Hovedområder
Arrangementer /træf
Autocampere
Biler
Camping i TV
Campingnyt
Campingpladser i DK
Campingpladser i udl.
Campingvogne
Digital TV
Diverse
Efterlysninger
Fortelte og telte
Gode råd
Konkurrence
Køb og salg (Udstyr)
Mit vogntog
Navigation
Ny campist
Personlige sider
Rejseinspiration
Storebæltsbroen
Udstillinger
Udstyr og Tilbehør
Vintercamping
Debatforum på diverse mærker
Alle områder (liste)
Alle områder (detalj.)
Betingelser
Hjælp:
Oprette ny tråd eller svar på indlæg
Campingpladser i DK
Fold alle indlæg sammen

Titel Forfatter Dato

DCU - Ny EL-pris  Anette Tracz Knudsen 9.12.2018 |  18:01  
På DCU prisliste for 2019 fremgår det at ELprisen bliver 30 kr. i døgnet.
Ændringen er omtalt i DCU forum, tråd: "Priser 2019"

Det er en rigtig dårlig beslutning for miljøet og for dem der kun bruger lidt strøm at droppe afregning efter måler.

Informationsniveauet til medlemmerne, om årsagen for den her ændring, er lig nul.

Den evindelige dårlige information til medlemmerne om væsentlige beslutninger, får nu bægeret til at flyde over.

Vi tror stadig på DCUs oprindelige idégrundlag, på hvad DCU kunne være som en forbruger drevet forening, med forbrugerinteresser som sit væsentlige grundlag. Desværre drives DCU primært som en forretning, hvor flertallet af de nu 48.000 medlemmer er ligegyldige. Vi bliver IKKE informeret om beslutninger eller om årsagen til ændringer. Vi bliver heller ikke indviet i de tanker, overvejelser og drøftelser der er gået forud for beslutninger der vedrører medlemmerne.

Efter 33 år som DCU medlem er bægeret fuldt. Derfor stopper vi hermed den årlige indbetaling.

Erik & Anette

Hej Anette, kan vi så se frem til a..   Anders 9.12.2018 |  18:28
Hej Anette, kan vi så se frem til at slippe for dine indlæg om verdens uretfærdigheder.

DCU driver en forretning, og skal som alle andre virksomheder lever et regnskab uden underskud - jeg er rigtig godt tilfreds med de ydelser som DCU tilbyder, jeg syntes at jeg får god værdi for pengene.

Heldigvis er vi ikke alle ens, og det skal der være plads til.
Og heldigvis er medlemskabet ikke lovpligtigt så der er frit valg.

Hygge - Anders.
Hej Anders, ja når året rinder ud s..   Anette Tracz Knudsen 9.12.2018 |  18:57
Hej Anders, ja når året rinder ud så ophører vores login på DCU, då der skriver vi ikke mere. Elles lover jeg ikke noget ;-)

Vi meldte os i sin tid ind i en camping-forening, ikke som støttemedlem for en forretning.
- Men dråben, her og nu, det er igen total fravær af information til medlemmerne om hvad der sker af ændringer og hvorfor. - information koster ikke ret meget, da man kan bruge både hjemmesiden, medlemsforum og mail, men intet meldes ud.

Mange medlemmer opdager måske først ændringen når sæsonen er begyndt.
Hvordan ''trappetrin-taksterne'' for sæsonpladserne fungere, fremgår heller ikke af prislisten for 2019

https://www.dcu.dk

mvh og hygge
Anette
Ja Erik og Anette det er en træls b..   Kjeld L Kristensen 9.12.2018 |  19:53
Ja Erik og Anette det er en træls beslutning for de som troede på en forening og dermed også på et medlemsdemokrati. hvor informationer og forslag frit kunne flyde frem og tilbage. Men overbærenhed for fejl og mangler har jo også sine grænser.

Personligt synes jeg I har holdt længe ud og har måtte stå model for mange perfide
angreb på jeres helt berettigede spørgsmål og forslag.

Desværre tror jeg at mange medlemmer af denne "forening" ikke har opdaget at de er medlemmer af en forretning hvor indflydelse ikke er gældende og hvor kontingentet derfor kun er et merindtægts grundlag som kan maximere et overskud ved at drive denne forretning.
Tak Anette - ikke fordi du går, men..   Flemming Udbjørg 9.12.2018 |  20:25
Tak Anette - ikke fordi du går, men fordi du bringer overensstemmelse mellem dine holdninger og dit medlemsskab. Så passer pengene bedre.

Vi er jo fortsat ret uenige om, hvad der ligger i ordet demokrati - hvor du/I forvetetr, at samtlige medlemmer skal involveres i alle foreningens beslutninger, og hvor jeg hylder samme repræsentative demokrati, som vi har på det samfundspolitiske område. Det er ikke sikkert at vi har de klogeste politikere eller at de træffer de klogeste beslutninger - men det er os selv som er ansvarlige for deres valg og til at godkende eller i hvert fald leve med de beslutninger som de tager på vores vegne.

Det ønskede alternativ - den totale demokratiske bevægelse, hvor alt bestemmes af medlemmerne ved direkte valg - eksisterer ikke engang i de mest socialistiske samfund. Her er det typisk blevet et styre ledet af despoter, som ikke kan væltes og som ikke har nogen som helst følelse med folkets ønsker og vilje.

I DCU har vi alle - du, jeg og alle andre medlemmer - alle muligheder for at få og udøve indflydelse. Men kun meget få udnytter denne mulighed - til at involvere sig og til at arbejde for sin sag gennem det demokratiske system. Men det gør ikke ret mange - og det er så medlemmernes demokratiske valg!

Kjeld Kristensen - du forsøger igen at sparke til historien om foreningen som snyder sine medlemmer. De interessante er, at der vel maks. er 20-30 aktive skribenter i dette forum som kæmper i denne sag imod DCU. En dråbe i det store hav af mere end 50.000 medlemmer, som helt åbenlyst må mene, at de får noget for pengene, siden de nu igen betaler deres kontingent.

Det duer ikke, at kalde denne gruppe for uvidende tosser. De - vi - betaler med glæde. Man kunne måske nærmere kalde den lille stærkt kritiske gruppe på maks. 20-30 personer i dette forum for idealistiske tjlskud, som slet ikke har rod i medlemskredsen i forhold til deres evindelige kritik.
"I DCU har vi alle - du, jeg og all..   B, Jørgensen 9.12.2018 |  20:49
"I DCU har vi alle - du, jeg og alle andre medlemmer - alle muligheder for at få og udøve indflydelse."

????? øhhh nå, hvordan kan menigmand det ? - udover at droppe medlemsskab.?
Ja men FU jeg tror da ikke DCU snyd..   Kjeld L Kristensen 9.12.2018 |  21:18
Ja men FU jeg tror da ikke DCU snyder sine medlemmer, Det er jo efterhånden en hel del år siden at "foreningens" formand fastslog at DCU tilsluttede sig "branchen".
Dette er da at spille med åbne kort, og så kan man vel ikke kalde det snyd så mange år efter

Denne meddelelse er jo imidlertid gået hen over hovedet på mange. Eller! Man har slugt den med begrundelsen: Selv om jeg lægger kontingentet til. Er det for mig en billig forretning, at handle i og så går jeg da ikke op i det andet.

Udtrykket uvidende tosser står for din regning Jeg har aldrig brugt udtrykket.
Ordene "nyttige Idioter" har jeg heller ikke brugt eller anset nogen for. men har da mistanke om at sådanne tanker måske findes visse steder i denne organisation

Men! Mon ikke de sidste tiltag for prisdannelsen får en del medlemmer vækket ? Det er jo snart sidste udkald.
Som man kan læse i tråden på DCU, s..   Anette Tracz Knudsen 9.12.2018 |  21:53
Som man kan læse i tråden på DCU, så skriver f.eks. S.Æ. at han typisk bruger 1,5 kw i døgnet.
Den normale gennemsnitlige pris pr kw ligger hos os på ca. 2kr /kw. - En ikke urealistisk pris er 2,25 kr. Til den pris vil SÆ for sine 1,5 kw betale 3.38 kr. hjemme, men på camping 30 kr. uanset det faktiske forbrug.

Ikke en prispolitik der gavner dem der ikke er fastliggere, som formentlig får strømmen til mere fordelagtige priser, end for turisten der dumper ind for en kortere ferie, en weekend o.l.

Men, for os handler dette ikke om penge, men om DCUs ledelses arrogance og ligegyldigheden med medlemmerne. Total fortielse af sådanne beslutninger og ændringer, som folk selvfølgelig har krav på at blive informeret om, forud for kontingentindbetaling for det kommende år.
- Men nej, det har ledelsen valgt at fortie. IGEN.
B.Jørgensen - alle medlemmer - elle..   Flemming Udbjørg 9.12.2018 |  22:10
B.Jørgensen - alle medlemmer - eller menigmand om du vil - er jo medlemmer af en forening, som har en demokratisk opbygget organisation, med medlemskredse, hvor kun kredsens medlemmer kan vælges til ledelsen.

Repræsentantskabet er foreningens øverste ledelse - og her er det igen udelukkende foreningens medlemmer, som kan vælges til en plads.

