Hovedområder
Arrangementer /træf
Autocampere
Biler
Camping i TV
Campingnyt
Campingpladser i DK
Campingpladser i udl.
Campingvogne
Digital TV
Diverse
Efterlysninger
Fortelte og telte
Gode råd
Konkurrence
Køb og salg (Udstyr)
Mit vogntog
Navigation
Ny campist
Personlige sider
Rejseinspiration
Storebæltsbroen
Udstillinger
Udstyr og Tilbehør
Vintercamping
Debatforum på diverse mærker
Alle områder (liste)
Alle områder (detalj.)
Betingelser
Hjælp:
Oprette ny tråd eller svar på indlæg
Diverse
Fold alle indlæg sammen

Titel Forfatter Dato

STOF til eftertanke!  F. Bruun 7.10.2018 |  19:17  
www.dcu.dk

Ja hvor længe mon DCU kan vedblive ..   Kjeld L Kristensen 8.10.2018 |  11:19
Ja hvor længe mon DCU kan vedblive at føre sine medlemmer rundt i Manegen ?
Hvad er det som fastholder jeg som ..   Flemming Udbjørg 8.10.2018 |  11:53
Hvad er det som fastholder jeg som medlemmer af DCU - når det hele i årevis har været så stærkt kritiseret??

Er det noget at kritisere, som er spændende? Er der nogen som tvinger jer? Eller??

Mon det hele braser sammen?? 51.000 medlemsfamilier - og maks 3-5 håndfulde aktive kritikkere, som selvfølgelig alle kan fremskaffe hver 10-20 sympatisører og lave en samlet udmeldelsesaktion.

Et maks tab på 500 medlemsskaber - og så er der ro på bagsmækken. Det er da næsten tiltalende! Så kan vi koncentrere os om, at nyde alt det, som vi faktisk kan få ud af vores medlemsskab. Man skal jo anstrenge sig, for at tabe penge på kontingentet.

Kætterske tanke! Men måske DCU skulle give jer et tilbud om fritstillelse mod at få det betalte kontingent for i år tilbage?

Og husk så, at lade være med at gentilmelde jer! Det vil da være helt tosset at blive ved med at betale til noget man er så utilfreds med! Husk de nu - det er lige om .

Alle som betaler - også de stærkt kritiske - må jo have accepteret vilkårene. Man vælger sig da ikke ind i noget man er fuldstændigt imod!
Tak for det gode råd, menjeg har da..   Kjeld L Kristensen 8.10.2018 |  13:15
Tak for det gode råd, menjeg har da udmeldt mig af denne forening.
Måske lidt efter devisen: "Man kan narre hele befolkningen en del af tiden, men ikke hele befolkningen hele tiden"
FU! Jeg har været "fritstillet" si.. F. Bruun 8.10.2018 |  14:36
FU!
Jeg har været "fritstillet" siden DCU og Campingrådet med flere foretog en helt ulovlig kartel dannelse ved at indføre CKE-passet til aftalt pris helt uden konkurrence med krav om at kun CKE passet var gyldigt her i landet! Håber snart at bagmandspolitiet har sagen klar til retten og der flader store straffe for forbrydelsen til de ansvarlige som i kartel sagerne om rør og el.
Skal vi have et campingpas så lad os dog få CCI-passet med rabat på 2988 campingpladser i 40 europæiske lande - mod DCU`s KUN 600 pladser med rabat!

Forstør Zoom
Indlægget på DCU handler om informa..   Anette Tracz Knudsen 9.10.2018 |  9:07
Indlægget på DCU handler om information til medlemmerne om hvad DCUs ledelse tænker, overvejer og beslutter på medlemmernes vegne, i den situation der opstod for et år siden, da Campingrådet valgte at melde konkurs.

Vi er flere gange blevet lovet at vi ville blive informeret, ''når de vidste mere'' eller ''når der var truffet en belutning'' osv.... Jeg mener, at den manglende information er usund for DCU som FORENING. Det er muligt er ''forretningsfolkene'' i DCU ser forretningsmæssige fordele ved at holde mest muligt hemmeligt for flertallet af medlemmer.

Flemming Udbjørg har, som så gage gange før, formået at afspore en debat og en tråd. Hvorfor er det F.U. så magtpåliggende, at undgå en debat om indhold, tanker, overvejelser og beslutninger?

Hvorfor vil F.U. Altid køre alle debatter over på, at man skal møde op i kredsen, stille op til valg og ellers holde kæft ?

Hvis det er rigtigt at DCU har 51.000 medlemsskaber, så vil det reelle tal af medlemmer være ca. det dobbelte, med justering, alt efter hvor mange enlige der er medlem. Mon ikke der derfor er rigtig mange af disse medlemmer som godt vil vide hvad foreningen-DCU beskæftiger sig med... uden at de nødvendigvis skal møde op i kredsen og stille op til valg ?

DCU's medlemsforum burde være et sted hvor medlemmerne også kan debattere, uden at risikere at blive moppet til tavshed, af dem der ikke ønsker nogen som helst debat og helst ser en totalt lukket forening fortsætte, som den har kørt i hele den periode, hvor den nuværende formand har siddet på sin 'trone'' og hersket enevældigt, som det udefra og for os ''udenforstående'' ser ud.

Jeg har f.eks. aldrig set en udtalelse til et emne fra f.eks en af Kredsformændene.
De er i offentligheden ''ikke eksisterende''. Dem skal vi så nok møde op personligt for at vide hvad de står for....
Vi skriver altså 2018, Danmark er digitaliseret....
En fremtidsorienteret forening bør bruge muligheden for, at inddrage flest muligt af medlemmerne i foreningens beslutninger og informere om HVORFOR man har truffet den og den beslutning.

Jeg mener at hele den grundliggende idé med DCU er god og fornuftig. Billig og fornuftig camping til ''folket'' så også dem uden at have råd til at købe sommerhus, kunne komme ud i den frie natur, til vandet og få frisk luft i lungerne og smil på læben.

Ud fra det jeg kan læser i DCU's blad så har DCU valgt at de 22 campingpladser under DCU skal være tilsluttet Per Bak Malles firma ''Campingstjerner.dk''.
Kan DCU bestemme det ?

Er det så den enkelte Campingplads, bestyrer, forpagter, ansatte lejrchef der ud af pladsens drift skal betale FIRMAET Campingstjerner.dk for en ydelserne ?
Eller er det en betaling der trækkes ud af DCU's kasse, da det jo er DCU's ledelse der har truffet beslutningen om at købe firmaets ''ydelser'' ?

mvh
Anette
Anette - jeg har forstået dig for l..   Flemming Udbjørg 9.10.2018 |  11:12
Anette - jeg har forstået dig for længe siden! Gå dog ind i arbejdet og påvirk regler og normer indefra, i stedet for at sidde og skrive dig i stykker for at genere DCU!

DCU kan jo bestemme det, som de har deres demokratisk valgte oragnisations opbakning til!! Hvem skulle ellers bestemme?? Urafstemning blandt samtlige medlemmer hver gang??

Du overser - igen og hver gang - at DCU faktisk har et medlemsdemokrati, som består af de medlemmer som gider stille op til de demokratiske processer, og som gider bruge tid på vores fælles forening.

Det kan da ikke passe, at debattører som ikke vil gøre noget som helst for at engagere sig i forneingen skal styre foreningen - uanset om de er medlemmer eller ej.

Rettighederne følger indsats og engagement. Og når DCU bruger den medlemsvalgte organisation, har de brugt alle deres rettigheder og forpligtelser i beslutningsprocessen.

Højtråbende debattører skal ikke kunne påvirke en sådan proces! De skal - som alle andre - engagere sig i den organisation der er valgt, og enten acceptere demokratiet eller påvirke det!
FU! At påstå at DCU er en demokrati..   F. Bruun 9.10.2018 |  12:52
FU!
At påstå at DCU er en demokratisk organisation det er dog en stor løgn og kæmpe bedrag af værste skuffe. Vel har DCU nogle nedskrevne Vedtægter, men når det blot er "skinvedtægter" som der på ingen måde bliver handlet efter i dagligdagen, men handlet som var vi i Nordkorea, så har demokratiet i DCU særdeles dårlige vilkår.
Prøv en gang at se vedtægternes §13 , som jo på ingen måde er blevet efterlevet, når folk blot oplever, at blive "Tvangs udmeldt" helt udenom, at vedtægternes §13 er efterlevet!
En anden kæmpe løgn fra DCU er Form..   F. Bruun 9.10.2018 |  12:57
En anden kæmpe løgn fra DCU er Formandens julehilsen til medlemmerne i 2011, hvor han lover, at CKE-passel vil give medlemmerne rabat på samme pladser som det internationale CCI-pas. det løfte beror på en nok så stor løgn, da der endnu ikke er fremskaffet flere rabatgivende pladser i DCU regi her knap 10 år efter:
Tilbage står jo så løgnen fra DCU´s landsformands udtalelse i 22. december 2011 om (citat):
"De sidste 10 år har vi i hele branchen arbejdet på at få et fælles europæisk pas. Det har været et ønske fra mange sider. Det har imidlertid ikke været lige til, da der er mange økonomiske interesser, praktiske, politiske og tekniske forhold, som giver udfordringer for den demokratiske proces for harmonisering. Men vi er nået langt, og fra 1.01.2012 benytter DCU det nye Camping Key Europe, CKE som medlemskort og som afløser for CCI-kortet, som adgangsgivende pas (forsikring, nem ud/indtjek, ID, gyldig identifikation).

På kortet vil der fremgå et DCU-logo og personlige adresseoplysninger, som angiver medlemskab af DCU. Kortet vil fortsat give rabat på de campingpladser, som DCU har aftaler med.

DCU arbejder hårdt på at få de bedste rabatter på de udenlandske pladser og hvis man, som DCU medlem på sin rejse, ikke opnår tilsvarende rabat med CKE som med CCI er man velkommen til at indsende dokumentation til os, hvorfor differencen vil blive refunderet.

Den hidtidige tredjemands ulykkesforsikring vil blive markant forbedret. I forhold til tidligere vil der i ulykkestilfælde også kunne udbetales erstatning til hjemrejse, forudbetalt campingferie, retshjælp, hospitalsindlæggelse og ekstra udgifter i forbindelse med børns hospitalsindlæggelse. Forsikringen gælder kun på campingpladser, hvor gæsten er indskrevet og registreret. Forsikringen gælder ikke for et ulykkestilfælde på fx en rasteplads.

På DCU's egne campingpladser samt DCU's partnerpladser i Danmark, skal man fremvise DCU-Camping Key Europe, da det udløser DCU-rabatten. DCU Campingbogen indeholder rejseinformation om flere end 2000 campingpladser, som vi hvert år arbejder på at skaffe DCU-medlemmerne rabat på. I Campingbogen og på iCamp.dk, kan ses de pt. 636 campingpladser i 22 lande, der giver DCU-rabat.

SCR i Sverige har ikke tidligere godkendt CCI-passet som generelt adgangsgivende, men er fra 2012 nu med i det fælles europæiske CKE-samarbejde.

Der vil naturligvis altid være børnesygdomme og udfordringer i opstarten, men på Campingrådets sidste bestyrelsesmøde i november enedes alle parter om, at CKE passet tager over nu. DCUs medlemmer vil modtage dette nye kort hurtigst muligt.


Jeg ønsker alle en Glædelig Jul og et nyt positivt campingår.


Bjarne Jensen

Landsformand"

https://campingcardinternational.com
Jeg tror vi har en ret forskellig o..   Flemming Udbjørg 9.10.2018 |  14:46
Jeg tror vi har en ret forskellig opfattelse af ordet demokrati.

Bruun kan du påvise at DCU ikke overholder de medlemsdemokratiske regler i deres vedtægter??
Du henviser til sager, hvor "folk" ikke oplever at § 13 er overholdt. Kan du dokumentere det nærmere - eller er det ikke bare snublende nemt at føle sig dårligt behandlet når man bliver eksluderet?
Kan du dokumentere, at reglerne i §13 ikke er blevet overholdt i disse sager?

Hvis ikke, så synes jeg man skal fare med lempe. Vi kan godt være uenige - men det er ikke helt ok at påstå at andre ikke overholder love og regler. Det kan man få en sag på halsen for.
FU! Det er jo pære let, når DCU SLE..   F. Bruun 9.10.2018 |  15:19
FU!
Det er jo pære let, når DCU SLET IKKE har benyttet sig af "Spillereglerne" i §13 og sagen ikke har være behandlet efter reglerne som anført i §13, hvor medlemmers tarv har været fuldstændigt tilsidesat!

Jeg har bemærket at du ikke forholder dig til løftet og løgn fra DCU`s formand om:
"DCU arbejder hårdt på at få de bedste rabatter på de udenlandske pladser og hvis man, som DCU medlem på sin rejse, ikke opnår tilsvarende rabat med CKE som med CCI er man velkommen til at indsende dokumentation til os, hvorfor differencen vil blive refunderet."
Her er man siden 2011 overhovedet ikke komme en tomme videre idet DCU stadig KUN kan fremvise rabat på godt 600 pladser, hvor CCI tilbyder Rabat på knap 3000 pladser i Europa.
Hvad mener FU om "Kartelsagen" er det også fra FU`s side i orden med den forbrydelse, som jo ligner Danske Banks hvidvaskning????
Jeg kan henvise til at i hele Sep. ..   knud hansen 9.10.2018 |  17:22
Jeg kan henvise til at i hele Sep. måned i D og NL var der kun ét sted der var parat til at give rabat på CKE alle de andre steder var de ikke i stand til at læse magnetstriben, og i Berlin ville KUN se det rødbedefarvede pas, det til trods for at DCU havde lovet rabat i deres fordelsbog, jeg ville gerne vide HVOR mange af disse rabatter i virkeligheden holder. Så lad os blive fri for at "betale" til noget som ikke virker I R L.
Bruun - så vi sidder fast i sadlen,..   Flemming Udbjørg 9.10.2018 |  17:52
Bruun - så vi sidder fast i sadlen, og skyder omkring os med beskyldninger og anklager.

