Hovedområder
Arrangementer /træf
Autocampere
Biler
Camping i TV
Campingnyt
Campingpladser i DK
Campingpladser i udl.
Campingvogne
Digital TV
Diverse
Efterlysninger
Fortelte og telte
Gode råd
Konkurrence
Køb og salg (Udstyr)
Mit vogntog
Navigation
Ny campist
Personlige sider
Rejseinspiration
Storebæltsbroen
Udstillinger
Udstyr og Tilbehør
Vintercamping
Debatforum på diverse mærker
Alle områder (liste)
Alle områder (detalj.)
Betingelser
Hjælp:
Oprette ny tråd eller svar på indlæg
Diverse
Fold alle indlæg sammen

Titel Forfatter Dato

Campingrådets referater  Anette Tracz Knudsen 19.1.2018 |  14:18  
Læs CAMPINGRÅDET'S REFERATER, der nu er lagt op i en mappe på Google Document - hvor alle frit kan læse dem, få indblik og selv vurdere indholdet, holdninger osv.

Vi har vurderet, at nu hvor Campingrådet er lukket, gået konkurs...og snart afviklet, så er tiden inde. Alle der har interesse i at se indholdet i de referater, bør også have muligheden.

Campingrådet havde det hele liggende offentligt på hjemmesiden i en periode af sept./okt. 2017. (ved en fejl)

Adgang til google doc. sker via en google konto, evt. logget ind på g-mail.
- link via hjemmesiden -

www.f-camping.dk

Forstør Zoom

I hvilken egenskab er BJ med til mø..   Per Henneberg Kristensen 19.1.2018 |  14:38
I hvilken egenskab er BJ med til møderne?

Man må sige at der ikke er tvivl om at han ved hvad der foregår.
Per... du må jo ind og læse... ;-) ..   Anette Tracz Knudsen 19.1.2018 |  15:05
Per... du må jo ind og læse... ;-)

B.J. har i mange år været næstformand i foreningen Campingrådet... og fungerende formand...efter at DK-Camp smed deres formand ud.

Bestyrelsens referater ligger fra 2010 og frem til 21. juni 2017 som den sidste vi har fået fat i. Jeg kan ikke vide om der mangler nogen... det gør der sikkert... men det her er hvad der blev lagt ud på hjemmesiden.
Prøver lige igen Per... Campingråd..   Anette Tracz Knudsen 19.1.2018 |  15:15
Prøver lige igen Per...

Campingrådets medlemmer er repræsenteret i 'Repræsentantskabet' - som ifølge foreningens egne vedtægter er foreningens højeste myndighed, altså det burde være der beslutninger tages....

B.J. er DCU's repræsentant. DCU, DK-Camp og Camping Branchen var i de seneste år "fødte medlemmer" af bestyrelsen. De var altså aldig på valg til bestyrelsen.
Helt uden at gå ind i den lange dis..   Flemming Udbjørg 20.1.2018 |  15:06
Helt uden at gå ind i den lange diskussion om campingpas, CRs tilsynsroller m.v. så efterlader en hurtig læsning af referaterne et indtryk af et helt igennem usundt samarbejdsmiljø.

Det skrevne ligner referatet fra et forældremøde i 5 klasse - hvor man sidder og kaster skidt imod hinanden. Og selve referatformen er hverken en virksomhed eller eller et forældremøde værdigt.

Primitiv debat og en helt igennem primitiv ledelsesform !!
Jeg har lige lagt referater fra Ord..   Anette Tracz Knudsen 21.1.2018 |  12:26
Jeg har lige lagt referater fra Ordinære Repræsentantskabs møder 2009-2014 ind i mappen.

Der er desværre ikke nogen for de sidste år. Hvis nogen har fra 2015-16 og 17 kan de sendes til mig tracz@live.dk, så kommer de med i samlingen.
Igen Tak Annette og hmm til FU s..   Sten 21.1.2018 |  14:11
Igen Tak Annette

og hmm til FU s bemærkninger og uden andet end en meget kort skimming, så er der referater og REFERATER, forstået til, at de færreste foreninger laver og udsender andet end beslutningsreferater eller noterer andet end dagsorden og til de enkelte punkter besluttet. Kort og sagligt detaljer og fnidder, eventuelt efter afstemninger med fordeling af stemmer, og, at der kun noterets særstandpunkter i referater og protokollen hvis det udtrykkelig forlanges.

