Hovedområder
Arrangementer /træf
Autocampere
Biler
Camping i TV
Campingnyt
Campingpladser i DK
Campingpladser i udl.
Campingvogne
Digital TV
Diverse
Efterlysninger
Fortelte og telte
Gode råd
Konkurrence
Køb og salg (Udstyr)
Mit vogntog
Navigation
Ny campist
Personlige sider
Rejseinspiration
Storebæltsbroen
Udstillinger
Udstyr og Tilbehør
Vintercamping
Debatforum på diverse mærker
Alle områder (liste)
Alle områder (detalj.)
Betingelser
Hjælp:
Oprette ny tråd eller svar på indlæg
Campingnyt
Fold alle indlæg sammen

Titel Forfatter Dato

Campingrådet emsigt?  P. Gug-Kjeldsen 2.12.2016 |  14:03  
Nu er det spændende at se, om den gode tone kan holdes hos alle debattører!

"2.december dr.dk/nyheder 12:24

SHELTERS BÃR KOSTE PENGE
Offentlige shelterpladser i naturen er
ligesom små gratis campingpladser og en
urimelig konkurrent, som burde
privatiseres. Det mener formand for
Campingrådet Poul Fejer Christiansen.

Men Naturstyrelsen opfatter ikke de
gratis træ-læhytter, som
konkurrenceforvridende, fordi
forholdene på en shelterplads er meget
primitive i forhold til en
campingplads.

- Ligesom vandrestier og
naturlegepladser opfatter vi
lejerpladserne, som noget, vi stiller
til rådighed i naturen, for den danske
befolkning, forklarer kontorchef i
Naturstyrelsen Mads Jensen. "

Mvh
Gug - GSM

er det ikke DCU formanden der er f..   Lars Andersen " 8400 " 2.12.2016 |  14:22
er det ikke DCU formanden der er formand for campingrådet ?????
@ Lars Andersen " 8400 "! Jo du har..   F. Bruun 2.12.2016 |  14:50
@ Lars Andersen " 8400 "!
Jo du har fuldstændigt ret Lars!
www.campingraadet.dk

Der vel også nogle som overnatter helt gratis på rasrepladser, hvad med spejdernes landslejre og week-end ture med frivillig arbejdskraft. skal de også betale til direktør Poul Fejer Christiansen "Camping cirkus"??
Nu har Campingregelementet og vejledningen til dette jo taget hensyn hertil, så Campinrådet er ude på lovstridigt skråplan:
"3.2. Primitive overnatningssteder - primitiv overnatning i telt
Campingreglementet omfatter ikke udlejning af mindre arealer â primitive overnatningssteder - der udelukkende benyttes til primitiv overnatning i telt.
Det drejer sig typisk om arealer, der stilles til rådighed af landmænd, skovejere o. l. eller etableres i tilknytning til højskoler, naturskoler e.l. uddannelsesinstitutioner. Der findes også primitive overnatningssteder på kommunale arealer og arealer forvaltet af Skov- og Naturstyrelsen, hvor sidstnævnte som regel alene er en bålplads og træpæl, der markerer pladsens beliggenhed.
Ved afgørelsen af, om der er tale om en primitiv overnatningssted, skal der lægges vægt på en række forhold, såsom
â arealets størrelse, beliggenhed og tilgængelighed,
â antal telte, der kan opstilles,
â opholdets varighed og
â faciliteter.
For at kunne betegnes som en primitiv overnatningssted forudsættes det således, at der er tale om et mindre, afgrænset areal, der kan rumme op til 5-8 telte, at de enkelte ophold på arealet er af kortere varighed (typisk to nætter), at der typisk kun er adgang til arealet for gående, cyklende, ridende og sejlende, samt at der af faciliteter kun forefindes et multlokum, shelters samt mulighed for vand. På primitive overnatningssteder kan der således ikke opstilles faste konstruktioner, såsom sanitetsbygninger, hytter e.l., ligesom der ikke må placeres campingvogne.
Helt primitive overnatningssteder - som fx Skov- og Naturstyrelsens primitive overnatningssteder, der ofte også er vanskeligt tilgængelige og uden faciliteter af nogen art - er også omfattet af undtagelsen, selv om arealet ikke er entydigt afgrænset, men alene markeret ved en pæl.
Den omstændighed, at der stilles toilet eller bademulighed til rådighed på en nærliggende landbrugsejendom e.l., ændrer ikke stedets karakter af primitivt overnatningssted, hvis stedet i øvrigt efter de ovennævnte kriterier betragtes som primitiv.
Etablering af sådanne primitive overnatningssteder vil ikke kræve tilladelse efter planlovens zonebestemmelser, jf. Naturklagenævnets afgørelse af 25. januar 1995 (NKO, nr. 68 â juni 1995).
Opstilling af en selv beskeden toiletbygning vil derimod kræve zonetilladelse og i øvrigt fratage stedet dets karakter af primitiv overnatningssted omfattet af undtagelsesbestemmelsen. På tilsvarende måde vil etablering af bade- eller køkkenfaciliteter normalt fratage stedet dets karakter af primitivt overnatningssted. Spørgsmålet om, hvorvidt etablering af en sådan plads kræver udlejningstilladelse, må herefter vurderes efter de almindelige regler i § 2, stk. 1, (se afsnit 2 ovenfor). Såfremt udlejningen må betragtes som erhvervsmæssig eller finder sted i mere end 6 uger årligt, kan kommunalbestyrelsen kun under ganske særlige omstændigheder meddele udlejningstilladelse, med mindre pladsen er beliggende på en af de små øer, eller der er tale om en fornyet tilladelse til en lovlig, bestående plads, jf. campingreglementets § 2, stk. 2, (se afsnit 3.4 og afsnit 4 nedenfor.)."

