, vi kan kun håbe F. Bruun - Håbet er jo lysegrønt :)

A-V er nok dygtig til medier og til tæt samarbejde med Camping Branchen, men er hun den person der kan få foreningen DCU til at overleve, eller blomstrer igen ?
Eller bliver det endnu et skridt i forretnings vejen, så DCU redusers til en rabat-forening der reelt bare er en forreting?

Citat nr. 2 artiklen fra Repræsentantskabsmødet i DCU
https://www.dcu.dk

Repræsentantskabsmøde 2019: DCU i god form
Skiftet på formandsposten overskyggede det meste på DCUs repræsentantskabsmøde, men der skete også meget andet på mødet.
Tekst: Torben Brandt

Længere nede i teksten står:
"Hovedbestyrelsen fremsatte på mødet en række ændringer af DCUs vedtægter, deriblandt et særligt medlemskab til unge mellem 18 og 25 år, som er billigere end et almindeligt medlemskab." (ikke noget beløb)

samt...
"Det blev også vedtaget fremover at reducere antallet af folkevalgte repræsentanter fra de nuværende 81 til 58." (væsentlig færre valgte campister/forbrugere)

og...første skridt imod mindre indflydelse til de forbruger-valgte repræsentanter...
"Endelig vedtog repræsentantskabet, at hovedbestyrelsen fremover kan vedtage stigninger i medlemskontingentet på op til fem procent uden at spørge repræsentantskabet."

Meget beklageligt, at formanden direkte skulle smides ud, også der manglede der ''Rettidig omhu''. Tænk på, hvor meget pænere et eftermægle han havde fået, hvis han havde trukket sig noget før. Det havde været rimeligt dengang at Afgørelsen i Konkurrensagen imod Campingrådet om de ulovlige beslutninger i CR om CKE-campingpas. Her havde DCU og især formanden en helt central rolle i CR og i forhold til indførelse af netop det kommercielle CKE-kort, imod det forbrugerorienterede CCI-kort som vi tidligere havde i DCU.

- Jeg venter fortsat på bøder i den sag. SØIK/Bagmandspolitiet efterforsker fortsat..... Bøder til DCU og den nu tidligere formand venter måske forude... også det får vi se.

Håber fortsat på en NY retning for DCU, nemlig FORBRUGERNES interesser, og her tænker jeg ikke på rabataftaler.

mvh
Anette
Hej Nu nævner du selv at DCU er en ..   B Jakobsen 14.5.2019 |  22:06
Hej
Nu nævner du selv at DCU er en forretning - - i danske camping sammenhænge er det en meget stor forretning - - - Hvad er der forkert ved det.
Jeg har været DCU medlem i næsten 40 år, og jeg erindrer ikke det medlems demokrati, som du antyder, var i fortiden.
For mig at se ledes DCU som andre landsdækkende og store organisationer (her inclusive FDM som ellers nogen gange fremhæves).
Medlems demokrati kan man bedre have i mærkeklubberne - - men jeg mener at kun en klub har erkendt at vi lever i et østdanmark eller i vestdanmark så vi lettere kan mødes.
Det er nok klart for de fleste at den afgående formand ikke var dit valg. Lad dog Anne Vibeke få muligheden som formand i stedet for at antyde at hun ikke er den rette. Vi har nok vænnet os til at være omgivet af gamle sure mænd - -men men!
"Det kunne jo være at du skulle have være formand" --- det er meget brugt i disse dage at nye politikere peger på sig selv som formand?
MVH BJ.
Så er Anette igen ude med riven. Næ..   Steen 15.5.2019 |  5:52
Så er Anette igen ude med riven.
Nævneraltid at DCU skal være noget andet.
Ikke noget med rabatter men være campisternes forening.