Det er måske det FU mener som prof. :-)

Om det der udsendes til medlemmerne overvejes nøje om det kan være relevant :-)) eller privatfølsomt, f.eks i de boligforenings bestyrelser jeg har været med i, af en karakter der kommer ind under privatlivets fred, ikke skal ud i offentligheden, måske, sandsynligt, kan være tvivlsomt dokumenteret, og endda i nogle tilfælde, for at kunne få konsekvenser, beslutningsmæssigt, så først at være en politisag og samtidig, indhenter vurdering fra foreningens advokat:

Et eksempel på en sag der kun i protokollen blev omtalt som fortrolig personsag, en klage og bøn om hjælp fra et ungt par med et par børn på 3 og 5 om at få styr på deres genbo, en førtidspensioneret fraskilt overlægefrue, , der først over mdr var meget meget flink til at passe deres børn, men viste sig, under en weekendpasning , om natten at ha taget dem med på kasino, og ved flere tidligere lejligheder på natte byture, OG i forberedelserne, først at ha taget dem med i bad, selv nøgen, og da børnene med runde ojne endelig fortalte hjemme,- til det svarede, at de selvfølgelig havde godt af at opdage hvordan en rigtig kvinde og drenge piger var skabt og "fungerer" (?? )

Der var skam købt passende tøj til dem og de natlige (hemmelige) kasinobesøg var en del af deres opdragelse. :-o

Forældrene ønske IKKE, af hensyn til børnene, at starte en pædofili sag ligesom man ikke ønskede problemet kendt i den lille forening. Vil , Du sten, fortroligt ta en snak med hende om at la vore børn i fred, også på legepladsen - og aflevere nøglen til vores hus.

Børnene ved IKKE at det her er slemt, men vi kan bestemt ikke li det! ... Vil i skrive under på en forklaring om fortalt så hører i aldrig om dette mere.?
Ja.

Kontakt til foreningens advokat og forretningsfører. Tjae - det kan blive rigtig grimt. Prøv, Vedkommende er jo charmene så pas på. Kan vi tvinge hende til at flytte? Nej ikke umiddelbart. (almenyttigt).

Derefter et møde med vedkommende, der "indrømmede", syntes at vi, forældrene og jeg var småborgerlige, børn er nysgerrige, skal lære, men indrømmede så, at det naturligvis "mest" var forældrenes ansvar.

Parret og børnene flyttede efter nogle mdr. til stor undren for alle. De var da ellers faldet til, venner og mange gode naboer. :-)

Bestyrelsesmøder i en børnehave, Tjae

Jeg ved ikke hvorfor man har valgt så detaljerede refferater. Det er jo dem journalisterne elsker når der bes om aktindsigt. Har vel mere karakter af arbejdspapirer?
Jeg er egentlig ikke særlig uening ..   Anette Tracz Knudsen 21.1.2018 |  15:26
Jeg er egentlig ikke særlig uening med Flemming Udbjørg, vi lægger bare focus forskellige steder.

Her er jo IKKE tale om en Boligforening, altså ret uinteressant i forhold til Campingrådet.

Man skal huske, at Campingrådet siden 1990 har bestået af Landsdækkende foreninger m.fl. Feks. frem til 2007 Amtsrådsforeninge, frem til ca. 2010 Skov- og Natyrstyrelsen, som fra 2007 hed By- og Landskabsstyrelsen. og ca. 2011 Kommunernes Lnadsforening KL. og ca. 2013 Friluftsrådet.
Alle udmeldt efter at de er blevet gjort bekendt med, at Campingrådet IKKE er et Råd og IKKE er en del af den offentlige administration, men er en privat Brancheforening for landes Campingpladser, - selv om medlemskredsen skal få det til at lige det samme som Friluftsrådet er, men netop det har Campingrådet ALDRIG været.

I modsætning til F.U. så finder jeg indholdet meget interesant at følge.
Hvor ligger magten, hvem tager beslutningerne, hvem mener i det hele taget noget...og i hvilke sager. - Mange siger at det er så ufatteligt vigtigt at 'sidde med ved bordet' ... Men, tag et kritisk kig på: Hvem deltager, hvem ytrer sig og hvem husker hvem det er de sidder og repræsentere....

Campingrådet bestod af Landsdækkende forening, som hver især har en forening, en bestyrelse og en medlemskreds som de fungerer på vegne af og hvis interesser de først og fremmest skal varetage i Campingrådet.... De skal ikke alle sammen som det vigtigste varetage netop Campingrådets eller campingpladsernes interesser.

På alle referater kan man se hvem der deltager i møderne og man kan følge med og se hvem der ytrer sig og hvem der aldrig gør.

Campingrådets øverste myndighed var 'Repræsentantskabet' ... Men har det også været sådan i virkeligheden ?

Efter Repræsentantskabet kommer Bestyrelsen, valgt ud af medlemskredens repræsentanter... Bortset fra DCU, DK-Camp og Camping Branchen (forhandlerne) - deres repræsentant er udpeget af hver af de tre foreninger og er 'FØDTE-medlemer' af Campingrådets bestyrelse.

Ud af bestyrelsen udpeges der et forretningsudvalg, som har ansvaret i det daglige, og det ser ud til at det har været em meget snæver kreds som reelt har lagt den politiske linje og stået bag alt det vi andre i offentligheden kender Campingrådet for.

Der foreligger ingen referater eller andet fra Forretningsudvalget... Om der ikke er nedskrevet noget eller man har holdt det tæt i inderkredsen, det ved jeg ikke...
Men alle kan jo spørge nærmere ind til specifikke spørgsmål i jeres respektive foreninger som I er medlemmer af....

Alle medlemsforeningers repræsentanter er ansvarlige for både det der er besluttet (ikl. det der er ulovligt) men også selve den måde Campingrådet har fungeret på, har været lukket og hemmelighedsfuldt... så ingen uden for bestyrelsen har vist ret meget om hvad der reelt er foregået.