Hovedbestyrelsen vælges af repræsentantskabet - og af dens midte. Så også hertil er det udelukkende foreningens medlemmer, som kan vælges.

Forretningsudvalget vælges ud af Hovedbestyrelsens midte - så også denne gruppe består alene af foreningens medlemmer.

Alle kredsene kan indsende forslag, kommentarer m.v. til videre behandling op gennem systemet - og alle medlemmer har jo lov til at indsende sine egne kommentarer, meningen og forslag til både Hovedbestyrelsen og Forretningsudvalget eller direkte til formanden.

Der er i hele den ledelesmæssige organisation nogen som helst "tilkøbte" personer, som kan eller skal styre beslutningsprocesserne i forneingen. Alle processer løber gennem de valgte organisatoriske organer - og behandles udelukkende af de valgte medlemmer.

Hvor i hele den demokratiske Verden finder du en bedre organisationsform?? Et ret direkte demokrati - fordi du og alle øvrige medlemmer har dirkete adgang til at deltage i kredsenes arrangementer og kan stille op til kredsenes bestyrelser - og ad denne vej også kan vælges til alle øvrige poster! Helt op til at kunne blive valgt som formand for DCU.

At du og tusindvis af andre medlemmer ikke bruger denne ret og mulighed betyder jo ikke, at foreningen er udemokratisk.

Og intet demokrati kan bygge på bestemmelser, hvor enhver lille beslutning - om prisen på el, vedligeholdelse af en campingplads, DCUs samarbejde med andre organisationer, daglig økonomisk styring af organisationen eller tusinde andre helt dagligdags emner skal forelægges alle medlemmer til urafstemninger i tide og utide!

Hvor finder du denne styreform indført og gennemført?

Hvis du mangler demokratiet i DCU, så kan det kun skyldes, at du slet ikke har sat dig ind i, hvordan DCU egentlig er organiseret - og heller ikke har gjort noget som helst for at blive medlem af kredsbestyrelsen, og derved har kunnet vælges til de øvrige medlemsorganer.

Dem der skriger på demokrati, har meget ofte slet intet gjort for at få andel i demokratiet - men står alt for ofte og råber i vinden om forhold, som de absolut intet har gjort for at få indflydelse på.

BJ - du kan melde dig ud! - så mister du al indflydelse. Hvis du ikke melder dig ud, kommer indflydelsen jo ikkeflyvende af sig selv - så hvis du stadig intet gør, så opnår du intet.

Hvis du vil opnå noget, så møder du op på de næste kredsmøder og gør opmærksom på dig selv og dine meninger.

Hvis de øvrige fremmødte lytter - så får du indflydelse. Hvis de ikke er enige med dig, så betyder demokratiet jo, at flertallet vinder! Hvordan skulle det ellers foregå??

Man tager jo fejl, hvis man kalder det udemokratisk når man ikke får støtte til sine synspunkter! Det vil i højeste grad være udemokratisk at tilsidesætte flertallets holdninger - og hvis man ønsker at skabe et flertal, må man gøre noget for det!

Så måske du bare skulle droppe medlemsskabet, da du ikke føler dig hjemme, ikke føler dig hørt og ikke synes du får noget for pengene?
Kan du F.U. på samme måde forklare...   Anette Tracz Knudsen 9.12.2018 |  22:34
Kan du F.U. på samme måde forklare. hvorfor man i en forening med et officielt medlemstal for 2017 på 48.000 medlemmer, en hjemmeside, et medlemsforum, udsendelse af nyhedsbreve på mail, ikke har viljen til at INFORMERE medlemmerne om det der foregår i FORENINGEN, hvem der træffer hvilke beslutninger og hvorfor.
Kort sagt giver væsentlige informationer til betalende medlemmer om hvad der sker.

Jeg taler ikke om at få indflydelse men om at få information.

Helt lavpraktisk, så ved jeg ikke om det er formanden der helt egenhændigt træffer beslutninger, og diktere det ud at sådan her er det bare.... Derefter rette alle ind, og siger javel hr. Formand.....
Hvordan kan jeg vide noget andet, når der intet fortælles ?

Hvorfor er det ikke bare offentligt for medlemmerne, åbne referater fra møder?
Hvis der altså overhovedet afholdes møder, vi ved det ikke.
Hvad foregår der egentligt som er så hemmeligt, at intet må slippe ud ?
Hvorfor er regnskaberne hemmelige ?
Har man non noget der for enhver pris skal skjules og hemmeligholdes ?

Som medlem gennem 33 år ved jeg meget, meget lidt.

Men jeg ved, at nogen i den øverste ledelse finder det nødvendigt og har måske en grund til, at medlemmerne IKKE skal informeres om noget. - At alt skal holdes hemmeligt.
Den her gang er jeg ening med dig A..   A.Schmidt 10.12.2018 |  8:03
Den her gang er jeg ening med dig Anette hvad ang.el pris,det er for dårlig af dcu bare at hæve prisen når den nu skulle falde,så de burde komme med noget information om hvorfor de hæve prisen det er da det mindste man kan forlange
Den tager vi lige en prøve på: Ane..   Flemming Udbjørg 10.12.2018 |  9:47
Den tager vi lige en prøve på:

Anette - har du ikke fået fat i informationen?? Den stod da på DCUs hjemmeside, hvor du fandt den - og sådan har det været hvert eneste år; De nye prislister sættes på hjemmesiden!

Hvordan informerer staten om de nye skatter og takster? Personlige breve til alle medlemmer - eller via medier og hjemmesider? Hvor mange gange om året skulle DCU så sende breve til alle medlemmer - om ændringer i overnatningstakster, medlemskontingenter, månedsresultater, kvartalsreaultater, halvårsresultater, budgetforhandlinger, økonomiske besparelser, indkøb af ny varebil, indretning af nye kontorer eller......

Hvorfor i al verden være medlem af en forening som man har så stærk mistillid til, at man som medlem nr. 51.001 kræver at få løbende og detaljeret viden om alt, hvad foreningen foretager sig?

Hvorfor bruger du ikke det demokratiske kredssystem og gør din indflydelse gældende ad denne vej? Det er helt modsigende at kræve indflydlese og ikke ville gøre bare en lille bønne for at få det! - altså ud over at skrive om at kræve det. Ingen egen indsats!

Er du medlem af Coop? Hvor meget information har du derfra fået om virksomhedens drift, økonomi, prisændringer på oksekødet og valget af økologiske vare i stedet for ikke-økologiske??

Hvor mange danske vælgere, som faktisk har stemt på de partier som står bag Statens budget, har været spurgt om de er enige i den nuværende skatteprocent, reguleringen af ældrehjælpen, nedskæringerne på sygehusene m.v.??

Mit gæt er INGEN - fordi vi har valgt nogen til at træffe beslutningerne!! Helt som i DCU!! Stop piveriet!

At man kun ved meget meget meget lidt kan kun skyldes, at man ikke har vist interesse for at få viden og indsigt! Som alm. medlem får man altså ikke tilsendt alle mødereferater eller alle beslutningstemaer - men alle har adgang til at deltage i kredsarbejdet og derfra arbejde sig ind på både informationer og indflydelse!

Det man brokker sig over har intet med demokrati-svigt at gøre!! Det er forkælede eller lidt for selvhøjtidelige personers helt misforståede opfattelsse af, hvad man kan få for et lille medlemskontingent i en meget stor forening, hvor flertallet tilsyneladende er så tilfredse, at de skal sidde i foreningens centrum og have indflydelse på alt i organisationens arbejde!! - for 355,- kr.!!

Der er - og har i årevis været - maks 20 kritiske debattører i dette forum, som har stået på denne platform. Dem om det - men ikke helt uden midstand. Vi er så godt 51.000 øvrige medlemmer som betaler kontingentet og er tilfredse med udbyttet!

Maks 20 kritikere i dette forum! Hvor mange kræfter skal DCU bruge på dem??
Hej Anette Trist at du melder dig u..   Arnold Pries Kristiansen 10.12.2018 |  11:10
Hej Anette
Trist at du melder dig ud - der er i den grad brug for kritiske ryster og nogen der har modet og evnen til at stille kritiske spørgsmål . Det gælder overalt i samfundet og herunder også til dcu. Enhver lukket forening / organisation har brug for mennesker der stiller kritiske spørgsmål.
Har ikke selv mulighed eller tid for at forholde mig til så meget.
Flemming U. Jeg syntes du skulle udtale dig på egne vegne og ikke på øvrige medlemmers bekostning. Citat " Vi er så godt 51000 medlemmer som betaler kontingent og er tilfredse med udbyttet ". Lige den sætning synes jeg at du overskrider nogle grænser . Undskyld men kan ikke lade være du giver dig selv " gudestatus ". Amen
Selvfølgelig kan du oplyse bedre et enkelt klik og referatet er offentligt gjort for medlemmerne.
Mvh Arnold
Der skulle stå kan dcu oplyse. Mvh...   Arnold Pries Kristiansen 10.12.2018 |  11:13
Der skulle stå kan dcu oplyse.
Mvh. Arnold
Endnu engang referater fra samtlige..   Arnold Pries Kristiansen 10.12.2018 |  11:15
Endnu engang referater fra samtlige møder.
Mvh. Arnold
Husk man kan aflyse betalingsservic..   Per Henneberg Kristensen 10.12.2018 |  11:55
Husk man kan aflyse betalingsservicebetalinger op til 5 dage efter sidste betalingsdato.
Arnold, du har helt ret. Helt sådan..   Flemming Udbjørg 10.12.2018 |  12:56
Arnold, du har helt ret. Helt sådan kan man ikke konkludere. Men baggrunden for mit udsagn er tidligere indlæg, hvor jeg kraftigt formoder, at 51.000 betalende medlemmer ikke kan være direkte modstandere af det som DCU går rundt og foretager sig, eller i hvert fald er så tilfredse med forholdet mellem kontingentkroner og udbyttekroner, at de frivilligt investerer i næste års kontingent.