Det er lidt nemt, er det ikke?? Men du er jo "fritstillet" - og har taget valget. (Eller måske hjulpet til det?)

Det jeg ikke forstår er dem, som vælger at fortsætte med at betale - men intet godt har at sige om DCU. Det giver ingen mening!

Knud Hansen - det er snydenemt! Ingen tvinger dig til at betale. Stop dog! - og bliv fri for at få mavesår over det.
Flemming Udbjørg! Er du komplet hol..   F. Bruun 9.10.2018 |  18:10
Flemming Udbjørg!
Er du komplet holdningsløs til spørgsmålene og løgnen om de 2400 manglende pladser, hvor DCU medlemmer kan opnå rabat på ligesom CCI-medlemmer og "forbrydelserne" om karteldannelsen sammen Campingrådet og andre campingorganisationer, hvor sagen ligger hos bagmandspolitiet - eller er du blot så naiv, at du stadig billiger det og nægter at se realiteterne i øjnene???
Når jeg stiller kritiske spørgsmål ..   Anette Tracz Knudsen 10.10.2018 |  9:25
Når jeg stiller kritiske spørgsmål til DCU's ledelse, så gør jeg det alene for at få en debat om den retning som DCU skal bør gå. Jeg kan kun gøre rede for mine egne holdninger og ville håbe at dem der tager beslutningerne i DCU og mange flere medlemmer, ville gøre det samme. Tavshed fra medlemmerne skaber ingen udvikling, kun stilstand.
Jeg ønsker åbenhed, gennemsigtighed, udvikling og efterfølgende også meget gerne fremgang for DCU.

Flemming Udbjørg har tilsyneladende valgt de modsatte holdninger, det er så hans valg. Han tilfører ikke debatten noget konstruktivt. Han angriber personer frem for emner og problemstillinger. Han ønsker status quo for DCU. Han mener at vi andres ønske om mere åbenhed løses med at stille op til valg. Han mener at hvis man er utilfreds eller ser kritisk på nogle dele af foreningen, så skal man bare melde sig ud.

Er Flemming Udbjørgs opfordringer til at ''melde sig ud af DCU'' til gavn for DCU som organisation.... Eller er det kun til gavn for den magt der pt. leder DCU ?

At Flemming Udbjørg IKKE forstår at nogen fortsat betaler, trods uenighed, kan jeg nok ikke hjælpe ham med. - Jeg ved heller ikke hvorfor andre fortsætter deres medlemskab, det kan hver enkelt heldigvis selv afgøre.

Vi overvejer hvert år, hvilke medlemskaber, tidskrifter og foreninger osv vi har brug for i det efterfølgende år.
Vi mener ikke nødvendigvis at hele forretningskonceptet i ACSI er værd at støtte, men hvis vi trækker syd på om vinteren, så vælger vi at købe guidebøgerne, så vi kan finde åbne campingpladser med overskuelige priser, derfor vælger vi ACSI-CC kortet der sidder inde i guidebøgerne.

DCU medlemskabet har vi valgt fordi vi langt hen finder idéen sympatisk, men vi er ikke enig i den politiske linje og valg om lukkethed og hemmeligholdelse af helt basale informationer til de medlemmer der ER foreningen, de medlemmer skal der trofast betaler deres kontingent. Jeg magter altså at være enig i de oprindelige værdier i foreningen DCU, men samtidig at være uening med den ledelse der pt. har sat sig tungt på magten.

DCU's fremtid bæres ikke af blinde, døve og tavse medlemmer, der holder sig for øjne, øre og mund. Ingen udvikling eller fremskridt sker på den baggrund.

Hvis alle medlemmer der har nogle punkter hvor de er uening med DCU's nuværende ledelse følger Flemming Udbjørgs råd om at melde sig ud, han vil endda gå så langt som at betale folk for at forsvinde, alene for at dæmme op for saglig kritik....
Hvad vil der så ske ??? Status quo .... !

På længere sigt, når vores generation dør ud eller stopper med campinglivet, hvem skal så føre DCU videre ?

Så vidt jeg kan læse mig til, så er Flemming Udbjørgs retning nærmest 'selvmord'' på foreningen DCU.
Det kunne være lidt interessant at få en opgørelse alderen af dem der idag sidder og bestemmer i DCU.
Hvad er alderen på medlemmer af kredsledelserne?
Hvad er alderen på dem der er aktive og møder op træf, deltager i ture og møder op til levering af gratis arbejdskraft på kredsenes DCU campingpladser, med efterfølgende forplejning og fest ...... Er det de unge, børnefamilier, midaldrende eller
pensionister ?

En helt anden side af samme sag er, som Bruun nævner konkurrencesagen..... Hvordan står DCU i den som forening ? Det er jo LANDSFORMANDEN i DCU som har sikret at CKE-kortet blev indført. At det blev et monopol ved at Campingrådet vedtog udelukkelse af andre kort. At Campingrådet vedtog faste priser.
Bliver DCU straffet ? Hvordan overlever DCU hvis foreningen får en kæmpe bøde for aktiv deltagelse i ulovligheder ? :(
Jeg er på ét punkt ganske enig med ..   Flemming Udbjørg 10.10.2018 |  11:38
Jeg er på ét punkt ganske enig med Anette; Jeg tilfører ikke noget som helst nyttigt til det/de korstog som Anette m.fl. igangsætter og vedligeholder.

Men ellers kom der jo ikke noget nyt Anette. Det bliver selvfølgelig spændende at se, hvem der om 50 år skal føre DCU videre. Når vores generation er helt uddød.

Det kan man vanskeligt gøre til en udfordring nu. Så ville det måske være mere nærliggende at gå ind i politik - for her melder de helt store spørgsmål sig jo; Hvordan skal vores semfund se ud om 40-50 år? Hvem skal betale hvem for hvad?

Men den slags fremtidsforestillinger er nok ikke noget som kan løses ved den evige kritik. I så fald synes jeg man skal bruge metode på en landspolitisk kritik. HVis altså det vriker.
Jeg er på ét punkt ganske enig med ..   Flemming Udbjørg 10.10.2018 |  11:38
Jeg er på ét punkt ganske enig med Anette; Jeg tilfører ikke noget som helst nyttigt til det/de korstog som Anette m.fl. igangsætter og vedligeholder.

Men ellers kom der jo ikke noget nyt Anette. Det bliver selvfølgelig spændende at se, hvem der om 50 år skal føre DCU videre. Når vores generation er helt uddød.

Det kan man vanskeligt gøre til en udfordring nu. Så ville det måske være mere nærliggende at gå ind i politik - for her melder de helt store spørgsmål sig jo; Hvordan skal vores semfund se ud om 40-50 år? Hvem skal betale hvem for hvad?

Men den slags fremtidsforestillinger er nok ikke noget som kan løses ved den evige kritik. I så fald synes jeg man skal bruge metode på en landspolitisk kritik. HVis altså det vriker.
Hvad er det dog der er så frygtelig..   jesper jørgensen 14.10.2018 |  10:09
Hvad er det dog der er så frygteligt ved DCU. Meldte mig ind i år.
Jeg har sparet næsten 1000kr på div. pladser i ind og udland. Jeg får
et fint blad. Deres pladser er gode at komme på som de fleste andre pladser i danmark.
DCU er ikke ''frygtelig'' men kunne..   Anette Tracz Knudsen 14.10.2018 |  10:22
DCU er ikke ''frygtelig'' men kunne være bedre på nogle områder.
f.eks. : Man melder sig ind i en forening og er dermed medlem, men møder en forretning helt uden åbenhed og gennemsigtighed.

''Man'' ved intet om hvad der foregår i den forening ''man'' er medlem af...
Det er måske ok for flertallet, men jeg stiller nogle ganske få spørgsmål og jeg kunne godt stille mange flere. Men et er bare ikke god tone at spørge om noget.
Bliver der rejst spørgsmål ved gene..   Per Henneberg Kristensen 14.10.2018 |  20:40
Bliver der rejst spørgsmål ved generalforsamlinger, bliver man smidt ud af enten lokalet eller DCU - eller begge dele.

Denne beretning fortæller en del om DCUs gøren og laden:

finn-lillie.msnblogs.dk

INGEN fra DCU har kommenteret historien. Det skal åbenbart ties væk.

Imens er DCUs regnskaber stadig en hemmelighed. Jeg gad nok vide hvad det er der er så hemmelig at ingen må vide noget, men jeg kan da tænke mit.
Per Henneberg Kristensen - den hist..   Flemming Udbjørg 14.10.2018 |  22:47
Per Henneberg Kristensen - den historie med Finn Liilie har været langt omkring, og ret væsentlige dele af anklagerne bygger på et helt forkert grundlag. Helt forkert.

Desværre har flere af de stærke støtter i sagen helt overset helt basale fejl i de fremførte klager, og bare hjulpet til med at blæse ballonen op. Nu var der - igen igen - noget man kunne skyde efter DCU med. Men var er nu det??

Du kan bede Anette om en kopi af min mail til hende om dette emne.

Om det med at blive smidt ud af lokalet, hvis man stiller spørgsmål ved en generalforsamling, vil jeg gerne høre mere. Har du en konkret og dokumenteret hændelse af henvise til?? Har du en dato for generalforsamlingen, så man kan søge hændelsen dokumenteret i referatet - hvilket skal ske.

Eneste måde man kan blive bedt om at forlade en generalforsamling på er, hvis man fastholder at ville stille kritiske spørgsmål, som ikke har noget med generalforsamlingens dagsorden at gøre. Så kan dirigenten lovligt forlange at man enten stopper med disse spørgsmål og overholder vedtægternes bestemmelser om generalforsamlingens dagsorden eller forlader lokalet.

Når jeg læser de mange indlæg fra den meget kritiske menighed, så kan jeg sagtens forestille mig, at nogen har stillet sig op med helt irrellevante spørgsmål til generalforsamlingen. Uanset hvor utilfreds man måtte være med sin forening, så kan en generalforsamling ikke tillade sig at gå ud over den dagsorden som er bestemt i vedtægterne. Og det er dirigentens opgave, at holde generalforsamlingen på sporet. Så hvis en kritisk spørger ikke vil holde inde - så skal hun/han vises ud! - både i DCU og i Mærsk.
Anette - så dine forventninger er, ..   Flemming Udbjørg 14.10.2018 |  22:57
Anette - så dine forventninger er, at DCUs organisation skal give dig 100% særbehandling!!

DCU har en velbeskrevet organisation, hvor alle medlemmer kan få indflydelse - hvis altså de vil have indflydelse, og hvis de ellers følger de regler som er gældende for organisationen.

Men du forventer, at du skal have særbehanlding - og få dine spørgsmål selvstændigt behandlet og besvaret af DCUs hovedkontor. Uden om de kredse som er DCUs fundament i medlemsstyret.

Du et ét ud af 51.000 medlemmer - men vil ikke på noigen måde indlade dig med kredsorganisationen og den måde at få indflydelse på. Men du kræver at DCU skal give dig særbehandling - og tage dig specielt alvorligt. Give dig særlig indflydelse, som ellers hører til i kredsorganisationen.

Hvad laver du i en forening, som har en organisationsform, som du ikke vil acceptere, ikke respekterer og helt grundlæggende hverken stoler på eller tror på ??

Er det helt umuloigt at acceptere, at de 50.000 medlemmer føler sig godt tilpas i DCU - og ikke har større forventninger end dem de får indfriet?? Men ét medlem skal kunne kræve hele butikken rystet og revideret!

Er det det du vælger at betale dit kontingent for?? At skyde DCU i sænk - og blæse på de mange tilfredse medlemmers opfattelse af foreningen?
TIL FLEMMING UDBJØRG Det er en vol..   Anette Tracz Knudsen 15.10.2018 |  10:34
TIL FLEMMING UDBJØRG

Det er en voldsom og hadefuld kritik man bliver udsat for, fordi man ønsker mere åbenhed, f.eks. også om DCU-regnskabet. Det er uforståeligt at sådan en forening skal have hemmelige regnskaber her i 2018.

Jeg ''kræver'' intet.....

Du har en meget veludviklet evne til at fordreje og manipulere med andres skriverier. Hvad er egentligt dit formål med den enorme aggression du udviser, når nogen stiller spørgsmål til eller om DCU (og Mærsk... Hvad de så mon laver i en camping-debat... Mærsk har i det mindste åbne regnskaber, som loven kræver det)

Lukketheden i DCU er uforståeligt. Erik (min mand) er medlem af DCU og melde sig ind i en helt anden forening, end den vi har i dag.

I okt. 2012 skrev Erik et ''åbent brev til hele DCU'', sendte det til alle kredsbestyrelsernes medlemmer, Landsformanden og DCU-medlemmerne ved at bruge ''medlemsforum''.

Landsformanden svarede tilbage til Erik PERSONLIGT.
B.J. takkede for: ''et sobert brev Erik havde begået''.

Der blev desuden svaret og forklaret ''gummiagtigt'' og endeligt blev svaret på et ''ÅBENT BREV TIL HELE DCU'' afsluttet med disse ord:
''Jeg håber, at du vil respektere at DCUs Forum ikke benyttes til personlig mailkommunikation og jeg henstiller til at vores private mailkorrespondance føres mellem os. ''
PS. Et eneste kredsmedlem reflekterede over henvendelsen. Flere mails kom retur, kunne ikke leveres. Mailadresser hentet på DCU's hjemmeside.

Erik sendte jo netop et ÅBENT BREV, til HELE DCU.
Ikke et PRIVAT brev til landsformanden.