Har aldrig rigtigt forstået hvad hun mener.
Hvad er det DCU skal kæmpe for, hvis det ikke lige er god og billig camping hvor hovedparten kan være med

Tror ikke mange menige campister overhovedet tænker over hvilke love og regler der gælder på området

Vil også påstå at 99% af campisterne var mere eller mindre kolde et vist sted over for den polemik der var om campingpas og grønne plader

Som mange af *de gamle" her på siden ved, så var hr Jensen heller ikke lige min kop te, men jeg vil medgive at han har været en dygtig forretningsmand og uden ham har vi ikke haft det stærke og velfunderede DCU vi kender i dag, og da må vi håbe at Anne-Vibeke og bestyrelsen kan føre det videre og give nogle friske indspark. Hun er jo trods alt ikke helt uerfaren i det med drive forretning, og har også en masse erfaring med reklame/rejseudsendelser og god kontakt til medieverdenen.

Kan heller ikke forstå Anette beklager sig over det nye tilbud til unge, så de kan komme igang til lidt billigere penge de første par år, mod at de så ikke får alle fordele med, og vil de være med til stemme osv er der jo ingen der forhindrer dem i betale for fuldt medlemskab. Der er jo mange andre steder man kan vælge til og fra. Det gælder alt fra dagblade, idrætsforeninger, forsikringer, tidsskrifter, osv.
Steen Æbeløe Så er du igen ude med..   Kjeld L Kristensen 15.5.2019 |  20:13
Steen Æbeløe
Så er du igen ude med riven. Hvad er der galt i at forholde sig til at en forening bør være medlemmernes forening, Det afskriver vel ikke at foreningen kan kæmpe for at foreningen kan give "en god og billig camping hvor hovedparten kan være med" ?
Om Anne Vibeke skriver Anette om Vibeke er den rette ? Er dette helt galt eller retter du stadig ind fra "højere" fløj

Citat:"Tror ikke mange menige campister overhovedet tænker over hvilke love og regler der gælder på området."
Er DCU allerede en rabat kulturel forretning. Hvor såkaldte medlemmer betaler for at få rabat ?

Når repræsentantskabet reduceres er dette så tegn på mere eller mindre medlems indflydelse ?

Er oplysningen om ekstrarabat til unge ens betydende med at man tager afstand eller blot en oplysning?

Vi er ganske vist i en valgkamp hvor politiske partier bruger mærkelige påstande og såkaldt "faked news" men behøver man også anvende det her
Stor stor TAK til Bjarne Jensen for..   Bent Christensen 16.5.2019 |  17:01
Stor stor TAK til Bjarne Jensen for en suveræn god ledelse af foreningen "for brokke hoveder". Det virker til at være en sund forening du efterlader til videreførelse af en populær skikkelse i campingkredse. Held og lykke til jer begge.
Venlig hilsen Bent
Hej Kjeld. Beskriv hvad der ligger ..   B Jakobsen 16.5.2019 |  20:42
Hej Kjeld.
Beskriv hvad der ligger i "medlemmernes forening".
Det er rigtigt at jeg ikke har indflydelse på hovedbestyrelsen og representantskabet - - de står for det overordnede herunder økonomien.
Min indflydelse er -når jeg vil - -på kreds turene - her møder jeg turlederne og kan få forklaret enkeltheder og kan komme med tips til ture. Jeg har også mødt Anne Vibeke på en campingplads, hvor vi kunne snakke helt frit.
Anette profiterer DCU' undergang - - på en hvis måde er vi enige.
Når jeg på en DCU tur sidder i en bus og ser på deltagerne er der næsten ingen under 50 år. Vi skylder hinanden at sørge for, at vore børn og børnebørn få nogle gode campingoplevelser.
Der er ingen unge med på turen, og der er slet ingen børn med. På disse ture har vi været på ganske mange bryggerier rundt i Europa --men jeg ved fra et barnebarn at det er r...... kedeligt at traske rundt på et bryggeri- for 4. gang.
Det virker som at deltagertallet skal være til 1 eller 2 fyldte busser , og turen går tit til "langt bortistan" altså når børnene skal være i skole. Disse ture er der publikum til og det er også fint.
Anne Vibeke har lavet ture rundt i Danmark, det burde kredsene følge op, og se stort på, om der nu også er til en bus fuld. Jeg kender ingen campister der ikke har bil - så man kunne let lave en fælles transport til et turistmål.
Vi har siddet på mange fine restauranter og snakket pænt med hinanden - og jeg har tænkt at det kunne være sjovere med et langbord, om det nu kunne være inde eller ude hjemme på campingpladsen.
Ja Kjeld, nu kender du mine tanker om medlemmernes forening - - - og hvor lidt juristernes slagsmål om resterne af sagerne om campingpassene optager mig.
MVH BJ.
hej BJ Også det omtalte indlæg har ..   Kjeld L Kristensen 16.5.2019 |  22:19
hej BJ
Også det omtalte indlæg har jeg skrevet fordi visse personer har vanskeligheder ved at andre kan have andre meninger.