Men jeg korrigerer gerne - og laver så en ny lidt umulig udregning, som bygger på antallet af DCU-kritiske debattører i dette forum, som tidligere er talt op over en god måneds tid til at være maks 20-30 forskellige personer.

Herefter bliver mit udsagn: "Vi er så ca. 50970 medlemmer som igen og igen betaler vores kontingent og dermed må formodes at være tilfredse med udbyttet!"

Et kendt udsagn er således: "Man kan snyde alle mennesker sommetider og nogle mennesker hele tiden, men man kan ikke snyde alle mennesker hele tiden!«

Så med et ret konstant medlemsantal og med et vel beskrevet medlemsdemokrati, som giver plads til, at alle medlemmer har mulighederne for at både få viden, indsigt og indflydelse, så må man nok alligevel konstatere, at et endog meget stort flertal er tilfredse med DCUs måde at drive forening på.
Arnold, hvilke af de formentlig man..   Flemming Udbjørg 10.12.2018 |  13:18
Arnold, hvilke af de formentlig mange foreninger som du er medlem af, udsender referater fra samtlige møder til alle medlemmer??

Får du referater fra alle møder i det parti du støtter med din stemme? Fra Brugsen/Coop? fra FDM? fra Kræftens Bekæmpelse, fra Danmarks Naturfredningsforening? eller...?

Eller vi kan gøre det nemmere: Kan du nævne bare én eneste større dansk virksomhed eller forening, som udsender referater fra alle møder til alle medlemmer, andelshavere, aktionærer.

Og kan du dokumentere at f.eks. foreningen FDM involverer alle sine medlemmer i fastsættelsen af priserne for syn og test i deres testcentre? De sætter priserne på nettet - helt som DCU gør det!

Tror du at HK eller andre fagforbund - som jo er 100% medlemsejede foreninger som DCU - involverer alle sine medlemmer i fastsættelsen af kontingentet eller prisen på deres tillidsmandskurser?

Eller mon Folkekirken - som jo også er en medlemsejet organisation - inviterer alle sine medlemmer til at have en mening om præsternes lønninger eller prisen på kordegnekontorets forskellige ydelser?

Har du fået stemmeseddel om prisen på el, vand eller strøm fra dine leverandør-selskaber - som du jo er medlem af og faktisk har stemmeret hos??

Hvorfor er det så et stort problem, at DCU ikke har brugt medlemsdemokratiet til at skabe en helt ustyrlig debat om prisen på strøm?? Informationen er jo lagt på hjemmesiden - helt som alle andre erhvervsdrivende foreninger gør det!
Ja! Man må undre sig, at denne deba..   erik f. hyldahl 10.12.2018 |  13:48
Ja! Man må undre sig, at denne debat sker i dette forum og ikke i DCU!
For hvis man ønsker mulighed for, at se referater eller regnskaber skal de der ønsker det vel bare indsende ønske om vedtægtsændringer på de respektive § er og at de skal sættes på hjemmesiden så de kan læses af medlemmer som har interesse heri!
Hvis manvil udmelde sig fremgår det også af vedtægterne § 3 stk 3, men hvad der mon sker hvid bare betalingen udebliver?
God jul til alle i denne søde jule tid
Hej I al min tid som DCU medlem (s..   B Jakobsen 10.12.2018 |  14:24
Hej
I al min tid som DCU medlem (siden 1980) har man hvert år diskuteret EL priser.
På generalforsamlinger har bestyrelses formænd/koner samt landsformanden redegjort hvordan det forholder sig med pris fastlægningen.
Der er ikke noget nyt under solen, accepter forholdene eller lad være med at bruge EL.
MVH BJ.
Flemming. Hvad mener du når du skri..   Steen 10.12.2018 |  15:04
Flemming. Hvad mener du når du skriver at medlemstallet er ret konstant? For mig at se falder det år for år. Da jeg sad i kredsen for 10 år siden var vi så vidt jeg husker ca 20.000 flere

Jeg er heller ikke helt enig i din påstand om at alle medlemmer kan indsende forslag til hovedbestyrelsen, Forretningsudvalget eller formanden.

Kredsbestyrelsen er bindeled mellem upstairs og downstairs i foreningen og vinder et forslag ikke gehør i kredsen så kommer det ikke videre.

Og jeg vil så, hvor utroligt det end lyder, bakke Anette op om at en så vigtig ændring af prispolitikken godt kunne have stået blandt nyhederne på hjemmesiden.
For det kunne da fint bruges da de fjernede det daglige gebyr på 8 kr og satte kw-prisen op med 0,25 kr.

For det var jo en god nyhed hvor folk kunne spare penge, men nu hvor de fleste får en meget større udgift så gemmes det inde i prislisten
Til DCU - eller rettere til Flemmin..   Lennart Søderberg 10.12.2018 |  16:59
Til DCU - eller rettere til Flemming Udbjørg:

2 eller måske 3 spørgsmål:

1 Er det ok med den nye el-pris hos DCU? Er det ikke mere fair, at man betaler efter faktisk forbrug?

2 Kan jeg ikke være kritisk over for DCU uden at skulle melde mig ud? Der er da også mange ting, der er godt hos DCU.

Venlig hilsen Lennart
Lennart Sødeberg: Om prisen: Tjoh..   Flemming Udbjørg 10.12.2018 |  20:32
Lennart Sødeberg:
Om prisen: Tjoh....men det kommer vel også lidt an på forbrugsmønsteret. Hvis man gerne vil bruge sin UltraHeat i de køligere efterårs-/forårsmåneder, så vælger vi da selv pladser med fast døgnpris på strøm. Men ellers vælger vi pladser med betaling efter forbug - og sparer da lidt.

Men læg mærke til, at den nye DCU-pris er markant lavere end de fleste andre pladsers tilsvarene fastpris!!

Om kritik: Jo - selvfølgelig kan man være kritiskindstillet -også overfor DCU uden at skeulle melde sig ud.
Dem som jeg adresserede i et tidligere indlæg var den lille gruppe, som helt konsekvnt lægger alt som foregår i DCU for had - og skrived nedladende om både ledelse, medarbejdere,m rgeler, medlemsdmokratiet og hele DCUs virksomhed! én gruppe bør melde sig ud - i stdet for at hænge på, og bruge al sin energi på bare at være kritisk over fo ALT i DCU. Og der er flere i denne gruppe!

Kritik må meget gerne være konstruktiv, så man ikke bare skyder hele organisationen helt ned i kulkælderen. Man må gerne have en smule forståelse for, at man som forening/virksomhed ikke kan gøre alle tilfreds med alles forskellige forventninger og krav til f.eks. at skulle informeres om alle prissætninger.
Steen: Jeg holder fast I, at du og..   Flemming Udbjørg 10.12.2018 |  20:40
Steen:

Jeg holder fast I, at du og alle andre medlemmer har fuld og uhindret adgang til både kredsene, repræsentantskabet, hovedbestyrelsen og formanden. Alle kan kontakte dem i sager som handler om DCU.

Men jeg hverken kan eller vil garantere, at alle henvendslser vil blive godkendt og sendt videre op i systemet! Det kan man jo ikke i nogen som helst organisation. Og det ville jo kortslutte ethvert system, hvis alle enkeltstående henvendlser skulle køres op gennem systemet til beslutning på øverste ledelsestrin.

Som jeg tydeligt skriver, så vil forslag, som ikke vinder gehør ikke blive stemt videre - det kan jo ikke undre. Demokratiet fungerer jo sådan, at flertallet styrer.

Om prisændringen: Hm... så skulle man på forsiden også skrive om regulering af priserne for testcenteret, om regulering af priserne for overnantingsgebyrer for ændring af xxx, for ændring af yy o.s.v.

Priserne fremgår af DCUs hjemmeside - og prisen for strøm er trods alt ikke den væsentligste for de fleste campister.
Lennart igen: Ja - der er da mange..   Flemming Udbjørg 10.12.2018 |  20:42
Lennart igen:

Ja - der er da mange ting som DCU gør rigtig udmærket!!