B.J. er en højtlønnet formand, endda landsformand for en stor organisation med måske 60.000 medlemmer, i 2012.
Kan vi som medlemmer ikke forvente, at et ÅBENT brev besvares ÅBENT ?

Det er underligt at en Landsformand ikke kan besvare et åbent brev offentligt !

Link nederst til Eriks brev, sendt til hele DCU i okt. 2012. https://drive.google.com


Selv om VI i 2012 godt vidste at campingpasset nu var blevet et monopol-kort og at det dermed var ulovligt, så havde vi ikke forudset hvor ulovlige de beslutningerne Campingrådet havde truffet var, og at de var i strid med både danske og EU konkurrencelove. Som næstformand var DCUs landsformand med, - eller måske endda forslagsstiller for disse beslutninger.

I 2012 sendt F-Camping en henvendelse til Forbrugerombudsmanden, som desværre ikke tog sagen op. Men henvendelsen blev arkiveret. Forbrugerstyrelsen fremskaffer henvendelsen i 2016, da de undersøgte vedr. Campingrådet og CKE-kort / Campingpas sagen. Efterfølgende kontakter de F-Camping.

Hvis der i DCU var blevet lyttet til og taget handling på indholdet i Eriks brev, så havde DCU ikke været en del af hele den Konkurrencesag, der pt. efterforskes af SØIK og måske ender med alvorlige bøder.

Havde DCU taget handling og lyttet til medlemmerne og dermed forbrugerne, så KUNNE vi havde haft et DCU der netop varetog FORBRUGERNES interesser. Det ville havde gjort DCU stærkere.

Seneste DCU medlemstal indberettet til Danmarks Statistik for året 2017 er: 48.000 medlemmer.

mvh
Anette

ps. Hvem der i givet fald ''skyder DCU i sænk '' kan man jo diskutere. Nok ikke et enkelt medlem der søger om indsigt, åbenhed gennemsigtighed. Ikke for sin egen personlige skyld, men for medlemmernes og foreningens skyld. For fremtiden for DCU.
Anette du køre stadig i samme rille..   A.Schmidt 15.10.2018 |  11:06
Anette du køre stadig i samme rille,mon du ikke snart skal oveveje et rille skift for nu er det da ved at blive lidt for ensformig hvad med og tá et nyt emme op, som f.eks.at være positiv.
Mærkeligt, og underligt at nogen re..   Kjeld L Kristensen 15.10.2018 |  13:05
Mærkeligt, og underligt at nogen reagerer så aggressivt og negativt når en person fremsætter spørgsmål som i en demokratisk forsamling er helt normale.

Endnu mere mærkeligt at nogen følger denne aggressivitet med opbakning,

Er man bange for åbenhed ? Hvem i al verden skulle dette skade ?
Eller er man med i et magtcentrum som ikke ønsker at dele med nogen ?
Hvad får man ud af dette ?
Et smil til verden og verden s..   A.Schmidt 15.10.2018 |  14:29
Et smil til verden og verden smiler til dig.Har vi det ikke dejlig. Venligst igen sure opstød Tak. Ved du hvad det bedste er,,,,,,, Camping med DCU. Lige nu nyder jeg solen på DCU camping skønt.
Det er jo ikke små bøder som tidlig..   F. Bruun 15.10.2018 |  16:07
Det er jo ikke små bøder som tidligere karteldannelser har givet:

https://borsen.dk

https://finans.dk
Hb: selv som medlem af DCU har man ..   Svend Poulsen 15.10.2018 |  18:57
Hb: selv som medlem af DCU har man da ret til at komme med kritik.
Ja. Også tar vi lige et g..   A.Schmidt 15.10.2018 |  19:18
Ja. Også tar vi lige et glas rødvin mere.skønt at være medlem i D. C. U.
En lille lukket menighed, som ikke ..   Flemming Udbjørg 15.10.2018 |  20:22
En lille lukket menighed, som ikke forholder sig til virkeligheden;

En organisation som har et sæt vedtægter som fortæller hvem der styrer og hvordan styrelse skal udføres, kan ikke begydne at give de enkelte kritikere særbehandling, bare fordi de har et forum at skrive i.

Alle - også utilpassede medlemmer -må følge organisationens vedtægter!! Alt andet vil være både anarki og ulovligt. Og det bør man som jurist da kunne forstå! Man kan ikke misbruge et styrende organ som en generalforsamling til at starte en kritik om ting, som ikke hører til på en generalforsamling!! Det er egentlig ret enkelt at forstå!
ja men så skål da Hb ..   Kjeld L Kristensen 16.10.2018 |  9:36
ja men så skål da Hb

"Blip Bot og ih hvor går det godt"

Hvad mon Kim Larsen havde i tankerne da han skrev denne sang ? ?

Mon det var om personer som bare tankeløst følger med
jA DA kjeld..   A.Schmidt 16.10.2018 |  13:08
jA DA kjeld
Hold nu op at i gider at blive ved ..   Gitte Weinreich 16.10.2018 |  19:06
Hold nu op at i gider at blive ved med at cykle rundt i det problem, i skulle squ have jeres egen private tråd så i kunne sidde der og diskutere det frem og tilbage utroligt at i gider at bruger jeres tid på det. Hvis man er så utilfreds så melder man sig ud også er der ikke mere at sige om den sag. Hvis man bliver lige som mig så nyd de rabatter man får både i DK og i udlandet og lade de andre problemer ligge som i ikke kan gøre noget ved alligevel når i ikke sidder i bestyrelsen eller noget andet inden for DCU. Hvorfor ikke bare nyde campinglivet i stedet for at være så utilfreds og negativ prøv at tage JA hatten på og tak for en dejlig på nogle af DCU pladser.
Jeg nyder gerne rabatter. Hellere e..   Per Henneberg Kristensen 17.10.2018 |  9:22
Jeg nyder gerne rabatter. Hellere end gerne. Men jeg betaler ikke en organisation, der (sammen med Campingrådet eller alene) fylder medlemmerne med løgn eller i heldigste fald kun nøjes med at skjule kendsgerningerne for medlemmerne, for selv at kunne spare nogle penge.

Det er i mine øjne et spørgsmål om moral.

Jeg kan sagtens leve et helt liv uden DCU lige som DCU tilsyneladende kan leve et helt liv uden regnskaber. Hvad har de at skjule?
Per HK, når du ikke er medlem af dc..   GHansen 17.10.2018 |  9:47
Per HK, når du ikke er medlem af dcu hvad har du så ud af at se deres regnskab??
gh
Hvad sker der, se lige her https:..   GHansen 17.10.2018 |  10:28
Hvad sker der, se lige her

https://www.dcu.dk


gh
Meget mere stof til eftertanke ......   Anette Tracz Knudsen 17.10.2018 |  13:11
Meget mere stof til eftertanke ..... F-camping er IKKE blevet orienteret af ANKESTYRELSEN.

F-Camping er IKKE blevet orienteret om nogen en AFGØRELSE i Ankestyrelsen, vedr. en sag som VI har rejst for ca. 3 år siden.
Derfor har vi heller ikke kunne informere andre om en afgørelse.

Vi er idag d. 17. oktober 2018 blevet informeret om et opslag på DCU.dk Her skriver DCU i et nyhedsopslag om afgørelsen, som de har fra OCFF.

- En sag som F-Camping rejst. Ankestyrelsen har orienteret os om, at de IKKE har sat en sagsbehandler på sagen.
Erhvervsstyrelsen svarede efter 1½ år ventetid endelig Ankestyrelsen d. 3.juli 2017.
I det svar er det helt klart, at kommunerne gerne må modtage rapporter fra div.private og firmaer, men at de ikke må bruge dem til noget i deres myndighedbehandling.

Vi har dokumenteret, at aftalerne mellem Campingrådet og kommunerne i praksis har betydet, at kommunerne i stort antal helt eller delvis har overladt tilsynet til Campingrådet, og undladt selv at føre lovpligtige tilsyn med campingpladserne, ud over brandtilsyn.

Vi kan bevise at kommunerne bliver påvirket af tidligere Campingrådet. Det er også det der er grunden til at indgå aftaler med kommunerne. Det er der ikke nogen tvivl om.

Nu afventer F-Camping også at blive informeret af Ankestyrelsen, en alvorlig fejl at vi ikke som de første har modtaget en afgørelse.

VI FINDER DET HØJST BESYNDERLIGT AT ANDRE, DER IKKE ER PART I SAGEN ÅBENBART STÅR FØRST I RÆKKEN, NÅR NOGEN SKAL INFORMERES.

Gad vide om det er lige efter loven ?

mvh
Ja men Gitte, vi kan jo ikke have "..   Kjeld L Kristensen 17.10.2018 |  14:47
Ja men Gitte, vi kan jo ikke have "vores" egen tråd uden at der fra nogen udgives en voldsom, hade fuld og aggressiv kritik Prøv lige at læse og forstå de indlæg som er skrevet, og du vil finde ud af at ganske almindelige spørgsmål tænder agresiviteten hos nogle.

Om Medlemskab hos DCU kun dette, at det vistnok kun er Erik Petersen af kritikkerne som stadig er medlem og stadig kan se og håbe på et mere åbent og medlemsorientert DCU.
Vi andre er da for længst flygtet fra DCU. Men dette hindrer os da ikke i at udtale om en branche som alle campister vil komme til at ligge under for hvis ikke der gøres noget.


Herudover kunne jeg da tænke mig at spørge dig: Er det kun rabatterne i DCU som
interesserer dig? Har du noget imod at F. Ekspl. DCU var mere åben, og kun handlede ud fra sine medlemmers interesser ? Tror du at rabatter kun kan gives når ledelse er diktatorisk og lukket?

Mon campinglivet kan nydes med "jahat" på når det underlægges en alt bestemmende branche organisation
Det forekommer mig at kommunerne sl..   Per Henneberg Kristensen 17.10.2018 |  14:57
Det forekommer mig at kommunerne slet ikke må videregive deres tilsynspligt, men bare har at udføre den selv. Hvem ved noget om det?
GHansen - så du mit sidste spørgsmå..   Per Henneberg Kristensen 17.10.2018 |  15:05
GHansen - så du mit sidste spørgsmål?

"Hvad har de at skjule i DCU"?
Gitte du kan ligeså godt lade være,..   A.Schmidt 17.10.2018 |  15:18
Gitte du kan ligeså godt lade være,de elsker at brokke sig,Gud ske lov at der kun er nogle få stykker og når man sidder og læser nogle indlæg kan man kun ryste på hovedet og tænke er det ikke de samme personer som også brokkede sig for 1år siden, bliver de da aldrig trætte men ok, de har jo også tid nok hvis de er blevet pensionister
Per HK Jeg spurte om hvad du vil h..   GHansen 17.10.2018 |  17:29
Per HK

Jeg spurte om hvad du vil have ud af at se dcu s regnskab, idet det jo ikke kan have din interesse når du ikke er medlem. Eller er det bare for igen at have noget at brokke sig over
gh
Henrik Bonde, hvorfor skriver du ik..   Per Henneberg Kristensen 17.10.2018 |  17:42
Henrik Bonde, hvorfor skriver du ikke under dit rigtige navn?
Per HK Er dit mig du mener ikke at ..   GHansen 17.10.2018 |  20:41
Per HK
Er dit mig du mener ikke at bruge mit rigtige navn, så kan jeg meddele at dette ikke er korrekt

gh
Det er måske lidt tankevækkende, at..   Flemming Udbjørg 17.10.2018 |  21:17
Det er måske lidt tankevækkende, at når Ankenævnet går lodret op imod F-Camping v/Anette Trads, så sættes der omgående spørgsmålstegn ved, om det mkin er lige efter loven.
Det er en sand jurist, som taler her.
Men hvis nu ankenævnet havde truffet en beslutning som havde kritiseret Campingåret og kommunerne - og å DCU f.eks. hatil udtalte, at man undrede sig en del over afgørelsen og måske synes at ankenævnet kørte lidt tæt på lovens grænser, SÅ skulle man bare have set løjer!

Anette ville med stor iver riste de formastelige over den buldrende ild - for ikke at ville respektere ankenævnets afgørelse!!

Men nu, hvor pilen peger den anden vej, så skal der såes tvivl om ankenævnet overhovedet aner, hvad de har med at gøre!!

Dét giver da bestemt STOF TIL EFTERTANKE.
Hvem er F-Camping?? Anette har tid..   Flemming Udbjørg 17.10.2018 |  21:29
Hvem er F-Camping?? Anette har tidligere bedyret, at det ikke er en organisation, men hvad/hvem er så F-Camping?

Findes der et sæt regler/vedtægter som fortæller om F-Campings opbygning, formål og virke, og kan man få adgang til at læse lidt fra F-Campings møder o bestyrelse eller repræsemtantskab. Og kan vi få lov til at kigge på et regnskab?
_GHansen_ - Nej, jeg tror at initia..   Per Henneberg Kristensen 17.10.2018 |  21:44
_GHansen_ - Nej, jeg tror at initialerne Hb passer bedre på Henrik Bonde end på dig.
Nej det er ikke korrekt,men svar nu..   A.Schmidt 18.10.2018 |  8:29
Nej det er ikke korrekt,men svar nu på G Hansens spørgsmål det er det,der er interessant
Hvorfor - Henrik Bonde og GHansen -..   Per Henneberg Kristensen 18.10.2018 |  9:58
Hvorfor - Henrik Bonde og GHansen - er DCUs regnskab uinteressant? Hvorfor forsvarer I at det er hemmeligt? Hvad er det gode ved at det er hemmeligt set fra medlemmernes synspunkt?
Per Henneberg Kristensen - selv om ..   Flemming Udbjørg 18.10.2018 |  10:00
Per Henneberg Kristensen - selv om du nu er så hidsigt på jagt efter spøgelser, kan du så ikke finde tid til at svare på mit indlæg ovenfor d. 14.10 kl. 22:47??