Bemærk et sted... Bestyrelsesreferat, at der går lidt mere end et år fra ACSI rejser sagen i Konkurrencestyrelsen juni 2015 og frem til at Bestyrelsen bliver oreienteret om sagen.... og ikke engang der lykkes det at tage sagen seriøs og alvorlig.
Direktøren mener da at han har informeret tidligere... men ellers er det jo kke rigtig noget der skal snakkes om...bagatel... MAn må sige at alle de højt betalte totalt har fejlvurderet alvoren i at danne et kartel.
Anette - boligselskabet har intet m..   Flemming Udbjørg 21.1.2018 |  17:21
Anette - boligselskabet har intet med sagen at gøre. Heller ikke i mit indlæg.

Jeg har opgaven som formand for et boligselskab som en god pensionist-beskæftigelse, men har været leder i både private og offentlige virksomheder i mere end 40 år, og har haft en lang række bestyrelsesposter i virksomheder, institutioner og selskaber siden jeg var 25 år. Flere har jeg haft i både 10, 20 og år og flere har været (og er) som bestyrelsesformand. Så jeg synes jeg har en rigelig baggrund at vurdere bestyrelsesreferater på. Aktuelt sidder jeg i 7 bestyrelser.

De referater fra CR som jeg har nået at læse, har en form, som jeg aldrig har set i en professionel bestyrelse - og som jeg ved, at de advokater jeg/har samarbejde(t) med ikke ville acceptere. Og hverken kommuner eller ministerier ville acceptere sådanne bestyrelsesreferater i virksomheder, som de har tilsyn med!

Og CR var da ikke nogen helt lille bolchefabrik, så jeg undres over, at voksne og erfarne ledere fra større virksomheder og organisationer som DK-Camp og DCU m.fl lader så ringe bestyrelsesmøder og referater passere!

Flere af referaterne ligner fortællinger fra en flok uenige forældre til et forældremøde i 5.klasse! Og en ret stor del af mødereferaterne mangler faktisk helt en solid beskrivelse af emnet som er til debat og et referat af de væsentligste stillingtagener til sagens forskellige dele og herefter baggrunden for beslutningen!

Det er samtidig langt uden for de etiske retningslinier at referere mere eller mindre personlige udtalelser og meninger om andre, eller at lade en følelsesladet debat fremgå af referatet, så den forstyrrer den bestyrelsesmæssige handling.

Selvfølgelig kan man - afhængig af virksomhed/forening - vælge at der ved alle beslutninger anføres hvem der stemmer for og hvem der stemmer imod de enkelte punkter - og man kan anføre de væsentlige og saglige kommentarer til denne stillingtagen. Men både juraen og etikken skal være i orden!

Hvis nogen referent ville fremsende et referat som nogle af disse CR-referater til mig som bestyrelsesformand, så vil det det blive returneret med en skarp bemærkning - og anmodning om at få et nyt referat fremsendt.

Det er skam sket - i tilfælde, hvor et bestyrelsesmedlem på en lidt utidig måde har vist sin uenighed med resten af bestyrelsen, og hvor referent så fik "udstillet" denne uenighed på en uprofessionel måde. Det kan sagtens beskrives neutralt i et referat - og det er bestyrelsesformandens opgave at sikre, at alle valgte bestyrelsesmedlemmer har en lige ret til at have andre meninger end flertallet!

Til indholdet; Jeg synes det er svært at lave en klar vurdering af, hvordan situationen for CR, CKE,Økonomim, medlemsskaber m.v. faktisk ser ud på tidspunktet for de enkelte bestyrelsesmøder. Møderne holdes på et eller andet forud forventeligt/aftalt hovedformål - som så ikke særligt tydeligt fremgår af referatet, og hvor den saglige dokumentation for beslutningerne ofte helt udebliver!!

Jeg synes heller ikke, at man ud fra disse papirer bare kan beslutte, at CR har været en unyttig organisation! Det er vel ikke et uiomodsigeligt faktum, at det er en dårlig ting, at have en fællesorganisation til at tage sig af de fælles opgaver, som medlemsvirksomheder har behov for at få løst.

Fremtiden må vise, hvordan campingbranchen nu vil håndtere forhold til regeringen, politikerne og alle de forhold, som ligger omkring den offentlige regulering af alt omkring campingområdet - og hvordan man vil håndtere samarbejdet med turistorganisationer og kommuner, så der kan skabes bare nogenlunde ensartede regler på en række nødvendige områder, så vi ikke risikerer, at det hele nu skal være op til den enkelte campingplads og den enkelte kommune. Der kan nemlig kun gå helt op i røg, og kan nemt komme til at koste især de mindre campingpladser både pengene og livet.

Hvem skal politikerne f.eks. henvendes til til, når de skal regulere naturbeskyttelsesreglerne, campingreglementet, miljøforholdene på campingpladserne o.s.v. - og hvordan vil de enkelte kommuner nu sætte hver sin gruppe af kloge tilsynsfolk til at kontrollere at pladserne overholde både de generelle og de lokale regler, og hvordan kan man sikre, at der bliver en bare nogenlunde ensartet holdning til en række fælles spørgsmål, som skal løses forskelligt i forskellige kommuner.