Men prøv lige at gå dette debatforum igennnem for debatter om DCU og find så 10 steder, hvor debattørerne har rost DCU for gode indslag, forslag, aktiviteter m.v. Eller bare 3 gange, hvor man har rost DCUs ledelse
Du starter bare en liste, Flemming,..   Per Henneberg Kristensen 10.12.2018 |  21:19
Du starter bare en liste, Flemming, på hvad DU mener DCU har gjort så godt, så er jeg sikker på at den nok skal blive fortsat. Nogenlunde sikker. Eller i hvert fald næsten sikker. Husk at føre lige så meget bevis for dine påstande som du kræver af dine modstandere.
Flemming, Tror du skulle prøve læse..   Steen 10.12.2018 |  21:38
Flemming, Tror du skulle prøve læse DCU's love for her står der tydeligt at Kredsbestyrelsen er bindeledet mellem det enkelte medlem og hovedbestyrelsen, hvilket på alm dansk betyder at hvis det enkelte medlem har et eller andet problem, så går det igennem kredsen først

Så jeg tror ikke det enkelte medlem får ret meget ud af skrive direkte til hverken repræsentantskabet, hovedbestyrelsen og da slet ikke til formanden.
Til Flemming Udbjørg: Vedr. ris og..   Lennart Søderberg 11.12.2018 |  12:29
Til Flemming Udbjørg:

Vedr. ris og ros.
Det er nok ganske almindeligt, at vi mennesker kun ytrer os når der er noget vi er utilfredse med. Det gælder i mange forhold - ikke kun vedr. DCU.
Jeg er meget tilfreds med mit lokale supermarked og det tager jeg som en selvfølge og bruger derfor ikke tid på at rose dem. Jeg viser min tilfredshed ved at handle der. Men er der noget jeg er utilfreds med - ja så gør jeg opmærksom på det. Og så forventer jeg at man tager stilling til min kritik.
Sådan har jeg det også med f.eks DCU. Jeg er medlem af DCU - men modsat dig finder jeg at der er ting de kunne gøre bedre og så må man vel godt gøre opmærksom på det uden at skulle melde sig ud?

Den med, at hvis man ikke kan li´ lugten i bageriet - så skrid. Det bør høre fortiden til. Man kunne måske bare lufte ud? ;-)


Venlig hilsen Lennart
Ok Flemming, som jeg forstår dig, v..   H.C 11.12.2018 |  12:38
Ok Flemming, som jeg forstår dig, vil du fravælge DCU pladserne i sommermånederne, på grund af dit forbrugsmønster. Mon ikke godt vi kan blive enig om, at fast pris på el ikke animere til at spare på forbruget. Hvad med en teltcampist i spidstelt, der bare skal bruge strøm til en lampe og sin mobiltelefon?
DCUs tilbagegang i antal medlemmer ..   Anette Tracz Knudsen 11.12.2018 |  13:42
DCUs tilbagegang i antal medlemmer

Tallene stammer fra et udtræk fra Danmarks Statistik

Statistikbanken - data og tal (oplyst i antal tusinde)
Medlemstal for ungdoms- og friluftsorganisationer efter organisation og tid
Dansk Camping Union
2007 - 165.000
2008 - 159.000
2009 - 153.000
2010 - 151.000
2011 - 155.000 Stigning
2012 - 105.000 Stort fald
2013 - 104.000
2014 - 97.000
2015 - 98.000
2016 - 97.000
2017 - 48.000 Kæmpe fald, eller en ny måde at tælle på ?

Er denne medlemsudvikling korrekt ? Det burde den være, da det er DCU selv som indberetter deres egne tal til Danmarks Statistik.

Nye tal for 2018 skal indberettet senest i slutningen af januar 2019

Er der nogen der kender til dette, evt. nogen af jer der sidder i en Kredsbestyrelse ?

PS:
Jeg har forsøgt at indsætte en billedfil, men det mislykkes .
Har andre oplevet samme problem ? Den er på kun 64kb, så det kan ikke være størrelse der er problemet. Derfor må I nøjes med et afskrift af tallene.

mvh
Jeg troede i øvrigt at det var et p..   Lennart Søderberg 11.12.2018 |  13:47
Jeg troede i øvrigt at det var et påbud, at man skulle afregne energi efter faktisk forbrug? Da jeg boede til leje betalte vi kollektivt, men så fik vi opsat varmemålere med det argument, at det var et lovkrav, at hver enkelt betalte for faktisk forbrug. Det betød i øvrigt at min varmeregning faldt. Jeg havde tilsyneladende tidl. været med til at betale andres overforbrug.

Venlig hilsen Lennart
Til Anette: Har skrevet på dit in..   Lennart Søderberg 11.12.2018 |  13:50
Til Anette:

Har skrevet på dit indlæg vedr. medlemstal hos DCU. Men er tallene rigtige, ja så lukker DCU snart ?!!! ØV.

Venlig hilsen Lennart
På 10 ør er 75% af medlemmerne i DC.. F. Bruun 11.12.2018 |  14:09
På 10 ør er 75% af medlemmerne i DCU gået andre steder hen og fra 2017 - 2017 er medlemstallet halveret:
Anette brug klippe værktøjet i Windows.

Forstør Zoom
Tak Lennart. Nu er der så et svar f..   Anette Tracz Knudsen 11.12.2018 |  14:38
Tak Lennart. Nu er der så et svar fra AVI ....... Hummmm.

Medlemstal
Hej Annette og Lennart


De forskellige tal kommer af forskellige måder at tælle medlemmer på. DCU har tre forskellige type medlemskaber og i familiemedlemskaber kan der godt være op til seks personer. I 2017 fik DCU et helt nyt medlemsystem og i dag tæller vi medlemskaber, og ikke personer, deraf tallet.


Medlemstallet har de seneste ti år ligget meget stabilt, i 2018 har vi faktisk en lille stigning. Det kan vi se på f.eks. oplagstallene for Camping-fritid, som er underlagt oplagskontrol. Vi trykker altid ca. 50.000 blade og ifl. en nylig Gallup undersøgelse, vi har fået foretaget, læses bladet af ca. 100.000 personer, hvilket jo også er en form for kalkule.


Vi arbejder dagligt på at gøre så meget for medlemmerne som muligt. Intet DCU uden medlemmer. I 2019 er der eks. gratis børnebørn hele året, udvidelse af App mm.


På DCU.dk oplyser vi, hvor mange medlemmer foreningen har, så det er naturligvis ikke hemmeligt.


DCU har pt. ikke en webshop, fordi det er for dyrt ift. hvad der kan sælges i den.


Mvh Anne-Vibeke Isaksen

Chefredaktør

Camping-fritid
Tak Fl. Bruun Du kan få det til a..   Anette Tracz Knudsen 11.12.2018 |  15:02
Tak Fl. Bruun Du kan få det til at virke :)

- Jeg plejer at kunne uploade et billede her - under vælg fil. Klipper teksten ud og gemmer som foto i jpeg. Det virker bare ikke pt. hos mig.

mvh
Det passer vist også fint med det j..   Steen 11.12.2018 |  16:20
Det passer vist også fint med det jeg husker fra min tid i kredsen, 07-08 at medlemstallet lå omkring de 65.000 og kredsen havde omkring de 20.000

Men rent statistisk mister DCU ca 2.000 medlemmer pr år over de sidste 10 år
Taget fra danske mediers oplagskont..   Per Henneberg Kristensen 11.12.2018 |  16:31
Taget fra danske mediers oplagskontrol:
https://danskemedier.dk

Camping-Fritid
Årgang Oplag
2017 45.340
2016 44.993
2015 44.406

Der er et stykke op til de 50.000, som der påstås. Der bliver formentlig også trykt en del blade ud over medlemstallet, så medlemstallet er nok et stykke under 45.340.

AVI undgår også meget behændigt at gå ind på medlemstallet...
Der står noget på siden om at talle..   Per Henneberg Kristensen 11.12.2018 |  16:40
Der står noget på siden om at tallene rent faktisk ikke er oplagstal, men et tal der viser hvor mange læsere der er. Måske er medlemstallet meget mindre end opgivet foroven.
Rediger eller slet dette
Sidste linje er kommet med i kopier..   Per Henneberg Kristensen 11.12.2018 |  16:40
Sidste linje er kommet med i kopieringen fra FB.
Hvad skyldes det store fald på 5000..   F. Bruun 11.12.2018 |  16:49
Hvad skyldes det store fald på 50000 medlemmer fra 2011 - 2012?
Det er dog påfaldende, at det falder sammen med indførelsen af CKE-Passat!
Korrekt indberetning til Danmarks Statistik er dog ene og alene DCU`s ansvar!
Når AVI skriver der bliver trykt om..   A.Schmidt 11.12.2018 |  16:59
Når AVI skriver der bliver trykt omkring 50.000 er det jo kun et blad pr. Husstand så kan der både være en,to eller tre medlem pr. Husstand så medlemstallet er nok støre en 50.000 medlemmer og for det andet var det ikke el priser der blev diskuteret?
JO - A.Schmidt det var EL prisen, ..   Anette Tracz Knudsen 11.12.2018 |  17:18
JO - A.Schmidt det var EL prisen, men oprindeligt handlede tråden om ''Fravær af information til medlemmerne''.

Så har der været nævnt forskellige tal for hvor mange ''rettroende'' medlemmer der er og hvor få der har en kritisk tilgang til, at medlemmerne ikke orienteres generelt og lige pt. var det så en kovending for hvordan vi skal skal betale for strøm, nu uden at blive målt.

AVI kunne bede regnskabsafdelingen om det korrekte medlemstal, men det får vi nok aldrig at vide. Antal trykte blade fortælle ikke hvormange medlemskaber der er nu og vil være i 2019.
F. Bruun - Tallet er korrekt, ud..   Anette Tracz Knudsen 11.12.2018 |  17:21
F. Bruun - Tallet er korrekt, ud fra tabellen....
Tænkte første at der var smuttet et nul... Men du har ret.