www.retsinformation.dk
www.retsinformation.dk
@Lars Andersen " 8400 "! Jo du har ..   F. Bruun 2.12.2016 |  14:50
@Lars Andersen " 8400 "!
Jo du har fuldstændigt ret Lars!
www.campingraadet.dk

Der vel også nogle som overnatter helt gratis på rasrepladser, hvad med spejdernes landslejre og week-end ture med frivillig arbejdskraft. skal de også betale til direktør Poul Fejer Christiansen "Camping cirkus"??
Nu har Campingregelementet og vejledningen til dette jo taget hensyn hertil, så Campinrådet er ude på lovstridigt skråplan:
"3.2. Primitive overnatningssteder - primitiv overnatning i telt
Campingreglementet omfatter ikke udlejning af mindre arealer â primitive overnatningssteder - der udelukkende benyttes til primitiv overnatning i telt.
Det drejer sig typisk om arealer, der stilles til rådighed af landmænd, skovejere o. l. eller etableres i tilknytning til højskoler, naturskoler e.l. uddannelsesinstitutioner. Der findes også primitive overnatningssteder på kommunale arealer og arealer forvaltet af Skov- og Naturstyrelsen, hvor sidstnævnte som regel alene er en bålplads og træpæl, der markerer pladsens beliggenhed.
Ved afgørelsen af, om der er tale om en primitiv overnatningssted, skal der lægges vægt på en række forhold, såsom
â arealets størrelse, beliggenhed og tilgængelighed,
â antal telte, der kan opstilles,
â opholdets varighed og
â faciliteter.
For at kunne betegnes som en primitiv overnatningssted forudsættes det således, at der er tale om et mindre, afgrænset areal, der kan rumme op til 5-8 telte, at de enkelte ophold på arealet er af kortere varighed (typisk to nætter), at der typisk kun er adgang til arealet for gående, cyklende, ridende og sejlende, samt at der af faciliteter kun forefindes et multlokum, shelters samt mulighed for vand. På primitive overnatningssteder kan der således ikke opstilles faste konstruktioner, såsom sanitetsbygninger, hytter e.l., ligesom der ikke må placeres campingvogne.
Helt primitive overnatningssteder - som fx Skov- og Naturstyrelsens primitive overnatningssteder, der ofte også er vanskeligt tilgængelige og uden faciliteter af nogen art - er også omfattet af undtagelsen, selv om arealet ikke er entydigt afgrænset, men alene markeret ved en pæl.
Den omstændighed, at der stilles toilet eller bademulighed til rådighed på en nærliggende landbrugsejendom e.l., ændrer ikke stedets karakter af primitivt overnatningssted, hvis stedet i øvrigt efter de ovennævnte kriterier betragtes som primitiv.
Etablering af sådanne primitive overnatningssteder vil ikke kræve tilladelse efter planlovens zonebestemmelser, jf. Naturklagenævnets afgørelse af 25. januar 1995 (NKO, nr. 68 â juni 1995).
Opstilling af en selv beskeden toiletbygning vil derimod kræve zonetilladelse og i øvrigt fratage stedet dets karakter af primitiv overnatningssted omfattet af undtagelsesbestemmelsen. På tilsvarende måde vil etablering af bade- eller køkkenfaciliteter normalt fratage stedet dets karakter af primitivt overnatningssted. Spørgsmålet om, hvorvidt etablering af en sådan plads kræver udlejningstilladelse, må herefter vurderes efter de almindelige regler i § 2, stk. 1, (se afsnit 2 ovenfor). Såfremt udlejningen må betragtes som erhvervsmæssig eller finder sted i mere end 6 uger årligt, kan kommunalbestyrelsen kun under ganske særlige omstændigheder meddele udlejningstilladelse, med mindre pladsen er beliggende på en af de små øer, eller der er tale om en fornyet tilladelse til en lovlig, bestående plads, jf. campingreglementets § 2, stk. 2, (se afsnit 3.4 og afsnit 4 nedenfor.)."