Du hævdede at kende ti sager, hvor medlemmer af DCU er blevet smidt ud fra en generalforsamling, bare fordi de havde stillet helt uskyldige spørgsmål.

Har du dokumentationen eller det det også varm luft - lige som sagen med Finn Lillie, der fik lov at køre rundt i et par år, men stort set var varm luft. Ikke engang juristen Anette så hvad der var helt galt i sagens dokumenter - så den blev flittigt brugt til at smide møg efter DCU. Og så nu igen.

Er det standarden for gruppen der er imod DCU?? I så fald har vi intet at frygte. Ud over at være en meget lille menighed, så har de heller ikke styr på dokumentationerne, men gør som sådanne gruppe ofte gør det; Spreder mistanker og halve sandheder - og stiller spørgsmål om alt, hvad DCU laver, og brokker sig herefter over, at DCU ikke tager dem alvorligt.

Hvis Finn Lillie-sagen er en væsentlig sag for kritiker-gruppen så står det da ret skidt til for kritikerne. Der er intet i den sag!! Kun mennesker som ikke kan samarbejde og sårede følelser, som nogen har hjulpet dem godt med, at få blæst stort op.

Men - har du nogen dokumentation på det med dem som blev bortvist fra generalforsamlingen - eller er det også bare varm luft, som skal luftes for at holde kritikken i kog??
nøj hvor der fnidres! Men! lad mig..   Kjeld L Kristensen 18.10.2018 |  10:05
nøj hvor der fnidres!
Men! lad mig for PHK, men også andre som ind - eller udmelder sig af en forening, så er der grunde hertil.
De kan være forskellige, men behøver ikke at være useriøse, og for PHK og andre som forlader og har forladt DCU, gælder jo sikkert lukketheden og dens tilslutning og opbakning af en branche som har det formål at tjene penge på campisterne, og som kun arbejder ud fra egne interesser.
Derfor ser de fleste som indmelder sig, eller har forladt DCU, gerne at DCU ville eller have været en demokratisk medlemsorganisation hvis arbejde gik ud på at være organisation for den menige campist.
En Organisation som kunne imødegå det lobbyarbejde som "Branchen" udøver


Til FU
Hvorfor har det så stor interesse fra dig at vide hvem F-Camping er ?
Jeg kan i hvert fald sige at den ikke udgiver sig for at være en merdlemsorganisation som varetager campist interesser Men en gruppe Campingppladser som har valgt at stå udenfor Branchens nye eller gamle organisation.
Der er derfor tale om helt frie pladser som kun er ansvarlig overfor det danske samfunds love,

Lovligheden på at besvare en henvendelse til trediepart, men ikke til andenpart kender jeg ikke, Og om det kan sammenlignes med den kontrol af skattemidler som tilsyneladende er løbet af sporet ved jeg heller ikke.

HB. Hvad er du bange for??? Tror du Gitte ville svare på mine spørgsmål på en måde som generer dig, Og synes du ikke du nu skulle besvare mine spørgsmål til dig den 15 okt.i stedet for din fuldemandssnak
Per HK Kan du nævne et sted hvor je..   GHansen 18.10.2018 |  11:19
Per HK
Kan du nævne et sted hvor jeg har forsvaret DCU s hemmelige regnskab??
så lad være med at komme med usandheder
Jeg spurte dig som ikke er medlem af dcu hvad du havde af interesse at se et regnskab fra en forening du ikke er medlem af. Det må vel være for evt. at finde noget at hænge dcu på
Jeg er udmærket tilfreds med dcu, så længe jeg kan tjene mit kontingent hjem med de rabatter som tilbydes. ( Har endda overskud på benyttelsen af de rabatter jeg opnår)

gh

om regnskabet i dcu er negativ el. positiv, hvad kan jeg bruge det til?
GHansen, kan du nævne et sted hvor ..   Per Henneberg Kristensen 18.10.2018 |  12:51
GHansen, kan du nævne et sted hvor jeg har skrevet at du har forsvaret DCUs hemmelige regnskaber?
Slående at, en opdatering af campin.. Palle K. Jensen 18.10.2018 |  15:53
Slående at, en opdatering af campingferie.dk åbenbart kun gælder en forside og at, det er de samme hundehoveder og hængerøve, der huserer på "DANMARKS STØRSTE DEBATFORUM".

Forstør Zoom
Per HK Kan du ikke huske dine egne..   GHansen 18.10.2018 |  17:34
Per HK Kan du ikke huske dine egne in dlæg
Se dit indlæg d.d. 9.58
Hvorfor - Henrik Bonde og GHansen - er DCUs regnskab uinteressant? Hvorfor forsvarer I at det er hemmeligt? Hvad er det gode ved at det er hemmeligt set fra medlemmernes synspunkt?

gh
Kjeld L. Kristensen - jeg spørger t..   Flemming Udbjørg 18.10.2018 |  22:02
Kjeld L. Kristensen - jeg spørger til hvem der står bag F-Camping, for at å viden om det!

Der har nu i årevis været kraftig kritik af DCUs påståede lukkethed så det må da være i alle interesse så at vide noget om, hvem der står bag F-Camping, og hvad man arbejde med i denne ikke-organisation.

Lige nu virker den mere hemmelig end godt er, når man fra samme kreds som kan forstås ligger bag F-Camping råbes og skriges på åbenhed om alt!

Såh - hvem er F-Camping? Hvad arbejder man med og hvordan varetager man campisternes interesser?? Eller er F-Camping, som du skriver det, virkelig udelukkende en interesseorganisation for en gruppe campingpladser??

På F-Campings hjemmeside skrives bl.a.: "Vi arbejder for at give forbrugerne m.fl. uafhængige informationer vedr. camping, herunder vedr. dansk lovgivning, regler og muligheder på campingområdet."

Hvem er Vi?? - så vi ved, hvem der er som giver denne information og med hvilken faglig og holdningsmæssig baggrund?

Kan man give uafhængig information, hvis man arbejder for en afgrænset gruppe af campingpladser?

Er det i denne baggrund, hvor man vil arbejde for denne mindre gruppe campingpladser, at man skal finde baggruden til den evige kritik af DCU og deres pladser??

Jeg spørger bare - og forvenetr svar. Som når nogen stiller sig op på en generalforsamling i DCU og forventer svar på deres spørgsmål.. Men når man så kritiserer DCU for ikke at ville give svar, så kan man vel ikke lade være med at svare i egen gruppe??

Eller er virkeligheden at målet helliger midlerne??
Kære Flemming Udbjørg Du (og andr..   Anette Tracz Knudsen 19.10.2018 |  9:43
Kære Flemming Udbjørg

Du (og andre) har gennem mange år konsekvent valgt at se alle MINE kommentar og indlæg som kritik og angreb .... uanset om jeg skriver det ud fra andre tanker, end negativitet. Kritik kan både være positiv og negativ, jeg forsøger efter bedste evne altid at skrive positiv kritik. Jeg håber altid på at noget bliver bedre når der er åbenhed og debat om en ting.

Du mener at du har krav på at vide hvad og hvem F-Camping er og sidestiller dit krav med det krav jeg mener, at betalende medlemmer kan have om åbenhed til en organisation hvor de betaler for at være medlemmer af og dermed er en del af.
Det kan ikke sammenlignes.

Campingrådet kaldet sig et RÅD, og underforstået troede mange i mange år, at der var tale om et helt eller delvis offentligt RÅD. Det var der ikke, men en lukket forening hvor medlemmerne ikke nødvendigvis altid blev inddraget. Dette kan læses i de referater som Campingrådet i en lang periode forud for konkursen, havde liggende på hjemmesiede. Man finder dem her: www.f-camping.dk

F.U. Du har flere gang fået svar på at F-Camping IKKE er nogen forening med vedtægter osv. Hjemmesiden er MIN, det kan du læse på DK-Hostmaster og økonomien er mine husholdningspenge ud af min Folkepension.
Du kan vælge at betragte det som en hobby.

Arbejdskraften i både F-Camping Frie Campingpladser er friville mennesker, over hele landet som på forskellige måder biddrager på hver deres måde, med praktiske opgaver, holdninger, forslag, ideer, kritik og sparring. Helt privat og uden en organisation og uden nogen som helt form for ''kontingent'' eller anden økonomi indblandet. F-Camping var fra starten MIN private måde at komme til orde på, nå jeg blev udelukket fra at ytre mig her og der.
I dag er der en stor gruppe mennesker som støtter det jeg og flere andre bruger vores fritid på, som en interesse.

Hvad F-Camping laver, kan følges på hjemmesiden (ikke nogen nyhed for dig)
Uafhængige informationer er uafhængige, der er INGEN foreninger, interesseorganisationer eller erhvervsinteresser som har nogen som helst indflydelse på F-Camping holdninger. Vi arbejder IKKE for en gruppe af campingpladser.... Men en gruppe ''fritstående campingpladser'' - altså nogen som selv har valgt at stå uden for div. foreninger, - de har selv ønsket at stå på MIN private hjemmeside: www.FrieCampingpladser.dk Det er pladsernes frie valg om de vil stå på siden og alle har aktivt valgt at stå der. Modsat bliver de straks slettet.
Som med www.F-Camping.dk så betaler jeg selv 100%, ud af min egen Folkepension.

Du kan være dybt uenig i min og andres hobby, hvordan jeg bruger min tid og mine egne penge, men du har ingen ret til at blande dig.

Vedr. navnevalg på f.eks. hjemmesider eller løse fællesskaber, private venner, camping venner, facebook venner eller andre former for interesse venskaber, så er der vist ikke nogen love eller regler for hvad man kan kalde sig.
At min hjemmeide blev kaldt F-Camping var med inspiration fra Sverige, hvor en meget stor gruppe campingpladser gennem nogle år havde meldt sig ud af SCR svensk campingpladser og hytteudlejer org.
- I dag er 547 PLADSER UF AF 1000 svenske campingpladser, FRITSTÅENDE OG UAFHÆNGIGE - altså F-pladser, som har valgt ikke at være organiseret i SCR.

Du skriver - citat:
>>> Lige nu virker den mere hemmelig end godt er, når man fra samme kreds som kan forstås ligger bag F-Camping råbes og skriges på åbenhed om alt! <<<

Er det ikke netop ÅBENHED jeg og F-Camping er kendt for.

Du har jo mange gange selv skrevet, at du mener det er helt OK at der ikke er åbenhed i DCU, hvorfor mener du så at en gruppe uden organisation skal være mere åbne end vi netop er ?

Hvis du med dine spørgsmål om åbenhed - i forhold til nyheds opslaget på DCU:
>>> CAMPINGNYHEDER - F-Camping får ikke medhold i klagesag.
Ankestyrelsen har i oktober afgjort, at kommunerne og Campingrådet ikke har tilsidesat kommunernes tilsynspligt. <<<

Vi er lovligt undskylde over, at det ikke er os der informere først, alene af den grund at jeg og F-Camping IKKE har informeret. Vi har fejlagtigt ikke modtaget noget fra Ankestyrelsen. Ikke før NU, efter at vi har læst på DCU og efterfølgende rykke for et svar.
Højst besynderligt, at Ankestyrelsen vælger at sende svaret til ''Campingrådet'' v/ Advokat Mogens N. Lund... og ikke til mig og F-Camping som havde rejst spørgsmålene, eller til Konkursboets kurator.

FAKTA fra Ankestyrelsen - ultra kort:

'' Ankestyrelsen rejser ikke en tilsynssag ''
'' Ankestyrelsens tilsyn er et fremadrettet tilsyn''
'' .... har navnligt til formål enten at standse en aktuel ulovlig handling .....''
''..... eller at gennemtvinge en lovlig handling ....''

Vi har klaget over, at kommunerne har indgået aftaler om tilsyn med foreningen Campingrådet. Nu er Campingrådet sat under konkursbehandling og Campingrådet efterforskes af Bagmandspolitiet.

- Der er derfor IKKE nogen aftaler, som kan lægges til grund for en tilsynssag i Ankestyrelsen.
- Tiden er forpasset.....
- SMØL og lange sagsbehandlingstider er årsagen.

Ankestyrelsen har IKKE taget stilling til noget ''bagudrettet'' - De har derfor heller ikke som DCU fejlagtigt skriver... >>> Ankestyrelsen har i oktober afgjort, at kommunerne og Campingrådet ikke har tilsidesat kommunernes tilsynspligt. <<<

- Der er ikke ''afgjort'' noget -
- Der er ikke taget stilling til om kommunerne har tilsidesat deres tilsynspligt -
FORKERT !
- Ingen har taget stilling til noget som helst, ud over Erhvervsstyrelsen i svaret af 3. juli 2017.
- Campingrådet er slet ikke part i ''sagen''. -

Vi har IKKE klaget over Campingrådet. Kun over kommunale myndige myndigheders myndighedsbehandling.

Kopi af brevet følger senere.
Ja Men FU Du plejer da ikke være s..   Kjeld L Kristensen 19.10.2018 |  10:05
Ja Men FU
Du plejer da ikke være så uvidende Har du ikke "Googlet" på F-Camping
eller gælder dit indlæg kun mistænkeligørelse af personer som har andre meninger end dig.
Men for at du og navnlig andre kan få fyldestgørende oplysninger vil jeg foreslå jer at søge på

www.f-camping.dk

Her vil du og andre se mange sider med oplysninger som langt overstiger det korte indlæg jeg skrev til dig. Læs dem omhyggeligt der står mange oplysninger.
Navnlig de som som kun anvender "Egon" udtryk eller fuldemandssnak kan måske her opleve et mere nuanceret opfattelse af Campingverdenen.
God fornøjelse
Er lige kommet hjem fra DCU camping..   A.Schmidt 19.10.2018 |  18:16
Er lige kommet hjem fra DCU camping og mødt en masse dejlige,skønne campister som de
Nyder efterårets dejlige sol i Kulh..   Anette Tracz Knudsen 19.10.2018 |  19:48
Nyder efterårets dejlige sol i Kulhuse. ;-) på familiebesøg.