50.000 færre medlemmer på bare eet år, det er rigtig mange.
Så kom der INFORMATION om nye prise..   Anette Tracz Knudsen 11.12.2018 |  19:09
Så kom der INFORMATION om nye priser, med begrundelser, på DCU.dk fra Hr. Formanden.

(Håber at Peer acceptere at jeg liner direkte til DCU)

https://www.dcu.dk

I loven står "uden særskilt betaling" - Det ser ud til at gælde for fastliggerne, men kan de kørende gæster der skal betale 30 kr / pr. døgn også indgå under begrebet ''en pakke'' - og ''uden særskilt betaling'' - når der netop betales særskilt, med til eller fravalg ?

Loven på Retsinfo: https://www.retsinformation.dk
Nu er det jo sådan med Danmarks Sta..   F. Bruun 11.12.2018 |  20:51
Nu er det jo sådan med Danmarks Statistik, at det år for år er de samme vilkår der rapporteres på ( Jeg har i mere end 30 år i embeds medfør udfyldt disse spørgeskemaer i en bestemt uge år efter år). Hvis vilkårene blev ændret ofte er det jo ikke længere statistik. Det er muligt at DCU ikke har kunnet gennemskue. at antal af betalte kontingenter = antal medlemmer eller udstedte medlemskort?
På sygehusene tæller man jo heller ikke pårørende og andre besøgende med i belægnings % `en.
Statistikken bliver jo knust af, at DCU ikke kan finde ud af, hvordan de skal tælle deres medlemmer.
Ikke mere DCU med den formand. Jeg ..   P. Gug-Kjeldsen 11.12.2018 |  21:01
Ikke mere DCU med den formand.
Jeg er ikke mere medlem af foreningen. Jeg har brugt Absalon i lavsæsonen, men det er blevet meget dyrt for 1 pensionist + pladsleje + strøm.
2017: 45 + 30 + 4 = 79
2018: 67 + 55 + 4 = 126
2019: 69 + 70 + 30 = 169

Læg dertil, at der med det nye lederpar ikke længere er komforttemperatur i baderummene, sparebrusere, nye hårtørrere, som kun giver lidt varme med konstant tryk på håndtaget (kan klares med en skruetvinge). Forudbetaling af ophold. - Nedlagt parkering ved check-ud (gå frem og tilbage fra receptionen). Alt i alt en plads hvor campisterne i dag betragtes som et nødvendigt onde.
mvh Gug,GSM
Puha P.G.Keldsen med alt det brok ..   A.Schmidt 12.12.2018 |  10:01
Puha P.G.Keldsen med alt det brok ville jeg også melde mig ud,men DCU campingpladser er jo stadig billig, selv om el prisen stiger er der jo mange andre goder ved dcu så jeg bliver og betaler mit kontingent
Er 30,00 Kr./døgn dyrt, Ja måske, m..   Leif Rasmussen 12.12.2018 |  10:45
Er 30,00 Kr./døgn dyrt, Ja måske, men på en plads på Nord Djursland var døgnprisen i 2018. 40,00 Kr./døgn. Så hvis de ikke sænker den i 2019 er DCU 10,00 Kr. billigere i døgnet.
Hilsen Leif
Som er en glad bruger af DCU Pladser
25 kr- i døgnet for el: http://arnb..   F. Bruun 12.12.2018 |  12:24
25 kr- i døgnet for el:
arnborg-camping.dk
Godt jeg bruger solceller....;)..   Palle K. Jensen 12.12.2018 |  12:44
Godt jeg bruger solceller....;)
20 kr. for el.: http://smiling-camp..   F. Bruun 12.12.2018 |  12:57
20 kr. for el.:
smiling-campingpladser.dk
P.Gug Kjeldsen Dine beregninger h..   GHansen 12.12.2018 |  13:16
P.Gug Kjeldsen

Dine beregninger holder vist ikke helt fakta.
Persongebyr + pladsleje + 4,- pr. KW forbrug
Du må da bruge et hvis antal KW strøm du skal tillægge derved er differencen ikke så stor som du skriver

blot til info
@GHansen Jo, den er god nok. Mit fo..   P. Gug-Kjeldsen 12.12.2018 |  13:50
@GHansen
Jo, den er god nok. Mit forbrug har ligget lige omkring 1 kWh/døgn. kWh-priserne kan jeg ikke huske præcist, men det ændrer ikke ved, at DCU på Absalon har fordoblet prisen fra 2017 til 2019 i min situation.
DCU's nye priser for 2019 forventes sikkert at give mange flere penge i kassen. Er nogle pladser (C) blevet billigere, eller er det blot et ordentlig ryk opad for kategori A?
Er der ikke nogen kloge hoveder som..   Verner Skov Hansen 12.12.2018 |  17:13
Er der ikke nogen kloge hoveder som kan tyde den lov DCU henviser til.
Det er LOV 104/13/02/2018
mVH vERNER
@ Verner Skov Hansen - Førsøger......   Anette Tracz Knudsen 12.12.2018 |  18:15
@ Verner Skov Hansen - Førsøger......SKAT skriver bl.a dette - dateret 13. feb. 2018

https://skat.dk

CITAT " Fra 1. januar 2018 behøver campingpladser og lystbådehavne ikke at lave den sædvanlige opdeling mellem eget forbrug og forbruget fra gæsters campingvogne eller lystbåde. Elektriciteten skal nu alene fordeles mellem procesforbrug og forbrug af rumvarme. Campingpladser og lystbådehavne kan nu ved gæsters forbrug af el i campingvogne og lystbåde få delvist tilbagebetalt elafgiften på ca. 90 øre pr. kWh ned til 0,4 øre pr. kWh for proces og ned til ca. 40 øre pr. KWh for rumvarme m.v.

Det gælder dog kun, når gæsterne betaler en samlet regning for overnatning m.v., og derved ikke betaler særskilt for elektriciteten. " Citat slut.

Jeg hæfter mig især over den sidste halvdel af sidste sætning:
"....og der derved ikke betales særskilt for elektriciteten. "


Lovændringen m.m.: https://www.retsinformation.dk
Jamen er det ikke det DCU oplyser o..   Steen 12.12.2018 |  22:22
Jamen er det ikke det DCU oplyser og gør. De har en overnatningspris MED strøm og en UDEN strøm.

Hvis der skulle afregnes efter forbrug ville det nok blive regnet for at man betaler særskilt for strømmen

Hvis man skulle stille det helt firkantet op, som du nok vil gøre, så kan man påstå, at ALLE skal betale for strøm, hvilket jo ville være fuldstændigt i skoven.

Så jeg tror DCU har fundet den mest realistiske løsning.

Alternativt kunne man måske sige at DCU skulle droppe tilbagebetalingen af afgiften og så bare lade det være som det var, men det ville så gøre at DCU heller ikke ville få afgiften tilbage for den strøm der går til pladsens drift
Har ikke læst alle indlæg, men for ..   jensen 13.12.2018 |  10:11
Har ikke læst alle indlæg, men for os bliver det bedre. Vi ligger uden strøm 3/4 af året , har sol på taget. Og 30 kr for fuld varme om vinteren er ok.
Vi skal jo stadigvæk betale særskil..   H.C 13.12.2018 |  10:12
Vi skal jo stadigvæk betale særskilt for strøm 30 kr. Så hvor er forskellen mellem fast pris og el efter forbrug, bortset fra at el efter forbrug nok er det bedste i disse miljø tider og vel også det mest rimelige.
Hvis jeg læser rigtigt kan man vælg..   Verner Skov Hansen 13.12.2018 |  12:58
Hvis jeg læser rigtigt kan man vælge at ikke købe strøm eller købe strøm, det vil sige at strømmen er særskilt betaling. man kan vel også bruge sin akku og så dagen før man forlader pladsen melde sig til strøm og så få opladet akkuen igen, det bliver nok en dårlig forretning for DCU,
Mvh. Verner
Fortsætter forsøget at finde info d..   Anette Tracz Knudsen 13.12.2018 |  14:17
Fortsætter forsøget at finde info der kan uddybe hvad der ligger til grund for loven og den måde den er udformet på. Hvad var hensigten og hvad var formålet med loven?