www.retsinformation.dk
www.retsinformation.dk
Uha, uha! Jeg hørte her til morgen ..   Knud Madsen 2.12.2016 |  15:28
Uha, uha! Jeg hørte her til morgen om dette væsentlige tiltag for at redde nationens fremtid.
Lige siden har den sorte samvittighed martret mit følsomme sind.
Jeg er medlem af en klub, der jævnt hen arrangerer uautoriseret overnatning i alle mulige faciliteter i skove, grusgrave o.a. steder. Ligeledes tillader jeg også gæster at overnatte på min matrikel.
Hvad bør jeg dog gøre? Kan man anmelde sig selv som misdæder/lovovertræder mht CR's love til Politiet?? Gad vide om man ifalder dødsstraf? Det er jo forfærdeligt. Nu lukker jeg ikke et øje i den kommende tid.

mvh
Knud, GSM i stor kvide.
@Knud Madsen! Du skal blot tjekke o.. F. Bruun 2.12.2016 |  15:45
@Knud Madsen!
Du skal blot tjekke om de er i besiddelse af gyldigt CKE-plastkort, så har CR jo fået sit!

Forstør Zoom
Knud, hvis CR opdager dine lyssky g..   B, Jørgensen 2.12.2016 |  16:17
Knud, hvis CR opdager dine lyssky gerninger risikerer dine sikkert glade gæster, at der i nattens løb er monteret hjullåse af CR som kun kan fjernes ved køb af CKE.

LoooooL
:-) det har jo lige været oppe at .. Sten 2.12.2016 |  18:28
:-) det har jo lige været oppe at der verden over fabrikeres falske nyheder, der fordi de som 1´april spøgen udforder vores fantasi og får os til at trække på smilebåndet.

Godt arbejde, dem der har fået DR til at hoppe på den. :-))

Og hvad nu hvis man overnatter på en bænk et sted, eller tar en lur i et busstop med tag over, det kan vel næsten ligestilles med et shelter. Natbusser s ruter lukkes som bekendt og så kan man jo sove uforstyrret. Obs CR - nyt forretningsområde hvis i er vågne.

Om det med lovgivning så er den jo lavet af mennesker og kan ændres af .... :-)

Hvis det skulle gå på et salg af shelters, mon der er nogen der ville købe, stadig med pligt til at drive videre. Eller tænker man sig at de så skulle ha log til at lukke dem fordi de er urentable i kr. og øre. Sikkert.

Billedet: rokokoposten.dk

Forstør Zoom
Lov mig nu og lad være med at drage..   Arne Kabe 2.12.2016 |  19:40
Lov mig nu og lad være med at drager Spejderarbejde ind i dette og Shelters- nu har spejderarbejde på Verdensplan været i gang længere end campingrådet.

Og det næste bliver at hjemløse skal betale for at ligge på en bænk i Kongens have.

Og hvor tit ser vi ikke en autocamper holde ind et sted for natten - tror skoene er blevet meget for små og burde nok blokkes lidt
Seriøst ... Ikke helt nyt! - Netop..   Anette Tracz Knudsen 2.12.2016 |  20:01
Seriøst ... Ikke helt nyt!
- Netop dén politik har været Campingrådets, lige siden foreningen blev dannet i 1990.
Som mange ved, så har det altid været foreningen Campingrådets ideologi, at alle former for overnatning / ophold med lejr/camping relateret udstyr, skal høre ind under netop deres forening, under deres betingelser og under deres egne regler og betingelser. Det er der sådan set ikke noget mærkeligt i. - Og altså IKKE NOGET NYT.

I 2001 blev det dokumenteret, at Campingrådet dengang bekæmpede 'Teltpladser' - 'Teltpladskrigene' - beskrevet i en rapport fra et seminat afholdt på Trente Mølle, under navnet: 'Under natens stjerner': https://drive.google.com

Vi kender også alle foreningen Capingrådets mange årige kamp imod Autocamperne, dem som de først troede de kunne 'fjerne' eller bekæmpe, og troede at det var noget 'forbigående'. Men som CR siden 2012 har forsøgt at tvinge ind på campingpladserne, bl.a. ved at diktere pladserne til at indrette min. 2 pl. uden for bom. Dette skete med trusler om, at pladserne elles ville miste deres stjerner... (gældende for alle over 2**.

Campingrådet har også aktivivt arbejdet for, at få 'Campingpladsernes egen repræsentant' , Christina Egelund medejer af Jambo Camping, valgt på tinge. Så vi kan ikke blive overrasket over, at netop HUN arbejder for at pleje CR's og EGNE interesser.