Og når så kommunerne skal tage sig betalt for denne ydelse - hvordan sikrer man sig så, at de små pladser kan leve med et gebyr på f.eks. 100,- kr. pr. enhedsplads, hvor de store pladser har flere knapper at skrue på, for at tjene udgiften hjem??

Der er masser af nye spørgsmål at tage stlling til, i den nye situation - og som jeg læse rnogle af bestyrelsesreferaterne fra CR, så er der ingen grund til at tro, at campingbranchen står enige om ret meget af det hele. Det ligner virkelig en krig om krummerne.
Detaljerede referater med "ordrette..   Sten 21.1.2018 |  19:14
Detaljerede referater med "ordrette" citater af hvad der af hver i sær er sagt, opstår vel fordi man over for baglandene i en broget sammensat forsamling med interessemodsætninger, ønsker at markere hvad man hver især har sagt.

Om FU s betænkeligheder kan man jo starte i det første fra 2010 hvor det er oppe.

Manglende beskrivelser af emnerne. Tjae, er vel unødvendigt hvis det alligevel er afgjort uden for bestyrelsen, i en mindre kreds. Hvorfor brokke sig over det, hvis man selv er i den.

Det er vel ikke kun en formand der kan kassere er referat! !!!

Og ellers gir jeg da Anette ret. Både interessant hvad man kan se - men også hvad der mangler
Og så fortæller det, kvaliteten af ..   Sten 21.1.2018 |  20:55
Og så fortæller det, kvaliteten af nogle referater vel ikke hvorfor inderkredsen har taget så grufuldt fejl, et en "halvstatslig" :-) organisation med de fordele og goodwill samt forkæmpere den har haft, ligefrem ender med at gå konkurs/ og fallit
hvis man skal tro folks udtalte anelser om dette.

Mon der var nogele der skulle ha sluppet tøjlerne for meget længe siden?

Og er det, FU s mening om det hele taget til indtægt, derfor, at der ikke var nogen der kunne, ville redde foretagendet?

Det har ofte været sagt at man ville stå sig bedre ved at holde bruger og virksomhedernes organisationer adskilte. Det er rigtig skidt hvis "alle der betyder noget" bare klapper jublende over alt hvad der hittes på. Farligt. Hvilket så måske endda ikke har været tilfældet: BJ må vel antages undervejs at ha haft lidt hjertebanken? Tid til eftertanke og ret beset...
Jeg tror nu ikke at man skal forven..   Lennart Søderberg 21.1.2018 |  21:42
Jeg tror nu ikke at man skal forvente at brugere og virksomhedernes organisationer adskilles.
Se klumme i Camping fritid nr. 01 januar 2018 side 135 skrevet af Bjarne Jensen, landsformand i DCU. Her lægges der ikke op til at DCU kun skal være for forbrugerne/campisterne.
Og i øvrigt skriver han også, at lukningen af Campingrådet var årets lavpunkt.
Jeg tror ikke at BJ evner nytænkning.

Venlig hilsen Lennart
Jeg tror at nogen har været super n..   Flemming Udbjørg 21.1.2018 |  22:02
Jeg tror at nogen har været super naive og har ladet sig lulle ind i nogle forestillinger, som har vist sig ikke at holde vand!

Der er ét billede med frygten for de store omkostninger som det ville have, hvis CR lukkede og pladserne skulle betale større kontingent

Der er et andet billede med frygten for at sammenholdet i branchen kunne revne, fordi de store organisationer måske ville én vej og de mindre pladser ikke havde råd til at følge med - og at de store pladser måske ville en hel tredje vej, som hverken organisationerne og de mindre pladser ville være interesseret i.

Der er et billede af frygt for det ukendte - fordi ingen tilsyneladende gjorde tilstrækkeligt for at undersøge problemets helt reelle art og størrelse og derfor heller ikke kunne finde løsninger på det ukendte.

Der er et billede af hamrende naivitet hos CR-bestyrelsens medlemmer - man stolede næsten blindt på CRs direktør og advokat, som heller ikke synes at have det rigtige billede af situationen, men selv virker lidt afsporede.

Der er et billede frygt for at blive afsløret - for naivitet, handlingslammelse, uduelighed eller....

Og endelig til sidst et billede af frygten for selve frygten; Man har helt mistet overblikket - og brikkerne er røget på gulvet. Man roder rundt og sammenholdet og samarbejdet er gået helt op i sømmene, så man nu strides indbyrdes i stedet for at bruge tiden på sagen.

Det hedder i al sin enkelhed Ledelse i desperation og afmægtighed - og årsagen er manglende rettidig omhu: Man så ikke problemet i tide, og da man begyndte at ane problemerne, så handlede man ikke i tide. Og det det så gik op for dem, så var man nærmest ramt af fornægtelse eller vantro; Kan det her virkelig ske ??

Jeg føler mig langt fra sikker på, at nogen har gjort noget bevidst for at snyde andre. Man har bare slet ikke anet, hvad man skulle stille op med fakta; Campingpasset vil ikke overleve - og det vil med stor sandsynlighed føre til, at CR ikke vil overleve!