På dette link står bl.a. denne tekst. -https://tax.dk

>Fra den 1. januar 2018 skal den afgiftspligtige elektricitet, som en momsregistreret campingplads og lystbådehavn forsyner sine gæster medbragte campingvogne m.v. og lystbåde med uden særskilt betaling, anses for at være forbrugt af campingpladsen og lystbådehavnen. Det betyder, at den omfattede elektricitet ikke længere anses som værende forbrugt ikke-erhvervsmæssigt af campingpladsen eller lystbådehavnen men derimod at være omfattet af virksomhedens eget erhvervsmæssige forbrug som vedrører enten proces eller rumvarme.<

>Det er en betingelse for tilbagebetalingen, at campingpladsen og lystbådehavnen forsyner sine gæsters medbragte lystfartøjer eller campingenheder og køretøjer uden særskilt betaling herfor. Dette indebærer, at gæsternes betaling ikke må afhænge af, hvor meget elektricitet den enkelte gæst har forbrugt under opholdet.<

>Eksempler på tilfælde, der er omfattet af begrebet uden særskilt betaling kan være følgende:<

>Fastpris for elforbruget uanset forbrug men særskilt opkrævet hos gæsten. F.eks. 30 kr. for el pr. dag. Prisen for elforbruget kan være særskilt anført på afregningen.<

>Salg af elpakker. Der opkræves et vist beløb for en el-pakke fastsat på baggrund af fx campingenhedens eller lystfartøjets størrelsen og opholdets længde m.m.<

>Ved salg af elpakker med en maksimal forbrugsgrænse, hvor der efterfølgende opkræves et merforbrug, vil campingpladsen eller lystbådehavnen ikke være berettiget til tilbagebetaling af afgift for den del af forbruget, hvor der er sker en særskilt opmåling og fakturering.<

Se også her. Nederstr er en række afgørelser: https://tax.dk

Og her et spørgsmål og bindende svar fra Skatterådet - SKAT: Der er 31 sider, så gå selv ind og læs det hele. - https://skat.dk

> Resumé
Skatterådet kunne bekræfte, at spørger var berettiget til at få delvis godtgørelse efter elafgiftslovens § 11, stk. 3, 7. pkt., for det totale eget forbrug af elektricitet anvendt på spørgers campingplads.

Skatterådet kunne bekræfte, at en fast pris pr. dag for elforbruget, som fremgår særskilt af fakturaen til gæsten, kunne anses for at opfylde betingelsen i elafgiftslovens § 11, stk. 1, nr. 1 om ikke at være særskilt afregnet, da den faste dagspris ikke var udtryk for en særskilt betaling for gæstens faktisk målte elforbrug i kWh.

Skatterådet kunne bekræfte, at det ikke var tidspunktet for faktureringen af gæstens elforbrug, der var afgørende for, hvorvidt campingpladsen var berettiget til godtgørelse af afgiften, men derimod om der skete en særskilt afregning af det faktiske målte forbrug af elektricitet i kWh. <

Alt tyder på, at det er os med et ganske lille forbrug, der kommer til at betale for dem der bruger meget strøm. Taksten på 30 kr er høj, når forbruget er lavt.
Loven fremmer ikke at spare på EL-forbruget.

mvh
Anette
Anette. Tak, det du har brugt tid p..   Steen 13.12.2018 |  14:55
Anette.
Tak, det du har brugt tid på finde frem viser jo at de oplysninger som DCU angiver om grunden til ændringen er korrekte.

Det er jo så staten og ikke DCU der her er skurken og forringer vores ferieform ved gøre det dyrere for en stor del af os. Vores forbrug, incl køleskab på strøm er ca 1½ kwh pr døgn, så jeg ved vi bliver mere glade for solceller og LI-batterierne :-)
Steen Loven er noget makværk. Den ..   Anette Tracz Knudsen 13.12.2018 |  15:18
Steen

Loven er noget makværk. Den vil giver et større forbrug og absolut IKKE gavne klimaet.

Vedr. DCU så burde ledelsen for længst være havde gået ud med information til medlemmerne og deres nye prispolitik for meget længe siden.

Fast elpriser uden mulighed for at måle forbruget, ændringer af priser , opdeling af pladser i A,B og C kategorier og dermed forskellige priser osv. er forhold som medlemmerne burde være grundig orienteret om, straks efter beslutningen og med ordentlige forklaringer. Den kom, men alt for sent og først efter at kritik igen blev rejst.

Jeg savner stadig en redegørelse for hvordan og hvor meget fastliggerne skal afregne for deres strøm. Trappetrinene, taksterne og mængden af Kw osv. afventer jeg stadig. Ofte har fastliggere betydeligt mere inventar, indbo og tekniske hjælpemidler end folk på farten.

Steen du bruger typisk 1½ kw. - Vi bruger typisk ca. 2kw i døgnet. En del af den strøm skyldes at jeg sover med en C-PAP maskine, et medicinsk apparat som hjælper mig med at trække vejret imens jeg sover. Vi køber også EL til køleskab, når vi alligevel er på en campingplads.
Ellers er vores Vildmarks-vogn indrettet så vi kan være 100% selvforsynende i 3-4 dage, med et 60Ah fritidsbatteri, som vi lader op under kørsel.
- Så vi finder ud af det, eller også bliver det ACSI hvor EL er inkl. Det er for vores vedkommende slut med DCU pladserne, desværre. Få af DCUs-pladser har vi nydt meget.
Som jeg læser skatteministerens sva..   Verner Skov Hansen 13.12.2018 |  16:07
Som jeg læser skatteministerens svar fremgår det at campingpladserne gerne må afregne efter forskellige pakker afhængig personantal vognens størrelse eller andre forhold. Der er ikke noget krav at der skal være samme pris for alle uanset hvor mange personer og vognstørrelse.
Det skulle være for at fremme turismen , det skulle efter skatteministeren blive billigere at være campist i Danmark, men det bliver det ikke hos DCU, men forhåbentlig hos andre.
Mvh. Verner
Anette. Jeg kan da kun være enig me..   Steen 13.12.2018 |  19:13
Anette. Jeg kan da kun være enig med dig. DCU's formand skriver hele tiden om begrebet "rettidig omhu" men når det gælder om informere sine medlemmer så er det ligesom gået i glemmebogen.

Loven har jo været længe undervejs, så rettidig omhu har også kunnet være gøre indsigelse mod de regler loven sætter op og som bevirker at campingpladserne nok får besparelser på deres drift, til gengæld får campister med et lille strømforbrug meget større udgifter. Så det er takken for vi prøver på indrette campingvognene til bruge mindst mulig energi

Vi valgte så sidste år at montere solceller og lithium batterier og regner derfor med vi helt kan fravælge strømtilslutning

Jeg vil dog ikke være så firkantet at sige vi for fremtiden fravælger DCU, vi vil fortsætte som vi altid har gjort. Finde de pladser der er i et givent område, tjekke prisen på hver plads ud fra det vi skal bruge, f.eks hund, strøm, osv og så vælge den plads hvor vi får mest for skillingerne.

Her i foråret blev det Frigaard i stedet for DCU-Kollund bla ud fra gratis gæster, intet pladsgebyr og tom vogns ordning.

Havde vi skulle have strøm på frigaard, med 40kr pr døgn, havde nålen vippet over til DCU's fordel
Nok mest til Anette T. Knuden. Når..   Jens S. 13.12.2018 |  21:01
Nok mest til Anette T. Knuden.

Når jeg kigger på div indlæg i denne tråd
er det alene for at få mulighed for at få refunderet
noget afgift at dcu kaster brugere ud i pakkebetaling.
Hilsen jens s
Er der nogen som kan mærke sammenli..   Flemming Udbjørg 13.12.2018 |  23:54
Er der nogen som kan mærke sammenligningen til H.C.Andersen fortælling om fjeren som blev til fem høns?

Mangler vi lige nu ikke at få stillet kritiske spørgsmål til EU-kommissionen, FNs menneskeretskommision, og Verdensrådet?

Der findes tusindvis af campingpladser i Europa, som arbejder med fast pris for døgnets strømforbrug - og hundredvis af dem i Danmark.

Der er vel andre småsager, som kunne trænge til samme omhyggelige behandling - f.eks. parkeringsgebyrer som beregnes pr. påbegyndt hele eller halve time, så man kan komme til at betale for 2-300% mere tid end man reelt har forbrugt.

Licensen til DR, som nu ændres til en skat, hvor alle betaler samme licens - helt uanset, hvor meget man ser tv. Det kan da ikke være fair. Og hvis det eneste apparat man ejer en bilradioen, så betaler man ens takst som en familie med 3 tv'apparater 3 pc'ere der kan streame - 2.527,- kr. pr. år.

Der er hundredvis af sådanne ens takstsystemer at tage fat på.

30,- kr. pr. døgn for strøm - det er nok én af de billigste døgntakster i DK. Skulle vi ikke glæde os over det?

Nåh nej. Principperne skal luftes og plejes.
FU Kan du nu heller ikke tåle at c..   Kjeld L Kristensen 14.12.2018 |  10:32
FU
Kan du nu heller ikke tåle at campister/ brugere lufter deres meninger om overnatningspriser og hermed også elpriser, uden at du skal komme med nogle eksempler hentet ude på "Overdrevet". (prøv for øvrigt at sætte dig lidt ind i den skattebetalte licens inden du fremsætter meninger herom)

Faren for Campingpladserne, men selvfølgelig også campisterne er jo at en prissætning som brugerne finder for høj, begynder at være selvforsynende med solceller, kompressorskabe og lign. således pladsernes elnet slet ikke udnyttes. men alligevel skal forrentes. Hvem skal da betale og hva' vil man så kalde denne merpris?.
@Flemming. Du skriver længere oppe ..   H.C 14.12.2018 |  11:10
@Flemming. Du skriver længere oppe i tråden at du selv går efter pladser med måler afregning om sommeren, så du skriver jo indirekte at du vil fravælge DCU. Det er da ikke godt for DCU hvis vil alle har den holdning.
Det er jo blot et autosvar fra Udbj..   Lennart Søderberg 14.12.2018 |  13:06
Det er jo blot et autosvar fra Udbjørg. Det sker nærmest på automatik når der rettes kritik af DCU. Hvis jeg var formand for DCU ville Udbjørg være gratis medlem som tak for altid at være beredt til at forsvare DCU. Han er mere aktiv for DCU end deres egne lønnede medarbejdere.
Igen får jeg nærmest dårlig samvittighed over kun at skulle betale 30 kr i døgnet for at have mit køleskab kørende.
Og også typisk at nedgøre en debat. Udbjørg alene vide hvad der er passende at debattere. Giv dog plads til debat også selv om Udbjørg ikke bryder sig om det.