Alt dette handler jo GRUNDLÃGGENDE om erhvervsinteresser, om forretninger, om penge.
- Men der findes også en befolkning af FORBRUGERE, af helt almindelige mennesker. Deres / vores interesser, blev der faktisk tænkt på engang i fortiden, mens vores nuværende regering er fuldstændig ligeglade med 'samfundet' og med 'befolkningen'.

Naturfredning - Friluftsrådet
"Den reviderede udgave af Naturfredningsloven af 7. maj 1937, gav almenheden adgang til udyrkede arealer tilhørende stat og kommuner - ligesom der blev åbnet ret for almenheden, til fods på alle, græsvækst blottede, strandbredder - og i de af staten og andre offentlige institutioner tilhørende skove"

I 1941 nedsatte Statsminister TH Stauning et "udvalg vedrørende befolkningens friluftsliv" - Det blev i 1942 til oprettelsen af FRILUFTSRÃDET, hvori 'forenings Danmark' blev repræsenteret, sammen med statslige repræsentanter.

Lejrlivet, senere campinglivet, fungerede også gennem div. foreninger under Friluftsrådes rammer, under forskellige navne, helt frem til 1990. Det sker under, og sammen med, myndighedernes deltagelse.

I 1990 skilles vejene. "Befolkningens Friluftsliv's interesser" forbliver under Friluftsrådets ledelse, mens den kommercielle del af campinginteresserne MELDER SIG UD og forlader Frilufrsrådet.
Alligevel, så er der inegn der tager realiteterne alvorlig. Myndighederne 'opdager' det aldrig, alt fortsætter som om intet er sket. Den nye forening, der tager navnet Campingrådet, overtager Friluftsrådets plads i udvalget der forbereder og deltager i formuleringen af nye CAMPINGREGLEMENTER... Dette sker uændret helt frem til juni 2010.

Naturstyrelsen / Miljøministeriet blev opmærksom på, at Campingrådet er en kommerciel forening, og ikke repræsentere alle sider af camping på demokratisk vis...
Pt. ligger lovearbejdet for Camping i ERHVERVSSTYRELSEN, under Ehrvervsministeriet.

Vi skal, som forbrugere, nok ikke forvente at det er befolkningens friluftsinteresser eller Naturens interesser der vil blive varetaget i den nuværende regerings tid. Det er bare ærgerligt, at vi som forbrugere ikke har en stærk forening til at tale forbrugernes interesser. - At erhvervslivet tænker i penge, det er vel en naturlov... mens den danske befolkning burde tænke og kæmpe for retten til fri adgang den danske natur .

Ciate er hentet fra "40 års Jubilæum Friluftsrådet 1942-1982"

Håber bare på, at regeringen IKKE vil få flertal for deres politik på dette område.

mvh.
Anette
Here we go again.... Same procedure..   Winnie Sepstrup 2.12.2016 |  20:35
Here we go again.... Same procedure as every year James..... Men det er jo også snart nytår......
Lad os få et et Campingråd for for ..   Tommy Hansen 2.12.2016 |  22:20
Lad os få et et Campingråd for for forbrugerne der benytter campi pladser og lad os ikke styre af et selvbestaltet Campingråd der kun taler for kommercielle interesser.
Igen rent brødnid fra Campingrådet.

Vh. Tommy Hansen
http://www.dr.dk/nyheder/regionale/..   Anette Tracz Knudsen 2.12.2016 |  22:32
www.dr.dk

Campingpladser er ikke det samme som at bruge naturen, det er noget vrøvl.

Men desværre passer det megt godt i tråd med regeringes politik og ideologi, alt skal koste penge... også at bruge vores fælles danske natur :-(

Grådighed...
Artiklen du henviser til - Anette -..   Per Henneberg Kristensen 2.12.2016 |  23:02
Artiklen du henviser til - Anette - er "dateret" kl. 12:24.

Feier er åbanbart blevet formand igen :)
Af CR`s egen hjemmeside fremgår det..   F. Bruun 2.12.2016 |  23:20
Af CR`s egen hjemmeside fremgår det, at Poul Fejer Christiansen, er
Direktør
og
Bjarne Jensen Dansk Camping Union er Formand for Campingrådet
Godt skrevet F.Johansen :-) @ Per ..   Anette Tracz Knudsen 3.12.2016 |  13:02
Godt skrevet F.Johansen :-)

@ Per Henneberg Kristensen - Poul Fejer Christiansen er ansat direktør, og udføre ledelsens beslutninger (går jeg ud fra, at det nok ikke er hans egne, alene)
Han har aldrig været valgt 'formand' i Campingrådet.

Noget helt andet, er der nogen her der har et bud på hvadde små foreninger, der er medlemmer i Foreningen Campingrådet, mener ? Jeg tænker på:

Back to Nature, DCK, Naturisterne, Cyklisforbundet....

Hvad mener DCU og FDM's medlemmer ???
Hvad De mener? Det er vel ikke re..   Sten 4.12.2016 |  19:35
Hvad De mener? Det er vel ikke relevant!