Ankestyrelsen rejser ikke tilsynssag. . . . .
Grundlaget er i ventetiden forældet, som en følge af Campingrådets konkurssag.

Link til brevet som lovet. www.f-camping.dk
Kjeld K K - jeg er sikker på, at du..   Flemming Udbjørg 19.10.2018 |  20:31
Kjeld K K - jeg er sikker på, at du er klogere og smartere end dit seneste indlæg lader ane. Men du giver heller ikke svar på det jeg spørger til.
Beklager Anette - men der kom ikke ..   Flemming Udbjørg 19.10.2018 |  20:40
Beklager Anette - men der kom ikke rigtig nogen afklaring.

Jeg har noteret mig, at F-Camping er en gruppe frivillige som bl.a. vil hjælpe og støtte nogle campingpladser.

Derfor spørger jeg til, hvordan det dog kan forenes, når I samtidig vil tjene campisterne interesser? Det er jo bl.a. denne dobbeltrolle, so du/i har tordnet imod hos DCU!

Når man så tilsyneladende "kun" er en lille privat ikke-forening så undrer det mig, at du hele tiden taler om Vi i F-Camping. Er I 10-20- eller måske helt oppe på 50 aktive i samarbejdet??

Kan man med rette sige, at det nok er en smule overdrevent, at F-Camping ruller sig på banen som de eneste der ved bedst om alt, som har med love, regler, normer, aftaler, drift, ledelse m.v. på hele,campingområdet?

Ingen af de "rigtige" organisationer får nogen som helst kredit fopr deres arbejde for hverken pladser eller campister! Der er konstant noget, som de helt har misforstået - eller direkte har iscenesat for at snyde deres medlemmer.

Jeg er ikke blevet klogere - men stærkt bekræftet. "Nej, hvor vi tramper, sagde musen til elefanten på vej over broen."
FU Tak for din bedømmelse af mig, ..   Kjeld L Kristensen 20.10.2018 |  10:14
FU
Tak for din bedømmelse af mig,
Mit indlæg i går forfattede jeg før Anettes indlæg var synligt.
idet jeg var af den opfattelse at du ligesom jeg kunne læse og forstå hvad der ligger bag de mange oplysninger som Anette har givet på sin hjemmeside.

Din opfattelse at en gruppe vil hjælpe og støtte nogle campingpladser fordrejer du villigt uden at nævne at det må være i campisternes interesser også at have oversigt over alle danske campingpladser og ikke kun de som den etablerede branche ønsker.
Herudover fremgår det jo klart at de af F-campinpladserne som ønsker at blive nævnt i Anettes hjemmeside også står der. skulle nogen ikke ønske det, står de der ikke
Personligt har jeg gennem årene benyttet listen for at finde frem til de organiserede og uorganiserede pladser som for mig var anvendelige

Mistænkeliggørelse kan vel være kodeord for din fremfærd, Jeg kan derfor sige at
det er vel ikke mistænkeligt at fortælle at der også findes "En verden udenfor Verona"?


VI og hvor mange?
igen en mistænkeliggørelse. hvilken betydning har det? de som er enige i en ting er vi/os osv. og dem som er uenige er de/ dem.
Studser du ligesom jeg når jeg i en forretning spørger på en vare og ekspedienten siger: den har "jeg" ikke! (plejer så at sige: hva så med dine kolleger ?)

Antal? jeg ved det ikke, men kan lidt "Grundtvigsk " sige: De som føler sig enige hører til flokken

I et organiseret demokrati vælger man en ledelse for et tidsrum, Dette betyder imidlertid ikke at der i den mellemliggende periode ikke kan opstå eller findes spørgsmål som først kan besvares når valg igen finder sted

Det er derfor utilstedeligt når såvel du som DCU udelukkende mistænkeliggør en som stiller spørgsmål, Det tyder måske endda for en vis form for handlingslammelse

Jeg er samtidig af den overbevisning at mange tænkene mennesker i denne sag gennemskuer taktikken.

Slutteligt Kan jeg sige: uorganiseret tilhører jeg "flokken af DCU skeptikere"
Man kan i hvert fald sige at DCU sa..   Per Henneberg Kristensen 20.10.2018 |  10:30
Man kan i hvert fald sige at DCU sammen med campingrådet har rullet sig ud på banen som bedst vidende omkring hvordan man fylder medlemmerne med løgn og latin og som hellere skjuler kendsgerningerne end åbner munden og fortæller hvad der foregår.

Det er ikke trukket op af jorden som dine påstande, men kendsgerninger.
Flemming Udbjørg! Du klandrer andre..   F. Bruun 20.10.2018 |  11:58
Flemming Udbjørg!
Du klandrer andre her i tråden for ikke at besvare dine spørgsmål - derfor gentager jeg:

Er du komplet holdningsløs til spørgsmålene og løgnen om de 2400 manglende pladser, hvor DCU medlemmer kan opnå rabat på ligesom CCI-medlemmer og "forbrydelserne" om karteldannelsen sammen Campingrådet og andre campingorganisationer, hvor sagen ligger hos bagmandspolitiet - eller er du blot så naiv, at du stadig billiger det og nægter at se realiteterne i øjnene???
Flemming Udbjørg KAN og VIL ikke se..   Flemming 20.10.2018 |  15:10
Flemming Udbjørg KAN og VIL ikke se andet end DCU og de deraf begåede ulovligheder . Formanden for DCU var på et tidspukt også formand Campingrådet så han har kendt til ulovlighederne eller også været meget naiv.
Flemming du har det ligesom en hest med skyklapper på hvor DCU er kusken og du går fremad uden at se hvad der sker omkring dig det synes jeg er synd for dig, heldigvis findes der ikke mange af slags heste mere.
Må alle i det her forum fortsat have en god dag

Hilsen Flemming

P:S: tak til Anette for dine indlæg
Tak til Flemming Udbjørg for alle d..   Frede Storinggaard 20.10.2018 |  20:12
Tak til Flemming Udbjørg for alle dine positive indlæg, jeg er også meget godt tilfreds med DCU
Det flytter ikke én meter; Mange o..   Flemming Udbjørg 20.10.2018 |  20:39
Det flytter ikke én meter; Mange og lange forklarinegr, men intet som svarer på spørgs målene.

Er F-Camping - som det skrives - en forening som varetager en gruppe campingpladsers interesser??

Hvordan hænger det sammen med, at man fra F-Campings side hævder at varetage campisterne interesser??

Og hvordan kan F-Camping varetage interesserne for både pladserne og campisterne, når kredsen bag F-Camping meget stærkt har anklaget DCU for ikke både at kunne varetage interessserne for både pladserne og campisterne??

Till Bruun - hold dig til emnet og hjælp med at få besvaret spørgsmålene. Du stiller nye, store spørgsmål op, som jeg slet ikke mener har noget med mine meget enkle spørgsmål at gøre. Kan du klare at koncentrere dig om disse spørgsmål?

Jeg beskyldes for at beskytte DCU - det må man da selv om. Men kan det nu passe, at bare fordi man ikke er enig i de ualmindeligt kritiske menighedsmedlemmer som konstant kritiserer DCU for alt, hvad de foretager sig, så skal det være utilladeligt at være uenig i kritikken og tilfreds med foreningen?? Hvad skal man så med et debatforum??

Så forslaget kunne være, at kritikerne opretter et lukket forum, hvor kun de selv har adgang til at skrive om alt det skidt som DCU leverer og står for - og så lade de åpbne fora vær for både tilhængere og modstandere - og til debat om meninger.

Jeg er helt med på, at det nok ikke bliver lige så spændende at sidde og skrive til de samme 20 campister, som er 100% enige i lederens udlægning af teksterne og holdningerne. Til gengæld bliver man fri for angreb fra de anderledes tænkende, som man jo rigtig gerne vil være foruden - i et frit demokratisk samfund.

Tilbage til spørgsmålene - hvad er svarene?
Nu Vrøvler du FU . Med de indlæg du..   Kjeld L Kristensen 20.10.2018 |  21:54
Nu Vrøvler du FU . Med de indlæg du præstere må man jo kunne forlange at du er i stand til at læse og forstå hvad skrives på en hjemmeside,


Læs derfor igen F-campings hjemmeside og sig hvor navnet forening eller et formål om promotion af frie campingpladser står. Jeg tror det er meget vigtigt for dig hvis dine tilhængere ikke igen skal se, at du er på glat is, at du denne gang er mere konkret end som i dit forrige indlæg


Så tilbage til dit spørgsmål Hvad er svarene reelt når du overfor trådens læsere skal svare ærligt
Hatten af for FU til du gider blive..   A.Schmidt 20.10.2018 |  23:19
Hatten af for FU til du gider blive ved.de andre er jo kun ude på at svine DCU til og hvad få de ud af det, ikke en skid.
Flemming Udbjørg - Læser du overhov..   Anette Tracz Knudsen 21.10.2018 |  8:59
Flemming Udbjørg - Læser du overhovedet de svar jeg skriver til dig ? Synes at du fortsætter med at spørge om ting jeg har svaret på. Du fordrejer og vender ting på hovedet. - Du er ikke så dum som du lige nu lader som om.

F-Camping opstod som min helt private hjemmeside tilbage til d. 24. feb. 2009.
F-Camping er fortsat min private hjemmeside, men jeg er ikke længere helt alene om at lave arbejdet der følger med.

Hvorfor der på siden også blev nævnt campingpladser - kan læses i dette gamle dokument.

https://drive.google.com

Siden F-Camping blev for lille i takt med at flere og flere campingpladser gerne ville stå på siden, bl.a. derfor lavede jeg en ny ekstra siden, nemlig den med de frie campingpladser. Det skulle være mere overskueligt, for de campister der kun leder efter den gruppe pladser.
Siden Frie Campingpladser er til for at campisterne har muligheden for at vælge netop de campingpladser, der har valgt at være fritstående og uafhængige.

Siden drives som jeg skrev tidligere af mig og for mine husholdningspenge, der kommer fra min Folkepension.

Campingpladserne betaler INTET til mig eller hjemmesiden. Heller ikke fryns.
Til gengæld har campingpladserne heller intet at skulle have sagt, eller nogen indflydelse på indholdning eller handlinger.

Jeg og F-Camping varetager IKKE campingpladsernes interesser.....

Jeg udtaler mig heller aldrig nogen sinde på campingpladsernes vegne...
Jeg har INTET med campingpladserne at gøre.
Jeg har heller ikke ønsket at indgå nogen form for ''samarbejdsaftale eller rabatordninger'' med campingpladserne..... Der er derfor intet afhængighedsforhold, hverken den ene eller anden vej.

Hjemmesiden med de Frie Campingpladser er skabt og drives til gavn for andre campister.... Det hele begyndte med de 68 campingpladser, som omtalt på linket oven over.
Der er rod i kommunikationen Anette..   Flemming Udbjørg 21.10.2018 |  12:26
Der er rod i kommunikationen Anette!

Kjeld K. Kristensen - som ganske tydeligt bakker op omring F-Camping skrev d. 18.10 således

"Hvorfor har det så stor interesse fra dig at vide hvem F-Camping er ?
Jeg kan i hvert fald sige at den ikke udgiver sig for at være en merdlemsorganisation som varetager campist interesser Men en gruppe Campingppladser som har valgt at stå udenfor Branchens nye eller gamle organisation.
Der er derfor tale om helt frie pladser som kun er ansvarlig overfor det danske samfunds love,"

Står der her, at F-Camping ikke varetager campingpladsernes interesser - sådan som du lige har skrevet??

Du skrev i 2013 et "manifest", som klart beskrev, hvad formålet med F-Camping var for en størrelse, og hvad man ville arbejde for.

I dette manifest skriver du bl.a.:

F-camping prøver, at samle alle de "Stjernefrie campingpladser".
F-camping, som også rummer de lidt skæve campingsteder og de mere alternative overnatningssteder.
F-Camping omhandler camping- og overnatningssteder, som ikke hører ind under F-Camping, (I øvrigt nok noget af en selvmodsigelse :--) men godkendes som skrivefejl. )hvorfor ? begrebet: Campingplads godkendt af Campingrådet.

Fritstående camping- og overnatnings steder, som ikke er en del af et kommercielt, branchestyret stjernesytstem, men alene er godkendt og kontrolleret af deres egen kommune.
Som acceptere, at deres gæster evt. også har valgt at stå frit, og ikke er medlem af en forening, for at nyde naturen og campinglivet.
Som ikke har købt et såkaldt campingkoort/pas, udstedt af Campingrådet, eller tilsluttede foreninger og organisationer.
F-camping står for små og mindre pladser, med plads til sjæl og menneske"

Jeg beklager - men sådan en beskrivelse af formålet med F-Camping kan jeg altså - med mine tilsyneladende ikke ehlt godkendte fatteevner - ikke udlægge sosm andet, end at F-Camping er sat i Verden for at organisere og hjælpe de små pladser, som ikke var med i Campingrådet!

OG DET SYNES JEG BESTEMT ER ET VÆRDIGT FORMÅL!! - men så må man stå ved, hvem man er!

Når du så i andre sammenhænge hæver at F-Camping arbejder for alle campisternes rettigheder, så er det jo, at det hele vælter. Fordi du - og andre i smame kreds - har rejst en tydelig kritik af, at DCU ikke kan varetage campisternes interesser, når de samtidig ejer og driver campingpladser og selvfølgelig også skal varetage pladsernes interesser!

Det modsætningforhold håber jeg, at du forstår

Såh: Nu skriver du, at "Jeg og F-Camping varetager IKKE campingpladsernes interesser....."