Det er historien om B&W om igen. Udygtighed og manglende rettidig omhu!
Steen B - nej jeg tror ikke, at det..   Flemming Udbjørg 21.1.2018 |  22:22
Steen B - nej jeg tror ikke, at det ville have været muligt at redde CR - med den bestyrelse som styrede organisationen.

Camingpasset var alvorligt truet - og det var en meget væsentlig indtægt for CR. Campingpladseejerne drøfter jo de store konsekvenser som det ville kunne få for mange pladser.

De kommunale tilsynsopgaver skulle bringes til ophør - så høj røg endnu en væsentlig del af CRs indtægter.

Hvad er der så tilbage til organisationen CR?? Det har man tilsyneladende slet ikke overvejet på noget tidspunkt i 2016 og '17.

Hvis man havde haft lidt ro på - og måske noget professionel hjælp, så kunne man måske have bygget en ny model for CR - som det fælles forhandlingsorgan i forhold til ministerier, styrelser, kommuner m.v., og som det fælles markedsføringsorgan i samarbejde med turistbranchen og de udenlandske campingorganisationer.

Det ville kræve en genstart af hele butikken - og et fællesskab hos ejerne (campingpladserne og DCU som organisation for campisterne), og det ville kræve en vis økonomi, fordi der skal dygtige mennesker til at kunne arbejde med den politiske agenda og til at kunne matche myndighedsrollerne i stat og kommune. Her ville CRs ledelse komme helt til kort, hvis man ikke købte nye kræfter ind.

Og når campingpladserne så ikke fremover kunne tjene penge på at sælge campingpas og fremover skulle betale kommunerne for de lovmæssige tilsyn til en forventet anden pris end den CR har opkrævet - så føler jeg mig ret usikker på sammenholdet blandt campingpladserne.

Og da jeg føler en stærk udvikling i retning af, at de store og fine "multi-pladser" nok ikke helt føler, at deres udvikling skal bremses af de små campingpladsernes bekymringer og begrænsninger, så har jeg meget svært ved overhovedet at se en fælles organisation dukke op.

Det kunne så ske, hvis der på ruinerne af det som nu er sket, virkelig kunne dukke et dygtigt og troværdigt menneske op, som kunne bygge en troværdig plan for en troværdig organisation - som der så kunne dannes et troværdigt sammenhold om, og skabes et troværdigt samarbejde i.

Og lige nu ligger alt med troværdighed i denne retning helt smadret på gulvet.

Så nej Steen - jeg tror ikke det ville have været muligt at redde organisationen for 1 år siden! De rigtige forudsætningerne fandtes simpelt hen ikke!
@ Lennart Desværre helt enig :( D..   Anette Tracz Knudsen 23.1.2018 |  10:52
@ Lennart
Desværre helt enig :( DCU har i praksis vist, at deres interesser og sympatier befinder sig over hos erhvervet, altså hos Camping Branchen og IKKE hos forbrugerne, campisterne, medlemmerne.

Nytænkning har jeg endnu ikke fået øje på, lige som den lovede indformation til medlemmerne helt er udeblevet. Måske er den 'gemt' og skal gives på generalforsamlingerne i kredsene, hvor kun få af de 50-55.000 medlemmer møder op.

Indtil Campingrådets lokaler blev tømt her den 31.12.2017, så boede Camping Branchen i Campingrådets lokaler, havde fælles personale og var i det hele taget smeltet sammen.
Men man kan pr. 1.1.2018 konstatere, at Camping Branchen nu er flyttet ind på adressen: Korsdalvej 134, 2605 Brøndby Det fremgår af CVR-registeret.

Hvem bor på den samme adresse ? Det gør Dansk Camping Union /DCU !!!

..................................................................................

@ Flemming Udbjørg

Citat >>> Jeg tror at nogen har været super naive og har ladet sig lulle ind i nogle forestillinger, som har vist sig ikke at holde vand!<<<

Du har sikkert ret. Mange campister er nok også ret naive når det handler om Campingrådet. Men hvordan er der blevet så naive, for campister er vel en blandet gruppe, som resten af befolkningen.

- Jeg tænker, at der KAN f.eks være lagt et kollektivt pres på de valgte, så ingen har lyst til' at ytre sig, selv om de finder forhold betænkelige.

- Jeg ved, at nogle få har forsøgt at 'åbne munden' Det slap de ikke godt fra, de blev hånet og gjort til grin, hånet og fornedret. Hvorfor siger ingen det højt ?
Måske er der en underskrevet et tavsheds-pagt ? Eller kulturen er bare sådan, at man holder kæft og nøjes med at nikke og acceptere det som de 3-4 øverste allerede har bestemt.

Så vidt jeg kan vurdere det ude fra, så ligner det den samme kultur som der hersker i DCU. - Ingen siger noget, alle holder tæt, holder mund... og ellers, så er de ikke med i en kredsbestyrelse ret meget længere, hvis de ikke retter ind.