Kjeld gav forlede udtryk for at man i et godt og rigtigt demokrati tager hensyn til mindretallene.

Men det er jo en drømmeting. Der regeres og vedtages utrolig mange ting med ganske få stemmers flertal, også ting der har ganske store konsekvenser for en del af befolkningen.

Er der her og nu flertal eller ikke flertal?

Tjae... Har man selv et lille flertal eller er vedtægtsmæssig tillagt mandat til at kunne gøre det man ønsker, så bruges det.

Andet vil ikke blive forstået af dem der repræsenterer flertallet eller har valgt og ansat vedkommende til funktionen.
Sten Nåe ja måske skulle du ikke t..   Kjeld L Kristensen 4.12.2016 |  20:30
Sten
Nåe ja måske skulle du ikke tage det skrevne ud af dets sammenhlæng, men hvem kunne her finde på at skære ned på hjælp til f. ekspl kræftramte eller andre minoriteter,?
Her måske uden sammenhæng. som ikke burde nævnes. men alligevel.
'Ynkeligt af Campingrådet' i en trå..   Anette Tracz Knudsen 6.12.2016 |  16:36
'Ynkeligt af Campingrådet' i en tråd med dette navn, på DCU medlemsforum, er der lige sluppet en nyhed ud.... DCU er imod Campingrådets holdninger og Bjarne Jensen er ikke længere formand for Campingrådet.

Igen ingen informationer til medlemmerne !
Intet ud i offentligheden !
Ingen offentligt mindretals udtalelse, mod den forenings holdning, som DCU er en meget væsentlig part i, nemlig Campingrådet.

DCU og alle andre foreninger som er medlemmer af Campingrådet, er med deres medlemskab ansvarlige for den politik foreningen føre.

Redaktionen .
06.12.2016 12:07
Ang. udtalelse fra Campingrådet
DCU er p.t. i dialog med Campingrådet, da vi på ingen måder deler de udtalelser, der er kommet frem i medierne.

DCU går kort og godt ind for friluftsliv og camping for flest mulige mennesker. Det arbejde, Naturstyrelsen udfører med bl.a. shelters i Danmark, har stor værdi for camping som fremtidig ferieform. Adgang til den danske natur er en allemandsret og skal ikke kommercialiseres.
Mvh. DCU

Senere......

Redaktionen .
06.12.2016 15:26
Ang. udtalelse fra Campingrådet
Det er DCU's holdning, som vi har skrevet ovenfor.

Derudover skal det lige pointeres, at Bjarne Jensen ikke længere er formand for Campingrådet. Men det er vist desværre ikke blevet rettet på Campingrådets side endnu.

Mvh. DCU-redaktionen
Det var dog en ultra kort formandst..   F. Bruun 6.12.2016 |  17:16
Det var dog en ultra kort formandstid Bjarne Jensen fik i Campingrådet knap 3 måneder:?????

www.campingraadet.dk
Berøringsangst i DCU ? Efter den k..   Anette Tracz Knudsen 7.12.2016 |  16:28
Berøringsangst i DCU ?

Efter den korte besked, i DCU medlems forum i går, om at DCU's landsformand har forlads formandsposten i Campingrådet, så havde jeg forventet at DCU ville gribe muligheden for atinformere medlemmerne, i det nyhedsbrev der blev udsendt i dag. Men nej... Igen, igen er der ingen relevante nyheder i det såkaldte Nyhedsbrev, intet der har med DCU's medlemmer eller foreninge DCU at gøre.... I N T E T !!!!

REKLAMER, REKLAMER REKLAMER ..... BETALTE REKLAMER .... går jeg ud fra.

Trods det, at Campingrådet lige nu 'skider i egen rede' så har DCU intet at fortælle deres medlemmer, som trods alt betaler et ret stort medlems komtingent.

Jeg forstår det simpelthen ikke !
Udmeldinger om Shelters, hvad burd..   Sten 7.12.2016 |  19:21
Udmeldinger om Shelters, hvad burde og ikke mindst kunne der egenlig ske med de shelters? ? en gratis politisk udmelding... !

var måske taktik for at få Bjarne J, DCU til at miste supporten fra sit bagland.

Eller også syns han bare at det blev en tak for pinligt og grådigt. Filmen knækkede også for ham.

Spændene om man oplever en ny. Er det tid til nytænkning periode, der gik på om campisterne stadig, trods det at passet ret beset ikke pastvang , gennem betalingen vil financierer CR s arbejde eller om vi kan forvente at pladserne skal til foret selv.

Vi har jo senere set opgjort hvor meget de har ud af det. Kontant udbetaling til pladserne, et pænt beløb, i stedet for at skulle betale for tilsyn, reklamer osv.

Går DCU mon nu fra passet. Vil man klare sig selv, som det blev tænkt over i den berømte leder.