De 3 spørgsmål står derfor satdig ved magt:

Er F-Camping - som det skrives - en forening som varetager en gruppe campingpladsers interesser??

Hvordan hænger det sammen med, at man i F-Camping hævder at varetage campisterne interesser??

Og hvordan kan F-Camping varetage interesserne for både pladserne og campisterne, når kredsen bag F-Camping meget stærkt har anklaget DCU for ikke både at kunne varetage interessserne for både pladserne og campisterne??

Og så endnu et spørgsmål:
Hvem er F-Camping?? Du skriver hele tiden "Vi", når du kommunikerer om forskellige forhold. Vi i F-Camping kan ikke, vil ikke, kræver, forlanger, vil gerne have svare på o.s.v.

Vi som helt almindelige campister må da have krav på at vide, hvem der gemmer sig bag dette Vi - når du overfor myndigheder, DCU og andre kræver at få svar på campisternes vegne.

Hvor mange campister dækkes af "Vi"?? 10-20-50 ??
Hvor mange "interessenter" (man har jo ikke medlemmer) skal der til, for at man kan tillade sig at skrive på større gruppers vegne??

Jeg vil klart og tydeligt opfordre bla. DCU og myndighederne om en dokumentation for, hvor stor en organisation og hvor mange medlemmer man taler/skriver på vegne af. Man må jo have lov til at indstille sig på, hvor mange kræfter man skal bruge på at svare en meget lille (ja næsten helt personlig) interessegruppe, bare for at opføre sig pænt. Eller om man skal indgå i et tættere samarbejde om ændring af regler, informationsstrategier m.v. med en større interesseorganisation, som vitterligt repræsenterer en større gruppe af vores nuværende og mulige kunder/medlemmer.

Indtil videre betragter jeg hele "bevægelsen" omkring F-Camping som musen og elefanten på vej over broen:" Ih hvor vi gungrer vi to...."
Kjeld K. Kristensen Jeg håber, at ..   Flemming Udbjørg 21.10.2018 |  12:28
Kjeld K. Kristensen

Jeg håber, at du finder dokumentationen fra Anettes beskrivelse af F-Camping som tilsfredsstillende i forhold til din spørgsmål i går, om F-Campings arbejde for de frie pladser.

Jeg synes det ligner et meget tæt samarbejde - og at hele F-Campings formål er strikket sammen omkring de frie pladser! Og det er 100% legalt!

Men så skal man lade være med at skyde andre ned, for at arbejde for både pladser og campister!! Det jo dobbeltmoral!
Nå Ja FU Selvfølgelig tager du ikke..   Kjeld L Kristensen 21.10.2018 |  15:10
Nå Ja FU
Selvfølgelig tager du ikke det skrevne for god vare. Men af hensyn til dine følgere vil jeg så for dem nedskrive hvad der står om de pågældende emner på Anettes hjemmeside
Om forening står der Citat: F-Camping er et uafhængigt fællesskab.
Alle arbejder frivilligt og gratis. "F-Camping er ikke en formel forening"
citat slut

Om Campingpladserne kan man passende gå ind under rubrikken: "F-Camping" Her står hvornår og hvorfor man blev opmærksom på at 68 danske pladser ikke var med i de officielle pladsliste. ( de var ikke medlem af campingrådet eller på anden måde organiseret i camping organisationer. )

Et citat vil blive for langt derfor gå selv ind og kontrollere rigtigheden.l igesom listerne på disse pladser samt mange former for bondegårdscamp fiske- osv findes en righoldig side med tips til campister som da vistnok kun FU ka.n se nogen dobbelmoral i, Ingen Campistorganisationer har da udvist interesse herfor


Og så for at imødegå FU i sine påstande om mig
Jeg er ikke med i noget af F-campings arbejde!
Men jeg sympatiserer da selvfølgelig for de som gør et kæmpearbejde for at fortælle danske campister om de muligheder som findes både på de områder som F-camping udfører Men da også de udbydere af campingmateriel som findes på dansk og udenlandsk område.
Kort sagt: jeg hilser som forbruger enhver konkurrent til den etablerede branche velkommen. Og forstår slet ikke at en medlemsorganisation for campister kan tilslutte sig en branche, Uanset "hvad ben " man står på :
E medlemsorganisation er for medlemmerne og ikke dens leverandører

Kan derfor opfordre DCU medlemmerne til at fortælle dette ved enhver given leglighed.
TAK for ordene Kjeld L. Kristensen .. Anette Tracz Knudsen 21.10.2018 |  16:38
TAK for ordene Kjeld L. Kristensen :)

Netop hjemvendt fra en lille ferie/familiebesøg i Hornsherred, vil jeg igen forsøge at komme med min egen forklaring, velvidende at det ikke nytter noget. Men måske i et naivt håb om, at andre kan finde et svar på urigtig påstande om hvad jeg mener eller siger.

Til Flemming Udbjørg

- Jeg prøver gerne igen, for du ejer åbenbart ikke evnen til forstå, at noget kan have flere vinkler.

Aller først, så synes jeg at du helt bevidst lægger mig ord i munden, som jeg ALDRIG har sagt og ikke mener. Det er en meget usympatisk måde at kritisere andre på, når man bevidst lyver om andres motiver, udtalelser og meninger.

Jeg har bl.a. ALDRIG talt imod eller kritiseret DCU for at eje campingpladser, ALDRIG. (Jeg ved godt at andre mener noget andet).

For mig må DCU gerne eje mange flere campingpladser, hvis de er små og enkle.

Jeg er ikke og har aldrig været imod DCU som idé eller forening.

Jeg er imod at DCU drives med størst, og næste kun med vægt på forretningen og erhvervet, og at foreningen DCU læner sig mere op af Camping Branchen end op af medlemmerne, campisterne, forbrugerne.F.U. - Dit citat (som DU kalder et ''manifest'') fra 2013 holder stadig, selv om verden ændre sig og den etablerede campingverden i mellemtiden har ændret sig.

Jeg og VI (samt nogle af dem der støtter, hjælper og giver konstruktiv kritik, eller bare sympatisere) har ''SAMLET'' de FRIE OG UAFHÆNGIGE campingpladser, til gavn og glæde for alle campister, som kan bruge fortegnelsen GRATIS.

Jeg ved godt at for mange kan det være meget frustrerende at opleve, at andre gør et frivilligt og gratis stykke arbejde, til gavn for andre og for dem helt fremmede mennesker. Men sådan er jeg altså. Jeg har ikke lavet en forretning eller virksomhed ud af min interesse, det passer ikke til mig og det var ikke med profit for øje at jeg begyndte at lave hjemmesider.

Jeg ved godt at det er svært for mange at huske, at F-Camping har en ekstra hjemmeside, stort set KUN med de frie campingpladser og andre overnatningssteder...
Jeg er bagud med opdatering og at få alle de steder overflyttet fra F-Camping til Frie Campingpladser...... Men uanset navnet på siden, så er det stadig F-Camping og mig der ejer og driver siden... som tidligere er blevet forklaret til dig.

NEJ Flemming, JEG forstår ikke hvilket modsætningsforhold det er du mener der findes. Beklager, men kan bare ikke få øje på det.
Du forsøger at pådutte mig noget som ikke eksistere.

1) F-Camping er en privat hjemmeside der drives for mine egne penge uden nogen som helst andet bidrag, selv om mange har både forslag og tilbud. Indtil nu er det mig og mit.

2) Jeg er så ikke længere helt alene om F-Camping, i og med at mange andre viser det vi laver sympati, hjælper til, støtter fagligt praktisk og moralsk.
JEG modtager også rigtig mange hilsner og opmuntringer fra personer jeg ikke kender personligt. De fortæller at de er enige, at de støtter F-Campings arbejde. Nogen tilbyder deres hjælp og viden, andre ringer og siger, at de håber at vi har mod på og energi til at fortsætte det vi laver. - Ofte følger der også en beretning med, ude fra ''den virkelige verden''.

- Vi /F-Camping er et helt uformelt interessefællesskab. Antal personer ved jeg ikke præcist, og et eller andet sted er det heller ikke vigtigt for mig.

Du Flemming Udbjørg, forsøger at angribe en af vores demokratis grundpiller, ved at antyde at ''VI'' ikke har ret til, på en udefineret gruppe menneskers vegne, at sige ''vi'' - at vi ikke kan ''kræve'' ''forlange'' ''..... gerne vil have svar på'' o.s.v. overfor myndigheder... Ligesom Dronningen siger vi, uden at have hele folket bag sig, tillader jeg mig at sige ''vi'' om dem der deltager lidt eller meget, fast eller løst i det F-Camping laver.

JO - Flemming Udbjørg - Det kan ALLE. Det har alle ret til. Det er en del af det der kaldes ''DEMOKRATI'' OG ''OFFENTLIGHED I FORVALTNINGEN'', ''AKTINDSIGT'', DELTAGELSE.
At afgive et ''HØRINGSSVAR'' og generelt være aktive og deltage i det der foregår i de offentlige forvaltninger, Styrelser og off. administrationer, folkevalgte kommunalbestyrelser og i Folketinget....
Det er en RET vi som borgere HAR. - Uanset om man kun er én person, eller man er flere der søger samme svar på samme spørgsmål, og derfor går sammen i en gruppe for at man kan trække på de samme informationer, på en rationel måde.

Når ''man'' søger om ''aktindsigt'', så tager den pågældende myndighed stilling til om de kan imødekomme det og hvad ''man'' kan få indsigt i.

At DU Flemming har en anden holdning til hvad ''VI'' skal, det må du selv rode med. Vi gør det vi synes er rigtigt at gøre. Det vi har brug for eller behov for at bruge vores demokratiske ret til.

Men nu hvor du er så meget fokuseret på hvad ''VI'' gør, kan, bør, eller ikke... Hvorfor mener du så samtidig, at det er helt OK at de foreninger der opkræver betydelige kontingenter fra deres medlemmer, IKKE opføre sig sådan som DU mener at VI skal gøre ?

DCU oplyser ikke løbende deres korrekte og præcise medlemstal. ALLE kan frit søge på de tal DCU selv har oplyst, og har pligt til at oplyse, til Danmarks Sadistisk. Seneste er for 2017, der går ca ½ år før 2018 tallet kan aflæses.

Hvad med den nye organisation OCFF. Den er endnu ikke stiftet rigtigt og forventer at de holder en stiftende generalforsamling i maj. mdr. 2019.
Hvor mange medlemmer har DE, - tror du ?

Det er campingpladserne der enkeltvis skal tilmelde sig og betale for driften, direktøren og lobbyarbejdet. Præcist lige som med Campingrådet, der altså ulovligt krævede at alle pladser skulle afkræve campisterne et bestemt kort, ''campingkort / campingpas. (Ulovligt iht. dansk og EU konkurrencelov).

Hvorfor kræver DU ikke at få offentliggjort deres medlemstal, de taler på vegne af alle campingpladser, (minus de Frie Campingpladser). På vegne af erhvervsvirksomheder, der endnu ikke selv har besluttet sig for, om de vil melde sig ind.
OCFF har i foråret 2018 orienteret alle camping-kommunerne om, at OCFF vil tilbyde dem den samme service / tjeneste som det tidligere Campingrådet gjorde, gældende fra 2019, altså længe inden de officielt er stiftet som forening og officielt har ''medlemmer'' de har ''godkendt''.


Firmaet Campingstjerner, ejet af en forhenværende konsulent der var ansat i Campingrådet, før konkursen.
Han har i foråret 2018 tilbudt camping-kommunerne nye ''aftaler'' om ''Tilsyn på campingpladser''. Han tilbyder kommunerne ''tilsyn'' længe inden hans firma har campingpladser tilmeldt, der ønsker hans besøg.... Eller, i hvert fald svare han ikke direkte når en kommune spørger om hvilke pladser der er med.

Hvor mange campingpladser / virksomheder har tilmeldt sig hans konsulenttjeneste og betaler hans løn og produkter NU ? Hvorfor skal du ikke spørge ham om det Flemming ?

Firmaet Campingpas.dk ApS fortæller heller ikke selv, hvor mange eller især HVILKE campingpladser, altså virksomheder, der er tilknyttet / er medejere af firmaet. Men som udgangspunkt kan ALLE let søge i CVR/virks register over virksomheder med CVR-nr. Der fremgår det hvilke plader og personer der ejer firmaet.


Campingrådet og ALLE der har været med og en del af organisationen, er under efterforskning af Bagmandspolitiet / SØIK. Campingrådet valgte selv at melde sig konkurs for et år siden. Sagen er endnu ikke afsluttet.
Det ser ud til, at alle de ledende kræfter i Campingrådet er i fuld gang med at samle trådene, men campisterne ved intet om hvad der helt reelt foregår, eller hvad det får af betydning for dem i fremtiden.

Som medlem af DCU har JEG spurgt flere gange i processen, og er blevet svar, ''når de ved noget''. Alligevel får jeg og medlemmerne ikke noget særlig brugbar information, og helt sikkert ikke i samme takt som udviklingen går.

Flemming, du der helt sikkert deltager i alle DCU's møder og aktiviteter, du kan måske svare på: Hvorfor er DCU blevet udelukke fra at deltage i OCFF ?
Hvorfor skal DCU ikke være med i OCFF's konsulent- , stjerne og klassificeringssystem ?

Hvorfor vælger DCU organisationen, på alle 22 campingpladsers vegne, at støtte firmaet ''Campingstjerner'', flere af pladserne drives jo som helt private virksomheder og har formentlig selvbestemmelsesret, som forpagtede pladser ?

Spørgsmål som vel ikke er helt interessante.


:) Jamen du har da helt ret Flemming Udbjørg, F-Camping er jo bare en lille bitte mus, som går hen over broen.... ;-)

Du mener åbenbart at noget gungrer.... !