Venlig hilsen Lennart
Nu har FU en forklaring på alt, mon..   Verner Skov Hansen 14.12.2018 |  14:19
Nu har FU en forklaring på alt, mon han kan forklare mig hvad jeg får mere på DCU s pladser i 2019 for de 35-50 kr. prisen er blevet højere, jeg har jo ikke noget ud af at bruge løs af strømmen til varme og så sidde med åben dør for ikke at få det for varmt.
Lad os hellere betale efter forbrug, det burde DCU forhandle med ministeren om, og ikke bare hæve prisen med øget forbrug til følge, det i den helt forkerte retning at gå.
MVH. Verner
Nåh Ja ... sådan måtte det gå...   Flemming Udbjørg 14.12.2018 |  17:04
Nåh Ja ... sådan måtte det gå.
Til Udbjørg: Nemlig - og kunne vi s..   Lennart Søderberg 14.12.2018 |  17:53
Til Udbjørg: Nemlig - og kunne vi så få lov til at have en debat om el-priser? Du behøver ikke at svare ;-) Hvis du vil have en debat om EU-kommissionen, FNs menneskeretskommision, og Verdensrådet, så find et andet sted at have den debat. Dette er et camping forum.
Og til andre: Er det ikke rimeligt at hver enkelt betaler efter eget forbrug?

Venlig hilsen Lennart
Selvfølgelig skal man kun betale fo..   H.C 14.12.2018 |  18:24
Selvfølgelig skal man kun betale for sit eget forbrug, alt andet vil være uretfærdigt, men det skal selvfølgelig være til en rimelig kwh pris.
Som jeg forstår det, så er misæeren..   Kenneth Poulsen 15.12.2018 |  13:10
Som jeg forstår det, så er misæeren opstået, fordi staten har besluttet at campingpladserne kun kan få EL-afgift retur, hvis de sælger EL i pakker, dvs. en fast EL-pris incl. overnatningsprisen.
Så måske man skulle rette skytset om det, mod beslutningstagerne.

At DCU så slet ikke informerer deres medlemmer om omlægningen, før langt senere og ikke om den rette sammenhæng, det er jo så Anettes indgangsvinkl på tråden.
Selvfølgelig er det mest begavede at betale efter forbrug, efter en pris hvor der er lagt lidt på, til fremtidigt nyanlæg og vedligehold.
Mvh
Løsningen er måske at lave pakker t..   Verner Skov Hansen 15.12.2018 |  13:17
Løsningen er måske at lave pakker til forskellige priser så de passer til forbrugerne. som jeg ser DCUs priser er de på linje med mange af de rigtig gode pladser, og så ved jeg godt hvad jeg vil vælge.MVH.
Hvor meget skal en fastligger på en..   Lennart Søderberg 15.12.2018 |  14:28
Hvor meget skal en fastligger på en DCU plads så nu betale for strøm? 30 kr om dagen? Altså 365 dage x 30 kr = 10.950 kr??

Venlig hilsen Lennart
Enig med bl.a. Jens S. og Kenneth ..   Anette Tracz Knudsen 15.12.2018 |  16:48
Enig med bl.a. Jens S. og Kenneth Poulsen - Jo DCUs nye prispolitik opstår alene på baggrund af muligheden for at få en større reduktion på pladsernes EL-afgifter.

Hr. Formand mener så at det gavner hele DCU, men af nogle campister kommer til at betale mere og det er så ok for ham, bare det gavner hele DCU. Det er så hans holdning, men skaffer det flere kunder i butikken, altså gæster på campingpladserne ?
Måske det skaffer flere fastliggere på DCUs pladser, og dermed også flere medlemmer. Det er nemlig sådan, at fastligger-pladserne er forbeholdt medlemmer af DCU. Ingen andre kan leje en sæsonplads.

Priserne for sæsonpladser, helårs / hel sæson koster mellem 8000 kr og 9900 kr.
365 dage for 9900 kr. inkl. 1 mdr. højsæson = 27,12 kr pr. dag. !!!

Jeg ved godt, at ikke alle er der 365 dage, men de disponerer over pladsen, den er deres og KAN og MÅ bruge den når de vil.

Tager man en tilsvarende græsplet, og regner på hvad den kan indbringe hvis den lejes ud til et pensionistpar, til medlemspris og til lavsæsonpris, alle 365 dage, så ser dagsprisen anderledes ud.

Et eksempel:
En DCU plads kat.A (f.ex. Ålbæk strand) pensionist pris- lavsæson.
(Få kr. mindre fra kat. B pladser og mindre for kat. C pladser.)

2 pers, pensionist á 46 kr. pr. døgn x 2 pers. = 92,- kr
Arealleje ..................................................= 45,- kr
..............................................................................
I alt pr. døgn (uden EL)...............................= 137,- kr
X 365 dage......................................... = 50.005,- kr

Jeg gætter på, at EL prisen er tilsvarende billigere for en sæsonplads, end for ''gæster'', kørende og turister. Men mon ikke vi snart får noget info om taksterne, trappetrinsatserne i mængde EL og priser.

Som Lennart skriver:
Minimum 30 kr om dagen i 365 dage = 10.950 kr??
Til sammenligning for strømprisen, ..   Anette Tracz Knudsen 17.12.2018 |  8:40
Til sammenligning for strømprisen, så bruger vi typisk strøm for mellem 4-5000 kr. i vores hjem om ÅRET. - Det giver en dagspris på ca. 2 kr.

mvh Anette
UPS.... Måske skal jeg bare holde ..   Anette Tracz Knudsen 17.12.2018 |  9:12
UPS....
Måske skal jeg bare holde mig fra at arbejde med tal..... skal også passe på kommaerne...

Rettelse til ovenstående: Dagligt forbrug i hjemmet 11 kr - 14 kr dagligt. Årligt mellem 4000 og 5000 kr. for strøm.
Hej Anette Du skriver at jeres strø..   GHansen 17.12.2018 |  10:43
Hej Anette
Du skriver at jeres strøm koster jer 4000 til 5000 kr. det m å jeg sige er uhyre billig
vi betaler til el. leverandøren 10000 til 13000 incl. alle afgifter

gh
En tommelfingerregel siger at 1kwh ..   H.C 17.12.2018 |  11:50
En tommelfingerregel siger at 1kwh koster 2,25 kr. alt incl. Så med 5000 kr har man haft et forbrug på ca 2200 kwh og med 13000 kr et forbrug på ca 5800 kwh
Hej Her på parcellen koster 1kw 2 k..   B Jakobsen 17.12.2018 |  15:07
Hej
Her på parcellen koster 1kw 2 kr. Det kan jo variere noget rundt om i landet.
Sidste år gav vi 5940 kr. svarende til et forbrug på 2970kw. Vi er 2 personer og jeg mener ikke vi har nogle særlige strømslugere.
Når man ser på EL prisen skal man også indregne "de lovpligtige "gebyrer. Den egentlige pris ved at fremstille 1 kw. er på næsten det ½.
Når vi er på camping giver vi 4 - 5 kr. for 1kw. Vi campere næsten altid på ACSI pladser. Vi kan let klare os for de 4 kw. som er indregnet i en ACSI overnatning. Vi har kun sjældent tændt for det varme vand i vognen, fordi vores forbrug er så lille. Har vi gæster eller andet større madlavning foregår det ofte på pladsens køkken. Vi bader og vasker op på pladernes anlæg.
Jeg synes ikke at det er rimeligt at sammenligne med priserne på hjemadressen og på en campingplads. På campingpladsen er der så mange faktorer der spiller ind og som vi ikke har på hjemadressen.
MVH BJ.
Vores EL-regning for 4 kvartaler li..   Anette Tracz Knudsen 17.12.2018 |  15:12
Vores EL-regning for 4 kvartaler ligger sådan ca fast, med kun ganske små udsving.
Vi læser alt vores forbruget af hver mdr.
EL-forbruget ligger stabilt på ca. 1100 - 1200 kw om året.

Regningen for de sidste 4 kvartaler er, alt inkl. målerafgift, fast afgift osv.: 3259,80 kr.

Vi bor på 218 m2 og har et værksted på 144m2 og er bevidste om vores forbrug, har intet standby-strøm og slukker lyset i de rum vi ikke er i. Vi savner ikke noget, men køber bl.a. hårde hvidevare, elektronik o.l. der bruger mindst mulig strøm.
El-priser:.. F. Bruun 17.12.2018 |  21:42
El-priser:

Forstør Zoom
Det er ikke et umuligt, at blive ve..   Ib Rasmussen 18.12.2018 |  0:01
Det er ikke et umuligt, at blive ved med at afregne efter måler. Det står jo på kassebonen hvad forbruget er på el, og det går jo ind i regnskabet, så kan pladsen jo trække det aflæste forbrug fra pladsens samlede elforbrug, ligesom forbruget vedrørende varme i bygningerne skal trækkes fra.
Jeg vil hellere betale 3-4 kr. pr. KWh end 30 kr. om dagen. Jeg bruger ikke over 1KWh om dagen selv når jeg vinter campere.
https://www.dcu.dk/sites/default/fi..   Steen 19.12.2018 |  19:59
https://www.dcu.dk

Det drejer sig jo bare om holde øje med sit forbrug.