- Jeg hørte engang, at en nyvalgt i en kredsbestyrelse fik besked om, at nu var det slut med at deltage i debatter på nettet.... altså i DCU's eget medlemsforum og her.. Måske især her, for da kunne DCU ikke så let få slettet trådene.
Det betyder, at dem der vælges i en reds, de skal helst være tavse, derude hvor medlemmerne befinder sig.... :(

.... mere følger
Misforståelser Flemming Udbjørg D..   Anette Tracz Knudsen 23.1.2018 |  11:17
Misforståelser Flemming Udbjørg

Du skriver:
>>> Der er ét billede med frygten for de store omkostninger som det ville have, hvis CR lukkede og pladserne skulle betale større kontingent <<<
og
>>>De kommunale tilsynsopgaver skulle bringes til ophør - så høj røg endnu en væsentlig del af CRs indtægter. <<<

Frygten for de store omkostninger handler om to forskellige ting.
1. At campingpladserne selv skal betale for det de ønsker en organisation skal hjælpe dem med, uanset om det handler om markedsføring, politisk støtte eller forenings-tilsyn, salg af produkter o.l.

2. Eller det handler om at holde myndighederne væk fra ens egen virksomhed.
Det er reelt det Campingrådets Egenkontrolaftale og de skriftlige aftaler med kommunerne har handlet om. - Aftaler som er ulovlige, samarbejde som er ulovligt for kommunerne at deltage i. - Aftaler som kommunerne er lokket ind i på falsk grundlag.

Som jeg er orienteret, så har pladserne IKKE betalt selv Campingrådet for TILSYN.
Kommunerne har heller ikke betalt Campingrådet for at udføre nogen opgave.
Hvorfra mener du F.U. at Campingrådet har haft en væsentlig indtægt ????

Det er reelt er foregået er, at mange kommuner (ikke alle) aldrig har besøgt campingpladserne i deres kommune, med tilsyn for øje iht. Campingreglementet fra 2007-2015, hvor F-Campig søgte aktindsigt i samtlige kommuner.
Kommunerne kom på lovpligtige Brand-tilsyn, men det er 'Brandindspektøren'.
Kommunerne kommer også ud hvis der søges om tilladelse til byggeri, ændringer, udvidelse, hytter, svømmepøl o.l. - Ellers ikke.

Vi kan se at nogle campingpladser slet ikke har en 'Udlejningstilladelse'. Altså ingen tilladelse til at drive pladsen. DCU har et generelt problem med at de ikke søger hver gang de skifter lejrchef, forpagter, leder, selv om det står i Campingreglementet at det skal de gøre. På nogle tilladelser står den tidligere direktørs navn... S.D. Som den daglige ansvarlige chef for en plads... osv.
Der er ting der helt sikkert er meget lettere for ejerne, hvis myndighederne ikke 'blander sig' og gældende love ikke søges overholdt.
Det er disse ting som Campingrådets Egenkontrol har hjulpet til med.- At holde myndighederne væk fra pladserne, og når de er kommet har de kun set på det som ejer og CR har ønsket.
Det er lidt underligt, at i alle de 1000vis af dokumenter jeg har læst, så er tilsyn medhytter slet ikke et emne... Hvorimod Grønne plader + årsmærker, samt campingpas er det der optaget Campingrådets konsulenter.

Flemming Udbjørg taler om 'professionelle' og 'troværdige' hvis Campingrådet skulle havde været reddet.
- Det troede jeg at man have og betale for .
En ansat direktør (formentlig til en ret høj løn) han må være vurderet som den 'professionelle' helt frem til at han bliver fyret.

- Så er der de 'folkevalgte', dem der enten er fødte medlemmer af bestyrelsen, eller dem der er valgt ind af /udpeget af deres egen organisation, som her må betragtes som værende og vurderet at de er 'troværdige'.

- Hvis kulturen i foreningen Campingrådet er 'syg'... og og hele det grundlag foreningen bygger på, og eksistere på baggrund af ... er 'usandt' helt fra begyndelsen
så har man netop i den øverste ledelse brug for, at absolut INGEN stiller de kritiske spørgsmål. Denne strategi er lykkes !

Det er ikke uden grund at H.C. Andersen med dyb indsigt skrev Kejserens nye klæder - Ingen, heller ikke i Campingrådet ville risikere at blive udstillet, skældt ud som værende 'DUM' eller - ' at han ikke dur til sit embede'.

Læs lige eventyret, som uden i den ganske verden læses, tolkes og forstås af voksne. Kun i Danmark er eventyrene forbeholdt børn....

Læs eventyret - Kejseres nye klæder:
https://www.andersenstories.com
En lille sidebemærkning - en søgnin..   Per Henneberg Kristensen 23.1.2018 |  11:42
En lille sidebemærkning - en søgning på Poul Feier Christensen afslører at han næsten ikke har eksisteret.