F-Camping har helt fra begyndelsen i 2009 gjort alt for at informere og oplyse campisterne og andre om det vi finder ud af.
Vi fremskaffer og fremlægger dokumenter så alle kan få adgang til den samme viden som os der kun er en lille mus.
Hvad er det lige for informationer ''elefanten'' ligger ud til campisterne ?

Mvh
Anette, - som godt ved at også dette alt for lange indlæg ikke hjælper nogen steder.

Forstør Zoom
Såh - "VI" får aldrig rigtig svar p..   Flemming Udbjørg 21.10.2018 |  17:19
Såh - "VI" får aldrig rigtig svar på, hvorfor "VI i F-Camping så kraftigt har ristiseret DCU for at arbejde for sine campingpladser, samtidig med at de arbejder for sine medlemmer.

Der gælder simpelt hen 2 forskellige kodeks - og kun det som "Vi i F-Camping" står for, er det rigtige. Alt andet kritiseres - og mange årtiers arbejde for campingområdet nedgøres.

Anette, du er kommet til at hoppe lidt nemt over nogle indlæg: Jeg har tydeligt skrevet, at jeg ikke er aktiv deltager i DCUs kredsarbejde. Jeg har den største respekt for dem som er det - og støtter den form for organisering, som giver alle medlemmer muligheden for indflydelse, hvis de selv vil det.

Jeg bruger DCU som rabatforening og synes de laver et godt blad. Vi får rigtig gode ophold på gode campingpladser til en god pris. Og så lader jeg andre om, at styre butikken.

Men jeg har fastholdt retten til at undres! Undres over, at alt i DCU tilsyneladende hviler på fup, svindel, snyd, bedrag og uduelig ledelse. Undres når 51.000 medlemmer synes det er en forening som er værd at betale medlemskontingent til. Undres over at kritikerkredsen i F-Camping stædigt fastholder at vide bedst om alt - og undres også lidt over at nogen tager jer alvorligt.

Jeg ville forvente, at man havde bedt jer dokumentere hvem "Vi i F-Camping" er, så man ikke spilder tiden på en (meget meget) lille gruppe med særinteresser

Og nej - det lange indlæg hjalp ikke, for du nærmer dig ikke på noget tidspunkt kernen i mine spørgsmål. Giv gerne min fatteevne skylden. Læserne må selv dømme. Og selvfølgelig vil de trofaste støtter af F-Camping give dig 100% ret. Dem om det.

Spørgsmålene står der stadig!

Jeg tror at læserne i denne tråd har forstået budskaberne, så de ikke behøver flere gentagelser.
F.U. Du fortsætter med dine løgnehi..   Anette Tracz Knudsen 21.10.2018 |  17:34
F.U. Du fortsætter med dine løgnehistorier.... Jeg har aldrig nogen kritiseret at DCU har campingpladser, ALDRIG ! Så stop venligst med at lyve.

Det jeg giver udtryk for er at DCU er lukket og hemmelighedsfulde, selv over for betalende medlemmer. Det er landsformandens lukkede linje, jeg i mange år har har udtalt mig imod. ALDRIG DCU organisationen som sådan.

DCU har ifølge Danmarks Statistik 48.000 medlemmer i 2017.

Jeg har mine meninger og gør mig egentlig ingen tanker om at andre skal have de samme. Kun at jeg har samme ret til at ytre mine, lige som du ytre dine. Men stop med at lyve om hvad jeg mener.... Det ved jeg nok bedst selv.

Endelig, nej jeg er ikke sprunget noget over... Det er bare ikke alt der er værd at bruge tid på. Du forherliger noget, som du ikke engang selv deltager i, men forlanger at andre skal gå ind og blive valgt ind i, for at man skal have love at sige / skrive sin mening.
Har du lagt mærke til, at INGEN.... og jeg mener INGEN af dem der er VALGT, nogen sinde står frem og udtaler sig, siger sin private mening og samtidig lige fortæller ''at jeg er valgt for x-kreds''. Lidt underligt at alle bliver helt tavse og intet mener, så snart de er valgt.
Vi har i år været på 5 forskellige ..   Per Sonne 22.10.2018 |  8:48
Vi har i år været på 5 forskellige campingpladser . Ingen af disse har krævet campingpladser . Den ene var endda en DCU . Dér er endda nogle der har lavet deres eget pas, en lille gruppe inden for dk camp. Hvis man er uenig i en forenings eller en privat campingplads måde at drive deres forretning på , så bliv dog væk . Som forbruger er det valg man har . Og til Flemming og Anette , kan i ikke mødes og diskutere/drille hinanden , så der ikke jeres evindelige kævlerier ikke skal fylde det ene emne efter det andet . I er uenige , så bliv dog enige om det . Mvh Per
Der skulle have stået campingpas..   Per Sonne 22.10.2018 |  8:49
Der skulle have stået campingpas
Hvis ikke disse for vort land så fr..   Palle K. Jensen 22.10.2018 |  9:54
Hvis ikke disse for vort land så fremragende debatører bruger dette "DANMARK STØRSTE CAMPINGDEBATFORUM", vil P. Neslein græde snot, for så kom der jo slet ingen og diskuterede her og han ville ikke tjene nogen penge.
Anette - du beskylder mig for at ly..   Flemming Udbjørg 22.10.2018 |  18:43
Anette - du beskylder mig for at lyve. Lad os se på det:

Sagen er, at du simpelt hen ikke kan huske alt det, som du efterhånden har rodet dig ud i - herunder nogle kraftige indlæg om, at DCU alene skal arbejder for campisternes interesser!! - For mindre end 1 måned siden!!!

DCU skal "KUN og ALENE koncentrere sig om at varetage FORBRUGERNES CAMPING INTERESSER." som du skriver.

Du laver i denne tråd på DCU i september 2018 - mindre end 1 måned tilbage - et kraftigt udfald imod DCU og skriver at foreningen efter sine regler alene skal varetage campisterne interesser. Uanset hvor mange pladser de ejer eller forpagter - så skal de ikke varetage pladsernes interesser.

DCU er jo, med sine egne og de forpagtede pladser en del af den smalede gruppe campinhgpladser i Danmark, og har gennem årene arbejdet for at fremme camping -både på plads-plan og i forhold til campisterne. Men det tæller slet ikke for dig!!

Heldigvis får DCU meget hurtigt kørt det på plads. Og med henvisning til DCUs vedtægter fik jeg i et indlæg tydeliggjort, at du slet slet ikke havde styr på, hvordan DCUs vedtægter ser ud.

Nu prøver du at krybe uden om, og skriver:

"F.U. Du fortsætter med dine løgnehistorier.... Jeg har aldrig nogen kritiseret at DCU har campingpladser, ALDRIG ! Så stop venligst med at lyve."

Jeg har kritiseret dig for, at ville tvinge DCU til alene at varetage campisternes interesser, selv om de efter vedtægterne også både ejer og forpagter campingpladser, som de selvfølgelig også både må og skal kunne drive på markedsmæssige vilkår. Læs nu tråden i DCU igennem - og se sagens rette sammenhæng.

Så hvem taler usandt nu Anette?? Mindre end 1 måned efter at du blev imødegået i helt samme sag på DCUs Forum. Det kalder jeg korttidshukommelse!

Alle kan følge tråden i DCUs forum her:

https://www.dcu.dk

Og så vil jeg sætte pris på ikke at blive kaldt løgner af dig igen Anette!! Jeg tager faktisk gerne en sag på det, hvis det fortsætter.

Du kører - i VI-form - i F-Camping en meget aktiv kampagne imod DCU og alt hvad de står for.

Du taler på alle campisters vegne imod organisationen som har 48.000 -51.000 medlemmer (detaljerne er jo vigtige her), men vil ikke fortælle, hvor stort et bagland du har i F-Camping, som du driver på din folkepension.

Fuld ære for det - men kan man kaste sig op til at varetage alle campisters (eller i hvert fald næsten alles) interesser, når man er en så lille ikke-forening - uden vedtgægter, medlemskartotek eller lovlige forsamlinger, så man kan se og dokumentere, hvad det er man arbejder for. Hvem er F-Camping - og hvordan kan du dokumentere, at alle campister er lodret uenig i det som DCU står for??

Der er jo trods alt 48.-51.000 medlemmer af DCU som hvert år betaler for medlemsskabet. Det er vel ikke rimeligt, at betragte os alle for lamme-døve tosser, der både finder sig i vanvittige forhold og samtidig betaler for det. År efter år.

Du har set lyset! - ok!! Men du kan ikke afvise, at der er andre (måske mere end 51.000) som synes at dit lys blafrer noget voldsomt, og at vi føler, at vi får noget for pengene i en rigtig camping-organisation.

Jeg synes det klæder DCU at tage hurtigt til genmæle - som de gjorde det d. 28.09.2018 - og det må de meget genre blive ved med. Jeg synes simpelt hen ikke, at de skal blive ved med at finde sig i det som kommer fra din og en mindre følgegruppes hånd. Det er ikke seriøs meningsudveksling/debat, men grænser til bagvaskelse - og det synes jeg ikke man skal blive ved med at acceptere!

Du og dine formodentligt ret få følgere i den ikke-eksisterende organisation F-Camping må - SELVFØLGELIG - gerne være uenige med alt som DCU foretagter sig. Men der må være nogle klare grænser for, hvor meget man kan slippe aftsted med at beskylde en organisation eller debattører for.

Du skriver ovenfor:
Har du lagt mærke til, at INGEN.... og jeg mener INGEN af dem der er VALGT, nogen sinde står frem og udtaler sig, siger sin private mening og samtidig lige fortæller ''at jeg er valgt for x-kreds''.

JA - og det kan jeg godt forstå!! For der skal et godt mod til at ville blive skudt ned fra højre og venstre af en række mere eller mindre seriøse kritikere - for ting og sager som der ikke føres dokumentation for!! Man er bare imod!!

Jeg hævder ikke, at DCU er den reneste organistion på Jorden. Det er jo ikke engang den katolske kirke. Jeg er bare tilfreds med mit medlemsskab!

Det er du og andre ikke! - Så stop dig medlemsskabet og lad os andre lege glade videre!!
Igen læser du det jeg skriver, som ..   Anette Tracz Knudsen 22.10.2018 |  19:46
Igen læser du det jeg skriver, som fanden læser biblen.

Du gør det igen. Du påstår, at du ved hvad jeg mener, men jeg mener ikke det du påstår jeg mener.

- Og NEJ, jeg hverken tror eller mener at jeg taler på alles vegne, slet ikke. Jeg fortælle at nogen mener noget andet. Om de ''nogen'' så handler om et eller andet antal eller kun om mig, det er jo ikke vigtigt.
Du vælger selv, at gøre et stort problem ud af at jeg har en anden holdning end flertallet. Det er dig der laver et fiktivt antal, ikke mig.

Jeg mener fortsat, at DCU oprindeligt var en god ide og har fungeret i mange år.
Gode og billige campingpladser til DCUs medlemmer ER da i medlemmernes og campisternes interesse.

Der hvor DCU, efter MIN mening, har fejlet er bl.a. deres arrangement i Campingrådet. Det var en stor fejl og ikke i campisternes interesse.

Jeg mener også, at DCUs fremtid skal findes i ''foreningen'' og ikke i ''forretningen''.
Som du godt ved, så er jeg jo folkepensionist og skal ikke deltage i noget foreningsarbejde, det er mit liv for kort til. Men unge campister skal føre DCU videre, derfor skal man efter min mening satse på en velfungerende forening med et reelt medlemsdemokrati.
Uanset at jeg ikke skal lave mere foreningsarbejde i mit liv, så mener jeg fortsat at jeg som betalende medlem har ret til at sige mine meninger højt.
FU Du og DCU gentager ofte at man..   Kjeld L Kristensen 22.10.2018 |  19:50
FU
Du og DCU gentager ofte at man ejer eller forpagter pladser og derfor kan man ikke kun varetage sine medlemmers interesser her. men er også forpligtet til at følge de etablerede og organiserede pladser.
Dette udsagn bliver jo ikke mere rigtigt af at blive gentaget

Hvorfor i al verden kan man ikke det? hvem siger man ikke kan optræde selvstændigt på dette område, ja endog søge samarbejde med frie campingpladser eller de som gerne vil kaste nogle snærende bånd til det gamle eller nye campigngråd
Selvfølgelig alt sammen på markedsmæssige vilkår altså på akkurat samme måde som det forhåbentlig også sker i dag, Man vil derfor stadig kunne tilbyde sine medlemmer samme fordele som i dag.

Denne model frigør jo foreningen for de bånd som tilsyneladende ligner karteldannelse, men vil give fri konkurrence, hvilket selvfølgelig vil være en fordel for campingovernatningerne i DK.
Fordelen er jo selvfølgelig også at man i dette tilfælde også kan drive lobbyarbejde og medvirke aktivt som modvægt til en branche som gerne ser sig som en bestemmende faktor i det den danske campingverden.
Kjeld K.K - nu skal du pudse brille..   Flemming Udbjørg 23.10.2018 |  18:41
Kjeld K.K - nu skal du pudse brillerne og læse teksterne rigtigt!

Du kan ikke finde ét eneste sted, hvor jeg har skrevet sådan som du skriver!! Men jeg har dokumenteret, at Anette har skrevet sådan - og det er det jeg angriber, når hun så selv arbejder for at fremme forholdende både for de frie pladser og for campisterne.

Det var jo en noget anden version!
Anette - det bliver til gentagelser..   Flemming Udbjørg 23.10.2018 |  18:57
Anette - det bliver til gentagelser, men gør dog et forsøg i en anden retning:

Du skriver:

".....derfor skal man efter min mening satse på en velfungerende forening med et reelt medlemsdemokrati."