Det opgøres hver måned, så hvis man f.eks klarer sig med max 8 kwh på en måned så koster det 30 kr, altså 3,75 kr

Hvis man bruger 9 kwh ryger man op i næste pakke som koster 49 kr, og så er prisen 5,44 men pakken går fra 9-13 kwh så bruger man de 13 kwh er prisen så på 3.77 kr.

Måske lidt mere bøvl men milevidt fra de skræmmekampagner nogle har sat i værk.
Nu gælder de priser kun for fastlig..   H.C 19.12.2018 |  20:28
Nu gælder de priser kun for fastliggere. For dagsturister er det 30kr hver dag, også selv om man er der 14 dage. Så ok for fastliggere, ikke ok for turister.
Hej HC Hvor mange pladser her i dk..   GHansen 19.12.2018 |  20:48
Hej HC

Hvor mange pladser her i dk afregner efter forbrug contra fast pris pr. dag

jeg synes de fleste afregner til pr. dag men kun mine infos
Ja så nåede DCU at komme med prisli..   Anette Tracz Knudsen 19.12.2018 |  22:51
Ja så nåede DCU at komme med prislisten, inden jul og nytår :)

Som forventet er priserne mere lempelige for fastliggerne, end for turisterne. Alene det at de kan strække afregningen over en hel mdr. giver nogle andre muligheder, end for dags eller weekendturisten.

Steen har tidligere fortalt at han bruger 1,5 kw. i døgnet, med en dagspris på 30 kr, bliver den faktiske pris pr. kw 20 kr.

Jeg bruger typisk 2 kw. døgnet og mine kw koster så 15 kr/ pr. kw.

................ !
Fastliggerne komme da nok til betal..   Steen 20.12.2018 |  4:58
Fastliggerne komme da nok til betale oftere end før. Som sæsoncampist har jeg de gange først afregnet ved afrejse eller sæsonafslutning, alætså 6 mdr kredit
Angående afregning efter forbrug. ..   GHansen 20.12.2018 |  13:12
Angående afregning efter forbrug.

Jeg sad i aftes og prøvede at se hvor mange pladser der afregnede efter forbrug, desværre fandt jeg kun 1 og det var Egtved camping, alle andre pladser som jeg var inde på afregne efter 30-49 kr, pr, døgn, men det kan måske ske at der efterfølgende kommer flere pladser der afregner efter forbrug hvem ved
De fleste vi kommer på i Danmark br..   Verner Skov Hansen 20.12.2018 |  16:18
De fleste vi kommer på i Danmark bruger måler, nogen steder kan man selv vælge.
Og det er kun fastliggerne som har billig strøm hos DCU, så det må være for at slippe af med os kørende at den prispolitik bliver brugt.
Hold op hvor latterlig en holdning ..   A.Schmidt 20.12.2018 |  16:43
Hold op hvor latterlig en holdning man har til DCU,S strømpolitik,til man har så ondt i en hvis legmedsdel over forskellen hvor herre bevares.DCU campingpladser er stadig billigere som så mange andre pladser.Også lad være med at være så negativ det er snart jul.
Verner Skov Hansen Kan du ikke lige..   GHansen 20.12.2018 |  16:47
Verner Skov Hansen
Kan du ikke lige hjælpe mig med at oplyse om de pladser hvor man betaler efter måler
brugte i aftes flere timer men fandt kun 1, jeg vil også i fremtiden søge mod de pladser hvor afregning sker efter forbrug, men du nævner de fleste pladser i kommer på der kan jeg måske også lære lidt
tak
ghansen
Der bliver ikke skiltet med det, me..   Verner Skov Hansen 20.12.2018 |  17:03
Der bliver ikke skiltet med det, men jeg kan nævne : Ribe, Råbjerg, Hjarbæk, Holbæk,Albuen. Møn, det er lige et udvalg.
Verner og andre, er i sikre på at..   Jørgen L. (Kalundborg) 20.12.2018 |  17:16
Verner og andre,

er i sikre på at de fleste andre pladser ikke også vil lave denne ændring pga loven.

Mvh Jørgen
glædelig jul og godt nytår
Loven siger ikke at der skal betale..   Verner Skov Hansen 20.12.2018 |  17:32
Loven siger ikke at der skal betales 30 kr, men at der kan laves en graduering af prisen, og andre pladser som tager ACSI er der 4KW med i prisen, og derfor bruges der måler eller slet ikke nogen ekstra betaling, men det er jo heller ikke i Danmark alle sammen.
Verner skov Hansen hvis det er Ribe..   A.Schmidt 20.12.2018 |  17:44
Verner skov Hansen hvis det er Ribe camping du mener koster strøm 37kr i døgnet ,er kommet der mange gange og har aldrig betalt efter forbrug.
Hej igen verner skov hansen Du har..   GHansen 20.12.2018 |  17:59
Hej igen verner skov hansen

Du har ret der er ingen der reklamerer med afregning forbrug, af dem du har nævnt fandt jeg desværre kun Hjarbæk der afregner efter forbrug, så det kan desværre ikke være mange campingpladser her i dk der gør det
ghansen
Selve prisen er unormal på danske c.. Anette Tracz Knudsen 20.12.2018 |  18:57
Selve prisen er unormal på danske campingpladser, men høj for folk med lavt forbrug. Derfor er vamping med ACSI CC populær.

Vedr. DCU, så havde de jo netop indført målere, så hvorfor ikke bare fortsætte med det til turisterne / kørende campister. De smider vel ikke alle målerne ud igen ?

Der sker en stor forskelsbehandling af campister der er medlem af samme forening. Dertil at der først blev informeret alt, alt for sent.


Tak for debatten
Glad Jul til alle og kommende godt camping-år.
Anette

Forstør Zoom
Tak i lige måde Anette. De kunne j..   Steen 20.12.2018 |  19:36
Tak i lige måde Anette.

De kunne jo bare lade nomaderne afregne på samme måde som fastlæggere.
Sæt måler på og ved afrejse afgøres der hvilken pakke man skal betale for. Så kan det jo godt være at pakken hedder 18 til 22 og man kun har brugt 19 men det må så være sådan.

Det er så noget som alle medlemmer bør sende ind til kredsene som forslag til emne på repræsentantskabsmødet, selvom jeg ikke tror det ændrer en tøddel :-(
Eller mere retfærdigt, 1 kwh=1 pakk..   H.C 20.12.2018 |  20:08
Eller mere retfærdigt, 1 kwh=1 pakke som koster 3,75 kr. Hvor svært kan det være?
nu er det jo ikke camping pladserne..   jan hansen 21.12.2018 |  8:44
nu er det jo ikke camping pladserne der har lavet det lovsjuskeri det var jo meningen det skulle blive billiger for udenlanske turister men så skulle det nok have været lavet på en anden måde
Enig Jan Hansen - Jeg mener også ..   Anette Tracz Knudsen 21.12.2018 |  9:30
Enig Jan Hansen

- Jeg mener også at huske, at der i de aller første overvejelser lå den tanke, at f.eks. turister der booker en uges ophold i en hytte på en dansk campingplads, ferie- fritidshus o.l. - de skulle allerede ved bookingen havde kendskab til den samlede pris på ''lejemålet'', så der ikke efterfølgende kunne dukke ''uforudsete omkostninger'' op. Derfor blev kravet, så vidt jeg husker fra EU, at man skulle sælge en 'pakke' alt inkl.

Måske andre kan huske eller finde noget ?
A Smidth jeg skrev jeg betalte med ..   Verner Skov Hansen 21.12.2018 |  10:05
A Smidth jeg skrev jeg betalte med ACSI og derfor betaler jeg ikke 37 kr. i Ribe, men efter forbrug, hvilket er mest retfærdigt
Ok jeg spørger næste gang jeg komm..   A.Schmidt 21.12.2018 |  10:34
Ok jeg spørger næste gang jeg kommer til Ribe hvorfor der er en forskel ?
Verne Skov Hansen jeg fik det unde..   A.Schmidt 21.12.2018 |  12:24
Verne Skov Hansen jeg fik det undersøgt ved Ribe camping og du har ret,jeg må har købt sådan Acsi kort ,det kan nok betale sid da jeg ret tit er i Ribe ,tak for din oplysning og god jul til dig.
God jul til dig og alle andre, der ..   Verner Skov Hansen 21.12.2018 |  12:43
God jul til dig og alle andre, der er mange gode pladser som tager ACSI både i Dk og udenfor grænsen

Deltag i debatten

Du skal være logget ind for skrive eller redigere i vores debatforum

E-mail  
Password  
Husk mig  

Er du en ny bruger af vores debatforum, kan du oprette en profil her

Har du glemt dit password?

Fortvivl ikke. Udfyld din e-mail adresse herunder, og vi sender dig straks et nyt.

  E-mail