Årsagen står nok nederst på søgningen:

Showing results for "poul feier christensen"
Search instead for "poul feier chrsitensen"

Search Results
Solrig sommer giver udsolgte campingpladser - Børsen
borsen.dk/.../solrig_sommer_giver_udsolgte_campingpladser.html
Translate this page
Aug 11, 2014 - Poul Feier Christensen, direktør i campingrådet oplyser, at der har været en stor fremgang i antallet af udenlandske turister ikke mindst blandt tyskerne, der traditionelt er hyppige gæster i det danske sommerland. Antallet af tyske overnatninger er ifølge Poul Fejer Christensen steget med 8 pct. i første ...
2531 campisten 2 2014 issuu by Mediegruppen as - issuu
https://issuu.com
Translate this page
Jun 2, 2014 - Vi har tydeligt kunnet mærke, at mange gerne vil på campingferie i forlængelse af det gode sommervejr i 2013, siger Campingrådets direktør Poul Feier Christensen. DMI's udmelding samt vejrgudernes evne til at få spådommene til at gå i opfyldelse går også fint i tråd med DK CAMPs kampagne JA ...
In order to show you the most relevant results, we have omitted some entries very similar to the 2 already displayed.
If you like, you can repeat the search with the omitted results included.

Some results may have been removed under data protection law in Europe. Learn more

https://www.google.dk
Trykker man "image" øverst oppe, ka..   Per Henneberg Kristensen 23.1.2018 |  11:46
Trykker man "image" øverst oppe, kan man se nogle billeder af Poul, hvis man har lyst til at genkalde sig nogle minder.
OBS.... Peer's politik for siden er..   Anette Tracz Knudsen 23.1.2018 |  12:55
OBS.... Peer's politik for siden er at vi ikke må skrive navne... så måske smart at nøjes med initiater, de fleste ved godt hvem PFC er ;-)

Det er ingen hemmelighed, at han fik en 'konsulent' stilling kort efter han blev fyret. Og i dag er hanavanceret til Vicedirektør....

Vicedirektør
Feriehusudlejernes Brancheforening
oktober 2017 I dag (4 måneder)

Konsulent, Consultant
Feriehusudlejernes Brancheforening
maj 2017 I dag (9 måneder)

https://dk.linkedin.com
Okay - ikke noget at sige til at je..   Per Henneberg Kristensen 23.1.2018 |  13:08
Okay - ikke noget at sige til at jeg ikke fik ret mange hits når jeg søgte på ham - jeg stavede Feier med i, ikke j.
Anette - der er ikke tale om misfor..   Flemming Udbjørg 23.1.2018 |  18:46
Anette - der er ikke tale om misforståelser, men om logiske konklusioner.

Når/hvis CR har udført "tilsyn" på campingpladserne, så har et selvfølgeligt kostet penge. På den ene eller anden måde. CR har da ikke haft gratis arbejdskraft stående til denne opgave. Og hos alle campingpladser har haft besøg af CRs til montrol eller tilsyn, så må der have været ansat mere end 1 person til opgaven.

Du skriver på din hjemmeside således:

"På baggrund af F-Campings 'Aktindsigt' i 20015 i kommunerne, har vi fået bekræftet at Amtsrådsforeningen overlod initiativet med tilsyn og til dels noget af deres myndigheds-job til foreningen Campingrådet. Hvilket har medført at det IKKE har været en offentlige myndighed, som har ført tilsyn med campingpladserne, men alene en kommerciel forening, med tyngden og magten langt i foreningen for de mange privatejede campingpladser. Dette burde ikke være muligt!

Foreningens myndighedsudøvelse har haft alvorlige konsekvenser for mange pladsejere, som ikke har ville rette ind efter den nye forening "Campingrådet"s skærpede krav, som er langt mere vidtgående end lovens krav."

- så du peger selv på, at mange campingpladser har haft kommunalt tilsyn udført af CR.

Og det må have kostet CR penge - som camppingpladserne selvfølgellig selv har betalt, for hvor skulle CR ellers få dækket disse omkostninger??

Og så spørger du retorisk om en ansat direktør og bestyrelse ikke er professionelle og troværdige - når nu de er hyret til opgaven!

Nej - desværre!! Titlen direktør indeholder ingen garanti for hverken professionalisme eller troværdighed. Bare spørg omkring dig - om de mange svindelforetagender der tsles om rundt omkring, og om de mange virksomheder som ikke svindler, men bare ikke har styr på hverken økonomi eller andet i deres ledelse.

Professionalismen og troværdigheden skal jo måles i den måde man i sit job viser sig at kunne håndtere de vanskelige situationer, som virksomheden kommer ud for. Alle kan styre et skib i klart vejr og rolig sø - men når det stormer og søen står på højkant, så er det, at det professionelle sømandskab skal vise sig!

Når jeg læser CR-referaterne så er der ikke bare én eneste side, som tegner et billede af denne professionalisme i lederjobbet!

Om direktørlønninger - som jo er en noget broget størrelse, og hvor der for de fleste er ret langt til de beløb som man f.eks. betaler til direktøren i Danske Bank:

Gennemsnitlig årsløn til stillingen som administrerende direktør i almindelige private danske ikke-finansielle og ikke-børsnoterede virksomheder/organisationer med under 100 ansatte, svinger omkring de 75.000 kr. brutto pr måned for en direktør med akademisk baggrund.