Kan du give en beskrivelse af, hvordan man organiserer 50.000 medlemmer, så alle kan få indflydelse på alt i foreningen?? Du vil høres for dine meninger! Hvis alle 50.000 medlemmer vil høres om deres meninger i måske 20.000 forskellige retninger, hvordan får man så nogen som helst helhed ud af det??

Du respekterer slet ikke det medlemsdemokrati som DCU faktisk har - og som mange menige medlemmer også er aktive i! Ingen respekt for deres arbejde for sig og andre campister! De er mere eller mindre korrupte eller uduelige - i alle led og på alle måder, hvis man skal forstå dig rigtigt.

Hvordan skal man organisere en forening med så mange medlemmer så alle får mulighed for at komme til orde i de enkelte kredse, som så fører tingende videre til de besluttende organer.

Hvordan kan det organiseres så alle 50.000 får deres "ret"??
FU Mine briller er da altid velpuds..   Kjeld L Kristensen 23.10.2018 |  19:54
FU Mine briller er da altid velpudsede. hertil kommer at jeg ikke nødvendigvis behøver briller;
Men OK Du er altså med på, at der ikke er/var nogen forhindringer for at DCU står / stod udenfor branche foreningen Campingrådet eller den ny påtænkte brancheforening. og dermed udmærket kunne være en medlemsorienteret forening som udelukkende varetager campisternes interesser og ikke være opbakning for Branchens overherredømme
Dette tegner da godt for fremtiden Så skal medlemmerne jo blot rydde op i DCU's fodslæbende ledelse, og smide disse på porten


For mig e r det klart at frie campingpladser også har mulighed for at gøre opmærksom på sin tilstede værelse ,og det er da også klart for mig som forbruger at jeg et sted kan se hvor de findes . dette kan du da ikke klandre Anette for, også her fortjener hun da ros.

Når ledelsen af en forening ikke i god tid orker at informere sine medlemmer om tiltag som påvirker deres medlemskab inden et nyt års medlemskab og dermed binding er det for mig klart at der stilles spørgsmål, om evt ændringer i forhold til det gamle. " man skal ikke købe katten i sækken" (Vistnok HC Andersen) er vi danske jo opflasket med,
Derfor stort postyr men burde være et lille problem som ikke kræver ekstraordinære generalforsamlinger, men som burde kunne løses af en kompetent ledelse, som ikke først skal spørge hvad Branchen mener.
Kjeld - jeg har ikke på noget tidsp..   Flemming Udbjørg 23.10.2018 |  22:37
Kjeld - jeg har ikke på noget tidspunkt skrevet eller forholdt mig til Campingrådet.

Jeg er tilfreds medlem af DCU - og tror det er rigtigt, når de store campingorganisationer føler, at der trods alt er behov for et vist fællesskab i et samarbejde i forhold til aftaler med offentlige myndigheder, lovgivning m.v. så der ikke skal være konkurrence om, hvem der kender hvem bedst, når der skal skabes løsninger.

Hvordan det skal ske må de selv hitte ud af - men det skal ikke være i en form som nemt kan udvikles til at blive en overenhed, som bliver det styrende organ. DCU skal have sin form og sin ledelse - og de fælles fora skal være støttepunkter i et fælles nødvendigt samarbejde. Måske også om fælles markedsføring af Danmark som campingland?

Campingpasset er afgået ved døden - men der viser sig alligevel et vist behov for at få lidt styr på løjerne, så nogle pladser ikke fortsætter med at kræve campingpas og kort-gebyrer, mens andre kan nøjes med at vise et medlemskort eller et af de nye ID-kort.

Og MÅSKE er der også et vist behov for at kunne skabe nogle fælles normer for, hvornår noget er en campingplads og andet er Feriecenter med både hoteller og tivolicenter. Men her er jeg mest tilhænger af den frie konkurrence - og så må tingene få den form de får. Ingen bestemmer jo, hvad man forstår ved et hotel - så her har man de dyreste hotellejligheder og suiter i samme gruppe som de mindste "studenter-hybler", hvor der ikke er rengøring hver dag og hvor håndklæder skal holde i den tid rummet er lejet. Så hvorfor regulere, hvad der er camping?? Men noget trækker dele af branchen så meget ud af det egentlige camping-program, at man - måske måske - skal regulere dem på anden vis end efter campingreglerne.

Var det politiske erklæringer nok :--)
FU Vi er nu i andre "toner" end Mis..   Kjeld L Kristensen 26.10.2018 |  11:38
FU Vi er nu i andre "toner" end Mistro og aggressioner
Dermed ikke sagt vi er enige, men mon ikke samtale /dialog er betydelig bedre end trådens tidligere forløb.
Det er jo som man vælger at læse in..   Flemming Udbjørg 26.10.2018 |  12:47
Det er jo som man vælger at læse indlægende.

Jeg er stadig forundret over, at "man" i det ene spor kan vælge at skælde DCU ud for alt mellem himmel og jord - herunder også at varetage nogle interesser for campingpladserne, da man både driver campingpladser og er en medlemsforening for campister - og så i det andet spor selv både arbejder for at hjælpe campingpladser og gør sig til talerør for de mange kritiske campister, og forsøger at skabe et nyt organisatorisk system, hvor alle medlemmer skal kunne få fuld medbestemmelse på alt.

I en forening med mere end 50.000 medlemmer! Hvordan skulle det gå til?

Og hvad er det lige der ikke fungerer, når DCU har en ret stærk organisationsform, hvor det er medlemmer som sidder på alle stolene i hele det ledelsesmæssige system - fra lokale kredse til repræsentantskab, bestyrelse og forretningsudvalg??

For mig at se er det ikke en organisation der ikke virker - men nogle emdlemmer som ikke vælger at bruge det organisatoriske system - og herefter skælder ud over, at de ikke føler, at de har indflydelse!

Det kan du da ikke mene giver særlig meget mening! - og så må det da kunne debatteres. Men så bliver man kaldt for løgner, når man holer kritikerne fast på deres egne udtalelse og skriverier, som viser det stik modsatte af det de lige nu mener at de mener.

Og nej - det fremmer nok ikke samarbejdet. Men hvis ikke nogen tør gå op imod den stærke kritiske vind som skabes af andre, så kunne andre jo tro, at kritikker helt ubetinget har ret. Og det er bestemt ikke tilfældet.

Men alle har ret til at mene, at DCU er en møg-organisation. Udfordringen er, at når man så vil "bevise" det med eksempler og historier, så skal der jo helst være lidt sammenhæng i løjerne.

Jeg mener bestemt ikke at jeg har været for skarp i denne tråd, men har holdt fast i den dobbelthed som Anette ikke selv kan huske eller selv ser.
Når der står noget på hendes hjemmeside eller i hendes tidligere indlæg - og hun så derefter nægter at have disse holdninger, så skal det måske sættes lidt præcist op, når det skal dokumenteres.

Samarbejde kræver vilje fra begge sider. Jeg synes den side Anette har valgt at stå på, har været én lang tilsvining af DCU - både som forening og i forhold til alle som deltager i den medlemsdemokratiske organisation. Intet har været accepteret - og alt har været rakket ned.

Og når nogen som formaster sig til at være uenige eller at stille spørgsmål så er man DCUs velopdragede lakajer eller har bare ikke forstået en bønne af det hele.

Det kalder jo ikke på nogen fremstrakte hænder.

Og så tror jeg min "taletid" i dette emne er udløbet for denne gang. Men tro mig, der dukker nye lejligheder op, hvor noget trænger til indlæg med andre syn på sagerne en den rene og helt ukritiske kritik.

Og husk så, at min andel i denne omgang "alene" bestod i, at jeg sprugte til, hvorfor i al verden man vælger at betale for at være medlemmer i en forening som man ikke respekterer og accepterer.

Og det spørgsmål synes jeg jo stadig står fint.
CITAT: Og husk så, at min andel i d..   Kjeld L Kristensen 26.10.2018 |  16:55
CITAT: Og husk så, at min andel i denne omgang "alene" bestod i, at jeg sprugte til, hvorfor i al verden man vælger at betale for at være medlemmer i en forening som man ikke respekterer og accepterer.

Og det spørgsmål synes jeg jo stadig står fint. Citat slut


Mon ikke du er den eneste som kan stille et sådant spørgsmål FU ?
I trådens deltagere var vistnok kun Anette som er medlem af DCU . Personligt har jeg været det i en snes år og blev der så længe, fordi jeg troede og håbede at man i ledelsen fandt ud af man var på "gale" veje.
Dette gjorde man imidlertid ikke, Og derfor ville jeg ikke længere "trækkes rundt i manegen" ( udtryk som dækker over godtroende medlemmer som henholdes med løfter)
Om Anette må man jo respektere at hun stadig kæmper og vedblivende forsøger at ændre foreningen i den rigtige retning, på trods af den respons hun får fra såvel forening som mange debattører.
Præcis samme tråd blev startet på D..   Flemming Udbjørg 26.10.2018 |  17:33
Præcis samme tråd blev startet på DCU - fordi jeg simpelt hen ikke forstår meningen med et betalt medlemsskab af en forening som trækker én rundt i manegen.

Så der var ikke en speciel bagtanke med at starte den i dette forum.

Og spørgsmålet er vel ikke særligt specielt? Det gælder jo alle vegne! Hvorfor blive ved med at være kunde hos TDC, hvis man synes det er det dårligste selskab? Hvorfor svine Rema 1000 til i lokalavisen, hvis man ikke kan li' at handle der, men ikke finder en ny butik? Hvorfor brokke sig over vores politikere - og blive ved med at stemme på de samme? Brok Brok Brok - men vil ikke selv gøre noget ved det - ud over at råbe op! Men forventer at de andre skal gøre en hel del!!

Derfor! - og så lukker jeg helt ned for denne debat.
Jeg er medlem af DCU og føler mig o..   A.Schmidt 26.10.2018 |  18:30
Jeg er medlem af DCU og føler mig overhovedet ikke som du beskriver(trækkes rundt i manegen) er hverken lakaj eller medlem af bestyrelsen.F.U. beskriver det fanstatisk godt om du så diskutere herfra og til juleaften vil det ikke ændre noget som helst,du har måske fået lidt galle ud det er det eneste du fået ud af det.
A.Schmidt - du burde måske interess..   Per Henneberg Kristensen 27.10.2018 |  9:05
A.Schmidt - du burde måske interessere dig lidt for hvad der sker og ikke sker i manegen frem for kun at interessere dig for hvad du kan trække ud af rabatter.
PHK hvad jeg mener og skriver komme..   A.Schmidt 27.10.2018 |  10:36
PHK hvad jeg mener og skriver kommer overhovedet ikke dig ved,det skal jeg nok selv bestemme det er en fri debat så lad være med kommentere på den hvis det ikke passer dig hvad jeg skrive.
Jeg tror jeg vil genbruge A. Schmid..   Anette Tracz Knudsen 27.10.2018 |  11:18
Jeg tror jeg vil genbruge A. Schmidts kommentar til PHK :)
- Sådan... er den debat lukket... Eller er den ? :D
A.Schmidt Citat: "Du har måske få..   Kjeld L Kristensen 27.10.2018 |  11:29
A.Schmidt
Citat: "Du har måske fået lidt galle ud det er det eneste du fået ud af det." Citat slut

Debat! er at afdække meningsforskelle så disse måske kan jævnes.
Personer som lukker galle ud laver ofte indlæg som ikke tilfører debatten noget som helst. Prøv at se på dine to sidste, og måske navnlig ovenstående citat.
Jeg har noteret mig at mine argumenter ikke har bidt sig fast hos dig,
Men er det ikke noget af et postulat at det ikke kan have efterladt indtryk hos nogle, hvor har du dette fra?

FU
Når jeg ihærdigt har forsøgt at overbevise dig om din fejlbedømning af denne tråd, men også DCU tråden, Så hænger det jo bl.a. sammen med du har undret dig over nogen kan være medlemmer hos DCU, og samtidig ønsker nogle (vigtige) spørgsmål besvaret . Dette kalder du og andre mere eller mindre for brok

Imidlertid er det jo kun et par stykker på DCU tråden som har udtalt sig på linie med Anette og her på siden er alle med undtagelse af Anette ikke medlem hos DCU længere.
Dit store felttog På dette område må derfor siges at være en fuser. Med god vilje kan det måske opfattes som forebyggende, "lad være med at spørge DCU og forvent svar. Det er noget Brok)
Til F.U. Du tillægger mig meninge..   Anette Tracz Knudsen 27.10.2018 |  11:31
Til F.U.

Du tillægger mig meninger jeg aldrig har haft.

Jeg har aldrig ment der var et modsætningsforhold imellem at varetage campisternes interesser og at DCU har deres egne pladser, tværtimod.
Hvis du mener jeg har skrevet det modsatte, så bevis det.

Der er ting som kunne gøres, eller være gjort anderledes, f.eks. mener jeg at DCU skulle have holdt sig fra Campingrådet og CKE korte. Det blev de rådet til i 2012. Havde de gjort det, havde der ikke nu været risiko for en stor bod.

Informationsniveauet ud til medlemmerne kunne også være meget bedre.

Det had til og tilsvining af DCU som DU tillægger mig, det har jeg IKKE. Jeg tillader mig at mene at nogle ting kunne gøres anderledes og giver udtryk for hvad JEG mener.

Måske har jeg brugt hårde ord mod dig, men det føles også uretfærdigt hele tiden at blive tillagt meninger som jeg ikke har.

PS. Jeg har IKKE FORSØGT, at skabe noget nyt organisatorisk system...
Det er IGEN en påstand fra dig, - uden grundlag.

mvh
Anette

Deltag i debatten

Du skal være logget ind for skrive eller redigere i vores debatforum

E-mail  
Password  
Husk mig  

Er du en ny bruger af vores debatforum, kan du oprette en profil her

Har du glemt dit password?

Fortvivl ikke. Udfyld din e-mail adresse herunder, og vi sender dig straks et nyt.

  E-mail