Men tilbage til dit spørgsmål som for mig at se intet har med mit indlæg at gøre.
For mig er DCU en forretning i lighed med for eksempel forskellige rejsearrangører. Dette er der jo selvfølgelig ikke noget galt i, så længe der tones rent flag. .

Jeg har altid undgået Rejseselskaber, Også selvom jeg ikke er nogen årsunge. mit indtryk af sådanne rejser er jo nok ikke så forskellige fra det du beskriver. Det er gråt guld, tryghed og intet personligt besvær. men der findes dog også ungdomsrejser og det er vel et spørgsmål om de der har tilrettelagt disse ture med vilje har gået udenom dette segment

Herefter kan man jo så sige Melemmernes forening er foreninger hvor medlemmerne har indflydelse: Her kan dit udsagn om DCU turene jo sagtens være fordi det er for lidt indflydelse på arrangementerne. man er havnet i stivnet beton.

Jeg håber jeg med ovenstående har besvaret dit indlæg. mit skal ikke anses for noget angreb på DCU, jeg meldte mig jo ud for et par år siden, idet jeg meget sjældent brugte DCU pladser, samtidig med min uvilje imod at "Unionen" erklærede sig som tilhørende branchen og ikke var den medlemsorganisation jeg betalte kontingent til
Hej Kjeld. Jeg har nærlæst dine ind..   B Jakobsen 17.5.2019 |  11:49
Hej Kjeld.
Jeg har nærlæst dine indlæg.
Jeg spurgte hvad du mener med "medlemmernes forening" og måske om hvordan det skulle praktiseres. Det overordnede kan man som enkeltperson vel ikke gøre meget ved - - -eller har du gode ideer.
Jeg beskrev hvordan jeg mener at tidvis have indflydelse ved omgang med turledere og andre.
Du nævner ungdomsrejser, her oplever jeg de rejser som noget helt, helt andet som ikke har meget med camping at gøre.-- Min kilde er min datter som er uddannet rejseleder, og har været i begivenhedernes centrum.
Men Ok du har gjort boet op og meldt dig ud af DCU.
MVH BJ.
Hej B J Jeg forsøgte at at besvare..   Kjeld L Kristensen 17.5.2019 |  15:23
Hej B J
Jeg forsøgte at at besvare dit indlæg, og har jo kun den kommentar til dit sidste, at jeg selvfølgelig også har hørt og læst om ungdomsrejser, som nok ikke helt er nogen dannelsesrejse. i
Mine tanker om ungdomsrejser gik da også mere i retningen "Dannelsesrejser". Sådanne er jo da ret almindelige for forældre med unge mennesker og går som regel til Europæiske kulturbyer. Dette kunne være busrejser eller campingvogne med guide.

Nå! men dette er jo nok et stykke væk fra det egentlige emne (Ny formand), så jeg slutter her.

Deltag i debatten

Du skal være logget ind for skrive eller redigere i vores debatforum

E-mail  
Password  
Husk mig  

Er du en ny bruger af vores debatforum, kan du oprette en profil her

Har du glemt dit password?

Fortvivl ikke. Udfyld din e-mail adresse herunder, og vi sender dig straks et nyt.

  E-mail