Et kort rammene indlæg fra debatten dengang

Ole S. Klausen 25.2.2012 | 18:15


I artiklen Er det tid til nytænkning (Camping & Fritid nr.03 2012 side130) erkender Bjarne Jensen at, citat: Mange vil mene, at et pas ikke er nødvendigt, når der ret beset IKKE ER PASTVANG i Danmark citat slut.
I selvsamme blad anføres side 95, at en af fordelene ved at være medlem af DCU er, at man får citat: Det LOVPLIGTIGE campingpas, citat slut.
Undskyld jeg undre mig..
Mvh
Seneste NYT på DCU forum vedr. dett..   Anette Tracz Knudsen 8.12.2016 |  10:31
Seneste NYT på DCU forum vedr. dette emne:
NYT Fra BTN og NYT fra DCU-Redaktionen !

Dagrunn Meling Hansen
08.12.2016 09:49
Back To Nature udtaler...
Back To Nature udtaler:

Den 5. December 2016 udtalte Campingrådets direktør Poul Fejer Christiansen at det bør koste penge at overnatte på Naturstyrelsens mange telt- og shelterpladser.

Dette må stå for direktørens egen regning, da det ikke har været drøftet mellem de tilsluttede foreninger.

Campingforeningen Back To Nature er ikke enig i denne udtalelse og mener det fortsat skal være gratis, da der ved denne overnatningsform udklækkes mange fremtidige campister.

Overnatning på teltpladser og i shelters kan ikke sammenlignes med camping i traditionel forstand og skal ikke kommercialiseres.

Vh.
Tommy Hansen
Back To Nature

Redaktionen .
08.12.2016 10:03
Ang. information om DCU som forening
Hej Erik og andre i tråden

Vi vil på næste redaktionsmøde drøfte, hvordan vi bedst informerer om DCU's foreningsmæssige aktiviteter.

Mvh. DCU-redaktionen
Campingrådets udspil er helt hen i ..   Flemming Udbjørg 8.12.2016 |  21:17
Campingrådets udspil er helt hen i tåget vejr! - og det har jeg haft en længere snak med CRs direktør om.

Det viste en ualmindelig kedelig tankegang - som man selvfølgelig har lov at have; Ingen skal have noget gratis, hvis vi og vores kunder skal betale!

Det er for småt tænkende - og det er vi nødt til at gøre noget ved!! DCU har klart meldt ud, så jeg tænker at vi skal have mobiliseret også DK Camp.

CR ser slet ikke på den samlede turist-situation i Danmark, og ryster ikke på hånden, når de taler om ligestilling. Man ser slet ikke på turisternes vilkår i landene omkring os - men ser med misundelse på de småpege man mener at kunne belaste turisterne med, ved at lægge betaling på shelters.

Det kan Danmark ikke være tjent med.
Tak FU og andre der har bidraget m..   Sten 10.12.2016 |  13:33
Tak FU og andre der har bidraget med oplysninger.
Danske campingpladser har i 2016 ca..   Flemming Udbjørg 10.12.2016 |  18:38
Danske campingpladser har i 2016 ca. 10,8 mill. overnatninger.

Ingen ved hvor mange overnatninger der er i shelters og på natur-lejrpladser - men Poul Fejer Christiansen oplyste, at nogen siger 5.000 og andre siger op mod 50.000 overnatningsdøgn.

Nogen siger....!!

Det handler altså om mellem 0,05 og 0,5% af de samlede campingovernatninger.

For en campingplads med en indtjening på 2.o mill. kr. på overnatninger vil det hele handle om mellem 1.000 og 10.000 kr. på årsbasis!

Det er en noget sølle krig, man her blæser op til! Fint, at DCU tager så tydelig stilling her!
FU - Spændende regnestykke, som jeg..   Anette Tracz Knudsen 10.12.2016 |  19:14
FU - Spændende regnestykke, som jeg overlader til andre at regne efter ;-)
Nu er der jo ingen garanti for, at disse overnatninger overhovedet ville kunne flyttes ind på en campingplads... Slet ikke.

Det ville dog havde klædt og gavnet DCU, hvis formanden offentligt havde stået frem i medierne, med en 'mindretals' udtalelse imod Campingrådets direktør og CR's politik.

Nu har vi jo KUN DCU's redaktørs ord for, at det er det DCU mener. Ikke fordi redaktøren ikke er troværdig, men fordi det både er ufornuftigt og uhæderligt, at det ikke er formanden for DCU.... og ind til for nyligt også formanden for Campingrådet, som stå frem med en klar redegørelse for DCU's holdning.
- Det andet er noget luskeri.

Set her fra, så er det kun på medlemsforum at der er skrevet et par megen små beskeder.... Ikke engang i en egen tråd, med tydelig overskrift. Hven ser det ?