Den administrerende direktør i et boligselskab med omkring 2.000 boliger har en løn i omegnen af 1,0 mill. kr, alt inkl.
Kære Flemming.... Du skal læse min..   Anette Tracz Knudsen 23.1.2018 |  21:54
Kære Flemming....

Du skal læse min kommentar med en vis ironi.. når det handler om 'professionelle og troværdige' i CR ;-)


Vedr. tilsyn... Campingpladserne betalte ikke for Campingrådets 'tilsyn' eller rettere kontroller, med at pladserne overholdt salg af CR's produkter....

Campingrådets konsulenter, senest 3 stk, hvoraf den ene var Campingrådets Advokat, blev lønnet af Campingrådet. Hvormeget ved vi ikke, men selve beløbene er jeg egentlig lidt ligeglad med... Jeg er utilfreds med at Campingrådet kun har kunne drive deres virksomhed ved hjælp af penge tjent på ulovligt krav til os alle om køb af eet bestemt kort, imens de også ulovligt har udelukket at andre kort kunne accepteres..... Og ikke mindst, at vi er blevet bildt ind at n´brug af campingpas var et krav dom følge af Schengen-aftalen... Lodret løgn !!! Hel bevidste løgne udtænkt og fabrikeret af ???? Hvem mon.??? Formentlig af advokaten, som var med da foreningen blev stiftet.

Jeg giver dig ret, det er ikke lystig læsning....

Ville rigtig gerne de tilsvarende fra DCU....Har jo set lidt .... og det var bestemt ikke spor bedre... tværtimod :( Men det har du måske selv læst... og sagen vedr. Finn og Jytte Lillie i 1. kreds... Hvor Jytte var formand og opdagede 'uoverensstemmelser' fra andre i bestyrelsen..... En meget, meget uskøn sag.... som endte med at de to der først skulle eksklueres af DCU, ent med at blive belønnet, blive henindsat og 'budbringeren' som havde retten på sin side... også erklæret af DCU, alligevel måtte forlade bestyrelsen... sin formandspost...

Jeg har læst alle de originale mails. Havde det været mig der havde været udsat for det faml. Lillie har, så havde jeg okke betænkt mig, men meldt DCU og ikke mindst formanden til politiet.

finn-lillie.msnblogs.dk
Hold da helt op. Rystende læsning u..   Lennart Søderberg 24.1.2018 |  15:07
Hold da helt op. Rystende læsning under finn-lillie.msnblogs.dk.
Jeg troede trods alt ikke at det var så galt i DCU. Hvis bare halvdelen er korrekt - ja så er det rystende læsning.
Måske det var på tide, at vi i 1. kreds vågnede op og mødte op på den kommende generalforsamling??!!

Venlig hilsen Lennart
Jeg finder det fremlagte for at vær..   Flemming Udbjørg 24.1.2018 |  16:22
Jeg finder det fremlagte for at være rystende dårlig dokumentation for noget som helst! Det er højst et usammenhængende og frustreret partsindlæg.

Hvis man skal dømme nogen på grund af dette, så kan man komme frygteligt i klemme - for der er intet at bygge en sag på.

Derfor kan historien godt være sand!! Men det kan man altså ikke beslutte ud fra disse usammenhængende skriverier og den helt manglende dokumentation.

Og skulle man senere gøre noget, så er en generalforsamling i kredsen nok det dårligste forsøg. Tænk lige på 10 personer som skriger den ene vej og 50, som skriger den anden vej - og ingen af dem sidder med dokumentationen!!

Hvis jeg blev beskyldt for noget på et grundlag som dette, ville jeg med lethed få ret i en retssag om bagvaskelse. Husk, at det er den som påstår som har bevisbyrden for sin påstand. Det klogeste modparten kan gøre er bare at nægte - og så lade sagen dø uden beviser. Han skal ikke bruge tid på at modbevise noget som helst - for så giver det hele tiden diskussioner om, hvem der har mest ret.

Den som påstår har hele bevisbyrden!! - Derfor duer disse usammenhængende skriverier ikke til noget som helst.
Lennart Søderberg - hvis du er inte..   Flemming Udbjørg 26.1.2018 |  15:00
Lennart Søderberg - hvis du er interesseret og vil sende mig din mail-adresse til min særlige mail-adresse nedenfor, vil jeg sende dig lidt yderligere info om sagen.

flemmingu@jubii.dk

(Denne mailadresse er kun åben til særlige lejligheder, så jeg undgår spam og andre uhyrligheder.)
Der henvisis i tråden til en gammel..   Anette Tracz Knudsen 27.1.2018 |  10:58
Der henvisis i tråden til en gammel og afsluttet sag i DCU1. kreds - Jytte og Finn Lillie.

Adgang til indhold ligger på samme side som link til Campingrådets referater.
- Kopieret fra CD fra Familien Lillie.

www.f-camping.dk

Deltag i debatten

Du skal være logget ind for skrive eller redigere i vores debatforum

E-mail  
Password  
Husk mig  

Er du en ny bruger af vores debatforum, kan du oprette en profil her

Har du glemt dit password?

Fortvivl ikke. Udfyld din e-mail adresse herunder, og vi sender dig straks et nyt.

  E-mail