Måske har kredsformændene fået en klar besked.... og forklaring.... Det ved jeg ikke... Medlemmerne bliver jo aldrig orinteret om noget... Kun 'fodret' med reklamer.
Godt nytår! Håber at I alle kan se ..   Anette Tracz Knudsen 3.1.2017 |  13:56
Godt nytår! Håber at I alle kan se tilabge på en nu vel overstået jul og nytår.

Det er ikke raketfart der præger CR.... selv om DCU nu officielt hat bedt CR om at rette deres hjemmeside...

Se seneste på DCU: www.dcu.dk

Redaktionen .
02.01.2017 10:56
DCU og Campingrådet
Hej alle i denne tråd

Bjarne Jensen har ikke været formand for Campingrådet siden medio november, og vi har i dag bedt Campingrådet om at opdatere deres hjemmeside.

Mht. udtalelsen fra Campingrådets direktør om Shelterpladser blev der på sidste bestyrelsesmøde i Campingrådet taget notat om, at DCU tager Campingrådets udtalelse med forbehold.

DCU's holdning er klar, og vi går naturligvis ind for så stor adgang for flest muligt til naturen.

Mvh. DCU-redaktionen
...............................................

Desværre så ser det ud til at DCU kun har fået noteret et 'forbehold', det havde været mere betryggende hvis DCU's formand klart havde 'taget afstand', eller endnu bedre havde sagt klart og tydeligt NEJ til at CR skulle blande sig i noget der overhovedet ikke kommer CR ved.

Så afventer vi igen.... og hvad så....?

mvh
Hvem er Campingferie egentlig? Nav..   Jesper ( rhodocampist via Google ) 3.1.2017 |  17:23
Hvem er Campingferie egentlig?
Navnet en skriver under?
Jesper, det er vel ikke relevant i ..   Anette Tracz Knudsen 3.1.2017 |  18:00
Jesper, det er vel ikke relevant i denne trå ?
Men kig her: campingferie.dk
DCU skulle ikke " nøjes" med et for..   Svend Poulsen 3.1.2017 |  18:37
DCU skulle ikke " nøjes" med et forbehold, de skulle have taget helt klart afstand og sagt NEJ, det ville klæde dem , og ville da vise, at de er organisation for medlemmerne.
Anette, hvorfor mener du det ikke e..   Steen 3.1.2017 |  19:08
Anette, hvorfor mener du det ikke er relevant ?
Er det fordi du kender vedkommende og vil holde hånden over ham?

Ved at kigge et par andre tråde igennem ses det jo tydeligt at din bekendte, F.Johansen, som for nogen tid siden blev smidt ud af Campingferie nu er aktiv igen, og bare ændret sin profil/navn til Campingferie

Så giver Jesper ret, man vil jo gerne vide hvem man debatterer med
Svend og andre! Shelters betaling ..   Kjeld L Kristensen 3.1.2017 |  19:24
Svend og andre! Shelters betaling eller ej
Dette er jo ikke område, som CR / DCU har virkelige interesser i, man kan selvfølgelig godt sige at de som på vandretur/ cykeltur eller lign, og vil overnatte i de af det offentlige til rådighed stillede shelters camperer. Campingbegrebet er jo vidt og et lånt ord men!!!!!

Mere spændende er det hvorfor Formanden for DCU pludselig var formand for rådet og så ligeså pludselig ikke var formand. og at ingen indberettede eller kommenterede såvel indsættelse som afgang. Hvad skete/sker der , hvem har fyret hvem og hvorfor, og hvorfor er man så lidt meddelsom i begge lejre

ER " Der er noget galt i Dk. Dybbøl mølle maler helt ad helvede til" eller hva?
@ Steen - Jeg havde ikke forstået J..   Anette Tracz Knudsen 3.1.2017 |  19:30
@ Steen - Jeg havde ikke forstået Jespers spørgsmål.... Læser kun de nyeste svar og ikke de 'gamle'... Derfor et helt forkert svar.
Jeg kan ikke se om det er Peer der har ændret.... eller.... Bjørn Danelund ingen har haft heldet med sig og lavet en ny profil under falsk idenditet...
:-) Tak Jesper. og Steen Det va.. Sten 3.1.2017 |  19:52
:-)

Tak Jesper. og Steen Det var overset, hopper bare til bunden af tråden.

Jeg troede først, at du yngre campist, kom til at skrive forkert, spurgte på hvem og hvad Campingrådet er, eller hvem og hvad DCU er.

Mon alle ved dét eller er særligt interesserede?

Hvordan går det med forslag til det nye campingreglement.

Er løbet kørt eller var det omtalte tiltag / ønske et Oprop! til den danske befolkning?

Det vakte vel opsigt - eller gjorde det? Jeg håber at FUs henvendelse omtalt oppe i tråden bærer frugt. Der er vel sprogligt stors forskel på, at tage forbehold, eller tage afstand, stemmer imod.

Tager man forbehold lyder det for mig som om man under nærmere angivne, ikke her oplyste betingelser, er for?

ET "forbehold" er vel ikke ikke tilstrækkeligt i sig selv i en afstemning .

Har DCU i virkeligheden stemt imod, eller afholdt sig fra at stemme, så oplys det dog.

Billedet: En sofavælger der ikke uden videre viger en god plads :-))

Forstør Zoom
En platugle har lavet 2 indlæg i de..   Peer Neslein 3.1.2017 |  20:00
En platugle har lavet 2 indlæg i denne tråd og brugt navnet Campingferie som afsender. Det er ikke Campingferie derbyer skrevet de indlæg.
Men de 2 indlæg er nu slettet, da det er plat at skrive under Campingferies udelukkende for at skabe uro i branchen.
Vh
Peer Neslein
Beklager slåfejl. Lavet indlæg på m..   Peer Neslein 3.1.2017 |  20:01
Beklager slåfejl. Lavet indlæg på mobil fra udlandet.
Vedkommende der har brugt navnet ca..   Peer Neslein 3.1.2017 |  20:09
Vedkommende der har brugt navnet campingferie i sine indlæg og som måske også har brugt det i andre indlæg har brugt følgende IP: 109.57.98.110 og mail: modtag@Yahoo.com

Vi har en klar ide om hvem personen er.
Om campingferies og andres sandsynl.. Sten 4.1.2017 |  10:03
Om campingferies og andres sandsynlige genvordigheder med drilleriet. Det er altså ikke bare at ha lukket for en afsenders ip.adr idet den kan skifte fra gang til gang, vedkommende har så en såkaldt servertildelt ip adr i opsætningen.

og om søgninger..


Det fremgår af flere artikler om dette: Kan man bruge ip.adr til noget? at der internet struktur systembetinget er nogle internetbrugeres ip adr. der i stedsøgninger geografisk kommer ud som hit også selv om de er uskyldige, idet der findes en slags knudepunkter der kan bevirke at uskyldige på stedet og i søgninger fra hele verden kommer ud som afsender af dit eller dat.

jeg kan ikke lige genfinde den artikel, der kom med nogle eksempler på _steder_ i dk med ip.adr. hvor man flere gange havde fået lukket for internettet.. uden grund!

og så er der denne artikel: Digitale spor smuldrer for politiet: Tiden er løbet fra telelogning dk-nyt.dk

kort citat:En væsentlig forklaring er knapheden på offentlige ip-adresser. Antallet af digitale enheder er vokset så hurtigt, at der ikke længere er unikke adresser til alle så i dag kan der være mange brugere om en enkelt ip-adresse. Derfor er det ikke muligt alene ud fra en ip-adresse og et kommunikationstidspunkt entydigt at sige, hvem der har brugt en specifik adresse på et givent tidspunkt og f.eks. udvekslet børneporno, hacket en server eller kommunikeret med en kriminel.

»Vi kan have 300 brugere på en enkelt ip-adresse, og så kan det ikke fysisk lade sig gøre at sige, hvilke af disse brugere der har været i kontakt med en server på et givent tidspunkt,« siger direktør Yoel Caspersen fra internetudbyderen Kviknet.

Mere i artiklen. dk-nyt.dk

Jeg skal ikke kunne sige om artiklen er et "partsindlæg" fra modstandere af logning der som bekendt ikke er gratis og, af nogle formentlig uønsket af ideelle årsager.

Men man kan vel gå ud fra at det man siger teknisk holder.

Og, det er vel kontroversielt, ja så genkendes folks pcere og mobiler allerede gennem software der ved besøg på internetsider lægges ind hos os, eller endda bare på skrivestil software tidligere besøgte sider osv osv. Men det hjælper vel bare ikke hvis vedkommende går på biblioteket låner konens pc eller smarte, eller som omtalt i artiklen. skriver fra en ¨pc i et stort fima der ikke internt logger deres ansatte. Jeg ved såment heller ikke om det altid kan spores hvis man går på, fra et sted med frit internet.

Men i forstår vel, det at det dukker op kan være svært at forhindre.

Vi har tidligere haft mistanke om nogle der på skift har skrevet under flere navne.

Som jeg ser det er der her kun en effektiv metode. Sletning af uønskede indlæg.

Billedet: en tilfældig søgemaskine https://db-ip.com

Coordinates 55.6761, 12.5683 Rådhuspladsen KBH :-))

Forstør Zoom

Deltag i debatten

Du skal være logget ind for skrive eller redigere i vores debatforum

E-mail  
Password  
Husk mig  

Er du en ny bruger af vores debatforum, kan du oprette en profil her

Har du glemt dit password?

Fortvivl ikke. Udfyld din e-mail adresse herunder, og vi sender dig straks et nyt.

  E-mail